Monday, 21 September 2020
GreekEnglish (United Kingdom)
Home

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών και ενημέρωση για τον τρόπο πρόσβασης από τους χρήστες

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσβαση στο αναβαθμισμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου οι χρήστες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω.

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Πρόσληψη εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου - Θέση Εκπαιδευτικού Λειτουργού (κλ. Α8)

To Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μιας (1) εργοδοτουμένου/ης ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

    Read more...

 

Ανάρτηση Τελικού Μητρώου εκπαιδευτών στο πλαίσιο του διαγωνισμού ΠΙ 11/2020 για στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς

Τελικό Μητρώο

 

Έντυπο για την ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών στη νέα σχολική χρονιά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σας ενημερώνουμε για το καινούργιο ηλεκτρονικό έντυπο με τίτλο "Καλώς ήρθαμε στο σχολείο! Έντυπο για την ψυχοκοινωνική στήριξη και προσαρμογή των μαθητών στη νέα σχολική χρονιά κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19" του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

    Read more...

 

Φιλοπεριβαλλοντική Εκστρατεία «Εσύ ποιο ‘Π’ επιλέγεις: το Περιβάλλον ή το Πλαστικό;»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για μείωση των πλαστικών μίας χρήσης στο σχολείο, η Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει σχεδιάσει την εκστρατεία «Εσύ ποιο ‘Π’ επιλέγεις: το Περιβάλλον ή το Πλαστικό;».

    Read more...

 

Βιβλιάριο μαθητών για ουσίες και εξαρτητικές συμπεριφορές

Βιβλιάριο

Εικόνα 1

Εικόνα 2

 

Ανακοίνωση για Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρόνων- Προδημοτική), 2019, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html στις 13 Σεπτεμβρίου 2019, εκ παραδρομής, λείπει μία σελίδα (μετά από τη σελ.136), η οποία αφορά τον τελευταίο Άξονα από το Γνωστικό Αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής «Επίδειξη Υπεύθυνης Αθλητικής και Κοινωνικής Συμπεριφοράς ως Αποτέλεσμα της Συμμετοχής στη Φυσική Δραστηριότητα». Το αρχείο έχει αναρτηθεί εκ νέου, ως Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρόνων- Προδημοτική), 2020.

    Read more...

 

Ενιαία Πολιτική για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών - Χρήση της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια τόσο σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ημ. 12/7/2017) όσο και οδηγιών της Αρμόδιας Αρχής, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, συνεχίζει και φέτος τη διευρυμένη εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση (ΕΜ) των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

    Read more...

 

Υποδοχή και ένταξη μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στη Μέση Εκπαίδευση

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχουν προβεί σε σειρά ενεργειών για διευκόλυνση των σχολείων ως προς την υποδοχή και την ένταξη των ΜΜΕΒ στα σχολεία.

    Read more...

 

Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2018-2022, το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.), μέσω των δομών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συνεχίζει να παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες για εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων, επιμορφώσεων και δράσεων. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να αποτελεί μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας και να προσφερθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών.

    Read more...

 
We have 176 guests online
September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών

1480

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Παραγωγές

Προβολή προγραμματισμού επιμορφωτικών δράσεων

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

STEAME

TeaCheRs 4 EuRope

CICADA

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με