Friday, 18 June 2021
GreekEnglish (United Kingdom)
Home

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών και ενημέρωση για τον τρόπο πρόσβασης από τους χρήστες

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσβαση στο αναβαθμισμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου οι χρήστες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω.

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Αποτελέσματα διαγωνισμού δημιουργίας και σχεδιασμού αφίσας με θέμα «Παιδικό Μουσείο Κύπρου. Για το παιδί και την ανάπτυξή του»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενων ταυτάριθμων εγκυκλίων με ημερ. 16/12/2020 και 15/02/2021, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός επιλογής δημιουργίας και σχεδιασμού αφίσας με θέμα «Παιδικό Μουσείο Κύπρου», που απευθυνόταν σε μαθητές/μαθήτριες των σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

    Read more...

 

Έρευνα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές/οί εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης (Γενικής και Τεχνικής) Εκπαίδευσης,

Το διεθνές ερευνητικό κέντρο CARDET (Center for the Advancement of Research and Development in Educational Technology), με τη στήριξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, διεξάγει τη δεύτερη φάση της έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΕξΑΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου τους τελευταίους 3-4 μήνες (περίοδος πανδημίας). Η διεξαγωγή της έρευνας έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

    Read more...

 

Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου από Εκπαιδευτικούς Προδημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + KA3 : «Promoting Teachers Well-being through Positive Behavior Support in Early Childhood Education»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus + KA3: «Promoting Teachers Well-being through Positive Behavior Support in Early Childhood Education», και στοχεύει να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην βελτίωση της επαγγελματικής τους μάθησης και στην ποιότητα της διδασκαλίας τους. Συγκεκριμένα, εστιάζει στη Θετική Εκπαίδευση και την προώθηση της ευημερίας των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης.

    Read more...

 

Καλοκαιρινά μαθήματα ελληνικών σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και τη Συμβουλευτική Εταιρεία INNOVADE, με την καθοδήγηση του ΥΠΠΑΝ, υλοποιούν το Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης «Μαθαίνω ελληνικά». Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) και την Κυπριακή Δημοκρατία.

    Read more...

 

Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου 2021)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2021-2028, συνιστά το βασικό κείμενο πολιτικής για τις εξαρτήσεις και κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Πολιτείας. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας υλοποιεί την πολιτική και τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική 2021- 2028 και στο Σχέδιο Δράσης για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2021-2024.

    Read more...

 

Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Επαγγελματική Μάθηση (Υποβολή τελικού απολογισμού) – Σχολική χρονιά 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ταυτάριθμης Εγκυκλίου (ημερ. 5 Φεβρουαρίου 2021), υπενθυμίζεται ότι, μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, κάθε σχολική μονάδα πρέπει να υποβάλει τον τελικό απολογισμό των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών της.

    Read more...

 

Ενημέρωση της Ενιαίας Βάσης Δεδομένων για τα Γυμνάσια στα οποία θα φοιτήσουν οι Μαθητές και Μαθήτριες της Στ΄ τάξης την επόμενη σχολική χρονιά (2021-2022)

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) προχωρεί στην ενημέρωση της Ενιαίας Βάσης Δεδομένων αναφορικά με τα Γυμνάσια στα οποία θα φοιτήσουν όλοι/ες οι μαθητές/μαθήτριες Στ΄ τάξης την επόμενη σχολική χρονιά (2021-2022). Αυτό κρίνεται απαραίτητο για επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν στους/στις μαθητές/μαθήτριες.

    Read more...

 

Διοργάνωση Διημέρου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης 2021-2022

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ενημερώνεστε ότι το Διήμερο Εκπαιδευτικού θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022. Όλοι/Όλες οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές/Διευθύντριες θα συμμετέχουν σε κεντρικές και ενδοσχολικές επιμορφώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2021. Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Κεντρικής και Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ανάλογα με τον τύπο σχολείου και την επαρχία στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Επομένως, ανάλογα με το σχολείο στο οποίο υπηρετούν, οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στις επιμορφώσεις.

    Read more...

 

Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου

Προκαταρκτικός κατάλογος

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών για στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς και Σαλαμιούς, για τις σχολικές χρονιές 2021-2022 και 2022-2023

(Αρ. Διαγωνισμού Π.Ι. 05/2021)

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές, για στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Παναγιάς και Σαλαμιούς, με κριτήριο ανάθεσης τη σειρά κατάταξης στα μητρώα που θα δημιουργηθούν, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα έγγραφα του διαγωνισμού. Θα δημιουργηθεί ένα Μητρώο για το κάθε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο παρών Διαγωνισμός είναι συμπληρωματικός του Διαγωνισμού: Αγορά υπηρεσιών τεσσάρων εκπαιδευτών για τη στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς (Π.Ι. 11-2020). Προτεραιότητα για Ανάθεση Σύμβασης έχουν οι εκπαιδευτές που βρίσκονται στο Διαγωνισμό Π.Ι 11-2020.

    Read more...

 
We have 288 guests online
June 2021
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών

Διαχείριση Προφίλ: Εγγραφή νέου χρήστη, Επικαιροποίηση στοιχείων, Υπενθύμιση ονόματος χρήστη, Ορισμός νέου κωδικού

1480

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Παραγωγές

Προβολή προγραμματισμού επιμορφωτικών δράσεων

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

STEAME

TeaCheRs 4 EuRope

CICADA

SeBI

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με