Στον πίνακα "ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ" μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στις συναντήσεις του Σεμιναρίου. Στον επόμενο πίνακα " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ " μπορείτε να δείτε αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε συνάντησης και υλικό που δόθηκε από τους εισηγητές. Σημειώνεται ότι μέχρι τη σχολική χρονιά 2021-2022 το Σεμινάριο λειτουργούσε ως Σεμινάριο Διδακτικής της Φυσικής.


ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022  2022 - 2023


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 - 2012
1η συνάντηση (30/11/2011) 1η συνάντηση
2η συνάντηση (21/12/2011) 2η συνάντηση 
3η συνάντηση (25/1/2012) 3η συνάντηση
4η συνάντηση (15/2/2012) 4η συνάντηση 
5η συνάντηση (28/3/2012) 5η συνάντηση
6η συνάντηση (25/4/2012) 6η συνάντηση
7η συνάντηση (30/5/2012) 7η συνάντηση
8η συνάντηση (21/6/2012) 8η συνάντηση 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012  - 2013
9η συνάντηση (26/9/2012) 9η συνάντηση
10η συνάντηση (31/10/2012) 10η συνάντηση
11η συνάντηση (28/11/2012) 11η συνάντηση
12η συνάντηση (19/12/2012) 12η συνάντηση 
13η συνάντηση (31/1/2013) 13η συνάντηση
14η συνάντηση (27/2/2013) 14η συνάντηση
15η συνάντηση (27/3/2013) 15η συνάντηση
16η συνάντηση (24/04/2013) 16η συνάντηση
17η συνάντηση (29/05/2013) 17η συνάντηση
18η συνάντηση (19/06/2013) 18η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 -2014
19η συνάντηση (25/09/2013) 19η συνάντηση
20η συνάντηση (2/10/2013) 20η συνάντηση
21η Συνάντηση(30/10/2013)
21η συνάντηση
22η Συνάντηση(27/11/2013) 22η συνάντηση
23η Συνάντηση(11/12/2013) 23η συνάντηση
24η Συνάντηση (18/12/2013) 24η Συνάντηση
25η Συνάντηση (29/1/2014) 25η Συνάντηση
26η Συνάντηση (26/2/2014) 26η Συνάντηση
27η Συνάντηση  (19/3/2014) 27η Συνάντηση 
 28η Συνάντηση (26/3/2014) 28η Συνάντηση 
29η Συνάντηση (18/6/2014) 29η Συνάντηση
30η συνάντηση (23/6/2014) 30η συνάντηση
31η συνάντηση (25/6/2014)  31η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 - 2015
32η συνάντηση (25/9/2014) 32η συνάντηση
 33η συνάντηση (30/10/2014) 33η συνάντηση
34η συνάντηση (26/11/2014) 34η συνάντηση
35η συνάντηση (18/12/2014) 35η συνάντηση
36η συνάντηση (28/1/2015) 36η συνάντηση
37η συνάντηση (25/2/2015) 37η συνάντηση
38η συνάντηση (28/2/2015) 38η συνάντηση
39η συνάντηση (18/3/2015) 39η συνάντηση
40η συνάντηση (20/4/2015) 40η συνάντηση
41η συνάντηση (27/5/2015) 41η συνάντηση
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 2016
42η συνάντηση (30/9/2015) 42η συνάντηση
43η συνάντηση (21/10/2015) 43η συνάντηση
44η συνάντηση (29/10/2015) 44η συνάντηση
45η συνάντηση (25/11/2015) 45η συνάντηση
46η συνάντηση (22/12/2015) 46η συνάντηση
47η συνάντηση (17/2/2016)  47η συνάντηση
48η συνάντηση (30/3/2016) 48η συνάντηση
49η συνάντηση (6/4/2016) 49η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 - 2017
50η συνάντηση (29/9/2016)

