Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών και ενημέρωση για τον τρόπο πρόσβασης από τους χρήστες

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσβαση στο αναβαθμισμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου οι χρήστες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω.

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Επιμόρφωση σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, διοργανώνει επιμόρφωση για τους/τις σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς με θέμα: «Πανδημία, προσαρμογή και υποστήριξη παιδιών από τους/τις σχολικούς/ές βοηθούς/συνοδούς μετά την επάνοδό τους στο σχολικό περιβάλλον».

    Περισσότερα...

 

Σειρά Σεμιναρίων «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια σχετικής Εγκυκλίου (ημερ. 25/09/20, αρ. φακ. 7.7.09.23), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την έναρξη της Σειράς Σεμιναρίων με τίτλο «Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για το έργο τους». Τα Σεμινάρια στοχεύουν στη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών σε θέματα τα οποία αντικατοπτρίζουν τα δικά τους ενδιαφέροντα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης, είτε στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών τους, είτε στο πλαίσιο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων καθώς και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών, σε παιδαγωγικής φύσεως θέματα και αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην τάξη. Η επιλογή των εκπαιδευτικών – εισηγητών/εισηγητριών έχει γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προαναφερθείσα Εγκύκλιο.

    Περισσότερα...

 

Επικαιροποιημένη ενημέρωση για στοιχεία επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και την Αστυνομία Κύπρου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτεται επικαιροποιημένη κατάσταση με τα στοιχεία επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και την Αστυνομία Κύπρου. Η ταυτάριθμη εγκύκλιος με ημερ. 04.09.2018 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp7901) ακυρώνεται.

    Περισσότερα...

 

Διαδικτυακό σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα την αξιοποίηση του Microsoft Teams στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την αξιοποίηση του Microsoft Teams στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

    Περισσότερα...

 

Οδηγοί για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας έχει ετοιμάσει οδηγούς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίοι απευθύνονται ξεχωριστά σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες.

    Περισσότερα...

 

Διεξαγωγή Διαδικτυακού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα «Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας MILAGE LEARN+ στη διδασκαλία»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν διαδικτυακό επιμορφωτικό Σεμινάριο πέντε δίωρων συναντήσεων με θέμα «Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας MILAGE LEARN+ στη διδασκαλία». Το Σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «LEARN+: Building communities of teachers producers to implement personalized learning of mathematics supported by machine learning and block chain to assess competences». Σύντομη περιγραφή του προγράμματος «LEARN+» και των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «MILAGE LEARN+» υπάρχουν στο Παράρτημα, που επισυνάπτεται.

    Περισσότερα...

 

Διεξαγωγή Τηλε - Διημερίδας «Το Διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην Ψηφιακή Εκπαίδευση»

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιστημονική Εταιρεία “European School Radio” και το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και άλλους φορείς, διοργανώνουν την Τηλε-Διημερίδα «Το Διαδικτυακό Μαθητικό Ραδιόφωνο στην Ψηφιακή Εκπαίδευση» στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2021. Η Τηλε-Διημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Ελλάδας και της Κύπρου.

    Περισσότερα...

 

Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Χειμερινό Σχολείο για Εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3 Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture με θέμα ‘Learning 4Europe2Change’

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3 με τίτλο “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” σας προσκαλεί σε Διαδικτυακό Ευρωπαϊκό Χειμερινό Σχολείο για Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με θέμα «Learning 4Europe2Change», το οποίο θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου μέχρι την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Teachers4Europe συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος.

    Περισσότερα...

 

Νέα παράταση υποβολής συμμετοχών για τον Διαγωνισμό «Παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων (Αρ. Φακ. Π.Ι. 5.24.06, ημερομηνίας 24/9/2020, με θέμα τη «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, για τη σχολική χρονιά 2020–2021» και Αρ. Φακ. Π.Ι. 5.24.06, ημερομηνίας 10/12/2020, με θέμα την «Παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου»), σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, μετά από αίτημα εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών, και λαμβανομένων υπόψη των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στα σχολεία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε νέα παράταση του χρόνου υποβολής των συμμετοχών για τον Διαγωνισμό «Παραγωγή Σύντομου Βίντεο, από μαθητές/μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου».

    Περισσότερα...

 

Παράταση υποβολής συμμετοχών στον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν΄το ν’ ακουστεί 2021»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Αρ. Φακ. Π.Ι. 5.24.06, ημερομηνίας 24/9/2020, που αφορά τη «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, για τη σχολική χρονιά 2020–2021»), σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα εκπαιδευτικών, και λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία εξαιτίας της πανδημίας, έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής συμμετοχών για τον Μαθητικό Διαγωνισμό Ραδιοφωνικού Μηνύματος και Τραγουδιού «Καν΄το ν’ ακουστεί 2021».

    Περισσότερα...

 
Έχουν επισκεφτεί τον ιστοχώρο 151 άτομα την τελευταία ώρα
Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών

1480

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Παραγωγές

Προβολή προγραμματισμού επιμορφωτικών δράσεων

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

STEAME

TeaCheRs 4 EuRope

CICADA

SeBI

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με