Thursday, 1 October 2020
GreekEnglish (United Kingdom)
Home

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών και ενημέρωση για τον τρόπο πρόσβασης από τους χρήστες

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσβαση στο αναβαθμισμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου οι χρήστες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω.

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Δίκτυο σχολείων για υποστήριξη της εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) προγραμματίζει και φέτος επιμορφωτικές και άλλες δράσεις στήριξης των σχολείων για την εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών». Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί Δίκτυο σχολείων, τα οποία θα συμμετάσχουν σε κεντρικές, επαρχιακές και διαδικτυακές συναντήσεις για επιμόρφωση, ενημέρωση και αναστοχασμό για σχετικά θέματα. Η δημιουργία αντίστοιχων δικτύων κατά τις περασμένες σχολικές χρονιές έλαβε ιδιαίτερα θετική ανατροφοδότηση από τα σχολεία που συμμετείχαν και συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής.

    Read more...

 

Σεμινάριο «Αλγοριθμική Διαφάνεια και ο ρόλος της Εκπαίδευσης»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνει Σεμινάριο με τίτλο «Αλγοριθμική Διαφάνεια και ο ρόλος της Εκπαίδευσης». Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα έχουν τη μορφή διαδραστικού εργαστηρίου.

    Read more...

 

Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) προσφέρει στους/στις εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συμμετέχουν ως εισηγητές/τριες σε Σειρά Σεμιναρίων με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Το Πρόγραμμα προσφέρεται για πέμπτη συνεχή χρονιά και οργανώνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας πολλαπλών ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης στους εκπαιδευτικούς. Η Σειρά Σεμιναρίων για την τρέχουσα περίοδο 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

    Read more...

 

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για εργασίες που προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) για τις σχολικές χρονιές 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Περιγραφή και οδηγίες

Υποβολή αίτησης

 

Συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - Τ.Ε.Τ.) προσφέρει και φέτος αριθμό προγραμμάτων και δράσεων για την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία, ενισχύοντας την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Y.Π.Π.Α.Ν.) προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Ευελπιστούμε ότι η ενημέρωση για την προσφορά όλων των προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, μέσω μίας ενιαίας εγκυκλίου, θα προσφέρει στις σχολικές μονάδες σφαιρική εικόνα για τις ευκαιρίες που τους δίνονται για συμμετοχή και αξιοποίηση, ενισχύοντας τον σχεδιασμό τους και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για τη νέα σχολική χρονιά.

    Read more...

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού για τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών για διδασκαλία σε σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που προσφέρονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής/Προσχολικής/Ειδικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: (Α) Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, (Β) Προαιρετικά Σεμινάρια και στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης (Γ) Σεμινάρια Για Γονείς για τις σχολικές χρονιές 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023

(Αρ. Διαγωνισμού Π.Ι. 12/2020)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι έχει καταρτιστεί το προκαταρκτικό Μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες παρουσιάζονται με βάση τη σειρά κατάταξης του κάθε Προγράμματος, στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ.

    Read more...

 

Πρόσληψη εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου - Θέση Εκπαιδευτικού Λειτουργού (κλ. Α8)

To Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μιας (1) εργοδοτουμένου/ης ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

    Read more...

 

Ανάρτηση Τελικού Μητρώου εκπαιδευτών στο πλαίσιο του διαγωνισμού ΠΙ 11/2020 για στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς

Τελικό Μητρώο

 

Έντυπο για την ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών στη νέα σχολική χρονιά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σας ενημερώνουμε για το καινούργιο ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο "Καλώς ήρθαμε στο σχολείο! Έντυπο για την ψυχοκοινωνική στήριξη και προσαρμογή των μαθητών στη νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19" του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

    Read more...

 

Φιλοπεριβαλλοντική Εκστρατεία «Εσύ ποιο ‘Π’ επιλέγεις: το Περιβάλλον ή το Πλαστικό;»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για μείωση των πλαστικών μίας χρήσης στο σχολείο, η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει σχεδιάσει την εκστρατεία «Εσύ ποιο ‘Π’ επιλέγεις: το Περιβάλλον ή το Πλαστικό;».

    Read more...

 
We have 185 guests online
October 2020
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών

1480

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Παραγωγές

Προβολή προγραμματισμού επιμορφωτικών δράσεων

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

STEAME

TeaCheRs 4 EuRope

CICADA

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με