Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών και ενημέρωση για τον τρόπο πρόσβασης από τους χρήστες

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσβαση στο αναβαθμισμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου οι χρήστες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω.

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Σεμινάρια σε Σχολική Βάση και Σεμινάρια για Γονείς 2020-2021

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της αποστολής του για στήριξη των σχολικών μονάδων και της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών προσφέρει και φέτος τα «Σεμινάρια σε Σχολική Βάση» και τα «Σεμινάρια για Γονείς». Ο κατάλογος των εν λόγω σεμιναρίων καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στον ιστοχώρο του Π.Ι. (http://www.pi.ac.cy) και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και των Σεμιναρίων για Γονείς (Οικοσελίδα -> Τομέας Επιμόρφωσης -> Προγράμματα-Σεμινάρια -> Σεμινάρια σε σχολική βάση ή Σεμινάρια για γονείς στον σύνδεσμο «Τίτλοι και περιγραφές σεμιναρίων»). Για κάθε Σεμινάριο παρατίθεται η περιγραφή του, καθώς και ο/η εισηγητής/τρια και οι επαρχίες στις οποίες προσφέρεται.

    Περισσότερα...

 

Σεμινάριο για Αντιρατσισμό/έναν Πολιτισμό Ειρήνης στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Imagine»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σας ενημερώνει ότι πραγματοποιούνται σεμινάρια με θέμα την εκπαίδευση για τον αντιρατσισμό και για έναν πολιτισμό ειρήνης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Τα σεμινάρια διοργανώνονται, για δεύτερη χρονιά, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Imagine». Το πρόγραμμα τυγχάνει της στήριξης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και από το 2017 έχει φέρει μαζί 5091 μαθητές/ριες από όλες τις κοινότητες του νησιού, ενώ 589 εκπαιδευτικοί συνόδευσαν τα παιδιά και άλλοι/ες 287 εκπαιδεύτηκαν οι ίδιοι/ες στο πλαίσιο των σεμιναρίων του προγράμματος. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ιmagine» υλοποιείται από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας και το Σπίτι της Συνεργασίας υπό την αιγίδα της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και στηρίζεται από την Ειρηνευτική Δύναμη του Ο.Η.Ε. στην Κύπρο (UNFICYP).

    Περισσότερα...

 

Διοργάνωση «11ης Ημερίδας Παιδικής Λογοτεχνίας «Ιστορίες να ονειρεύεσαι…! Χριστουγεννιάτικες Αλχημείες»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ) ενημερώνει ότι το Πανεπιστήμιο Frederick και το Βιβλιοπωλείο Rivergate διοργανώνουν την 11η Ημερίδα Παιδικής Λογοτεχνίας με θέμα: «Ιστορίες να ονειρεύεσαι…! Χριστουγεννιάτικες Αλχημείες», η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020, ώρα 9:15-12:45, μέσω της διαδικτυακής Πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Frederick.

    Περισσότερα...

 

Πρόσληψη εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου

Προκαταρκτικός κατάλογος

 

Πρόγραμμα με θέμα «Οι Συγγραφείς γράφουν και τα Παιδιά εικονογραφούν μικρές ιστορίες ελπίδας και δύναμης με αφορμή τον Κορωνοϊό» - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εγκύκλιος και Παράρτημα

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού για τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών/Εκπαιδευτριών για διδασκαλία σε σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που προσφέρονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής/Προσχολικής/Ειδικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: (Α) Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, (Β) Προαιρετικά Σεμινάρια και στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης (Γ) Σεμινάρια Για Γονείς για τις σχολικές χρονιές 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023

(Αρ. Διαγωνισμού Π.Ι. 12/2020)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι, μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί, έχει καταρτιστεί το τελικό Μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες παρουσιάζονται με βάση τη σειρά κατάταξης του κάθε Προγράμματος, στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ.

Ανακοίνωση και Παραρτήματα

 

Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία 2020-2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και με βάση τους άξονες προτεραιότητας του Κειμένου Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα (εγκύκλιος με αρ. φακ. Π.Ι.7.1.10.3.4 ημερ. 28 Φεβρουαρίου 2017), η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προωθούν την υιοθέτηση μέτρων, τα οποία θα μεγιστοποιούν τον διδακτικό χρόνο, καθώς και τη συνολική ωφέλεια από τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο.

    Περισσότερα...

 

Σεμινάριο «Αλγοριθμική Διαφάνεια και ο ρόλος της Εκπαίδευσης» - Αλλαγή ημερομηνίας υποβολής ενδιαφέροντος και πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνει Σεμινάριο με τίτλο «Αλγοριθμική Διαφάνεια και ο ρόλος της Εκπαίδευσης». Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και θα έχει τη μορφή διαδραστικού εργαστηρίου. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

    Περισσότερα...

 

Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών προδημοτικής εκπαίδευσης στην εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου (Αρ. Φακ. 7.10.17, ημερ. 9/9/2020), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιήσει επιμόρφωση εκπαιδευτικών προδημοτικής εκπαίδευσης με στόχο να δοθούν πρακτικές εισηγήσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να εφαρμόζουν στην καθημερινή τους πρακτική τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος.

    Περισσότερα...

 

Προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στην προσπάθειά του να συμβάλει στην προώθηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση, θα διαθέσει υπό μορφή δανεισμού σε καθηγητές Φυσικής το σύστημα διασύνδεσης ScienceWorkshop 750(USB) της εταιρείας PASCO Scientific. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται ήδη στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές. Οι καθηγητές, οι οποίοι θα δανειστούν το σύστημα, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση του συστήματος και, σε συνδυασμό με τα συστήματα που υπάρχουν στα σχολεία τους, να σχεδιάσουν μαθήματα, στα οποία όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το σύστημα.

    Περισσότερα...

 
Έχουν επισκεφτεί τον ιστοχώρο 306 άτομα την τελευταία ώρα
Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών

1480

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Παραγωγές

Προβολή προγραμματισμού επιμορφωτικών δράσεων

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

STEAME

TeaCheRs 4 EuRope

CICADA

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με