50η συνάντηση

Κρούσεις

51η συνάντηση (13/10/2016)  51η συνάντηση
52η συνάντηση (27/10/2016)   52η συνάντηση
53η συνάντηση (10/11/2016)  53η συνάντηση
54η συνάντηση (24/11/2016) 54η συνάντηση
55η συνάντηση (8/12/2016) 55η συνάντηση
56η συνάντηση (22/2/2017) 56η  συνάντηση
57η συνάντηση (2/3/2017)  57η συνάντηση
58η συνάντηση (30/3/2017) 58η συνάντηση
59η συνάντηση (6/4/2017) 59η συνάντηση
60η συνάντηση (27/4/2017) 60η συνάντηση
61η συνάντηση (4/5/2017) 61η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017 - 2018
62η συνάντηση (14/9/2017) 62η συνάντηση
63η συνάντηση (21/9/2017) 63η συνάντηση
64η συνάντηση (11/10/2017) 64η συνάντηση
65η συνάντηση (12/10/2017) 65η συνάντηση
66η συνάντηση (02/11/2017) 66η συνάντηση
67η συνάντηση (30/11/2017) 67η συνάντηση
68η συνάντηση (07/12/2017) 68η συνάντηση
69η συνάντηση (11/01/2018) 69η συνάντηση
70η συνάντηση (01/02/2018) 70η συνάντηση
71η συνάντηση (06/03/2018) 71η συνάντηση
72η συνάντηση (29/03/2018) 72η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 - 2019 
73η συνάντηση (11/10/2018) 73η συνάντηση
74η συνάντηση (15/11/2018) 74η συνάντηση
75η συνάντηση (18/12/2018) 75η συνάντηση
76η συνάντηση (17/01/2019) 76η συνάντηση
77η συνάντηση (06/02/2019) 77η συνάντηση
78η συνάντηση (20/03/2019) 78η συνάντηση
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019 - 2020
79η συνάντηση (25/09/2019) 79η συνάντηση
80η συνάντηση (31/10/2019) 80η συνάντηση
81η συνάντηση (07/11/2019) 81η συνάντηση
82η συνάντηση (04/03/2020) 82η συνάντηση
83η συνάντηση (09/04/2020) 83η συνάντηση
84η συνάντηση (23/04/2020) 84η συνάντηση
85η συνάντηση (04/05/2020) 85η συνάντηση
86η συνάντηση (10/06/2020) 86η συνάντηση
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020 - 2021
 87η συνάντηση (29/09/2020) 87η συνάντηση
 88η συνάντηση (29/10/2020) 88η συνάντηση
 89η συνάντηση (12/11/2020) 89η συνάντηση
 90η συνάντηση (03/12/2020) 90η συνάντηση
 91η συνάντηση (17/12/2020) 91η συνάντηση
 92η συνάντηση (28/01/2021) 92η συνάντηση
 93η συνάντηση (18/02/2021) 93η συνάντηση
 94η συνάντηση (11/03/2021) 94η συνάντηση
 95η συνάντηση (08/04/2021) 95η συνάντηση
 96η συνάντηση (20/05/2021) 96η συνάντηση
 97η συνάντηση (17/06/2021) 97η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021 - 2022 
98η συνάντηση 98η συνάντηση
99η συνάντηση 99η συνάντηση
100η συνάντηση 100η συνάντηση
101η συνάντηση 101η συνάντηση
102η συνάντηση 102η συνάντηση
103η συνάντηση 103η συνάντηση
104η συνάντηση 104η συνάντηση
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022 - 2023
1η συνάντηση (29/09/2022) 1η συνάντηση (29/09/2022)
2η συνάντηση (12/10/2022) 2η συνάντηση (12/10/2022)
3η συνάντηση (31/10/2022) 3η συνάντηση (31/10/2022)
4η συνάντηση (23/02/2023) 4η συνάντηση (23/02/2023)
5η συνάντηση (16/03/2023) 5η συνάντηση (16/03/2023)
6η συνάντηση (30/03/2023) 6η συνάντηση (30/03/2023)
7η συνάντηση (26/04/2023) 7η συνάντηση (26/04/2023)