Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Συντονισμός Προγράμματος:

Δρ Ευγενία Παρτασή

Phone 22402328

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone 22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Παναγιώτης Σάββα

Phone 22402327

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης

Μάθημα ανοικτής πρόσβασης

Μεταφράσεις Εντύπων Επικοινωνίας Σχολείου με μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία και τις οικογένειές τους

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αγγλικά, αραβικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γεωργιανά, κινεζικά, ουκρανικά, περσικά, ρουμανικά, ρωσικά, τουρκικά)

1. Οδηγίες Συμπλήρωσης Εντύπων (Για συμπλήρωση του εντύπου στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά)

2. Ερωτηματολόγια Γονέων

3. Έναρξη της σχολικής χρονιάς (Πληροφορίες και κανόνες)

4. Μαθητική Στολή

5. Ατομικό Δελτίο Μαθητή/Μαθήτριας (Έντυπο_ΥΠΑΝ ΔΔΕ 01)

6. Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό ή Νηπιαγωγείο (Εντυπο_ ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11)

7. Αίτηση για εγγραφή σε Νηπιαγωγείο (Έντυπο_ΥΠΑΝ ΔΔΕ 30)

8. Εγγραφές - Μετεγγραφές Δημοτικών (Πληροφορίες και Κανονισμοί)

9. Εγγραφές - Μετεγγραφές Νηπιαγωγείων (Πληροφορίες και Κανονισμοί)

10. Φωτογράφηση μαθητών/μαθητριών (Έντυπο_ΥΠΑΝ ΔΔΕ 22)

11. Μετεγγραφή σε σχολείο άλλης περιοχής (Έντυπο_ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33)

12. Αίτηση αναστολή φοίτησης (Έντυπο_ΥΠΑΝ ΔΔΕ 34)

13. Αίτηση για παράταση φοίτησης (Έντυπο_ΥΠΑΝ ΔΔΕ 35)

14. Αίτηση για παράταση φοίτησης σε ειδικό σχολείο (Έντυπο_ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΕ 04)

15. Αίτηση για επίδομα μεταφορικών παιδιών Ε.Ε. (Έντυπο_ΥΠΑΝ ΔΔΕ ΕΕ3)

16. Εξουσιοδότηση παραλαβής (Έντυπο ΥΠΠΑΝ_ΠΑ 1)

17. Επιμορφωτικά Κέντρα - Γενικές Πληροφορίες

18. Δήλωση για λήψη δωρεάν προγεύματος

19. Απουσία - Αποχώρηση μαθητών/μαθητριών (ΥΠΑΝ ΔΔΕ 02, 02Α, 02Β)

20. Φοίτηση σε Γυμνάσιο (ΥΠΑΝ ΔΔΕ 38)

21. Επισκέψεις Λειτουργών Υγείας στο Σχολείο (ΥΠΑΝ ΔΔΕ 19)

22. Εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο

23. Εκπαιδευτική Εκδρομή (Έντυπο πληροφόρησης για εκδρομή)

24. Θεατρική Παράσταση (Έντυπο πληροφόρησης για θεατρική παράσταση)

 

Πληροφορίες για Ουκρανούς Πρόσφυγες

Μεταφράσεις εντύπων επικοινωνίας σχολείου με μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία και τις οικογένειές τους

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, ρωσικά, βουλγαρικά, ρουμανικά, κινεζικά, περσικά, τουρκικά, ουκρανικά)


1. Ατομικό Δελτίο

2. Δελτίο Απουσίας, Κανονισμοί για απουσίες

3. Έγκριση γονέα για αποχώρηση την 7η περίοδο

4. Ενημέρωση γονέων για απουσίες

5. Δήλωση για γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων

6. Δήλωση για τηλέφωνα, sms

7. Κανονισμοί για στολή

8. Ερωτηματολόγιο για θέματα υγείας

9. Συγκατάθεση για δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο

10. Απαραίτητα για πρώτη εγγραφή στο Γυμνάσιο

11. Δήλωση για λήπτες βοηθήματος

12. Δήλωση για δωρεάν πρόγευμα

13. Δήλωση για χρήση οχήματος

14. Πρόσκληση γονέων στο σχολείο

15. Κανονισμοί εκλογών Μαθητικού Συμβουλίου

16. Δήλωση για επιλογή μαθημάτων (Λύκειο, Τεχνική Σχολή)

17. Δήλωση για αλλαγή κατεύθυνσης - Λύκειο

18. Ενημέρωση για εξετάσεις ECDL - Α΄ Γυμνασίου

19. Ενημέρωση για εξετάσεις ECDL - Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

20. Δήλωση γονέα για εκκλησιασμό

21. Δήλωση γονέα για μετάβαση εκτός σχολείου

22. Επιλογή κατεύθυνσης, Λύκειο, Πληροφορίες, Δήλωση (αγγλικά, αραβικά)

23. Έντυπο Υποβολής Μαθημάτων

 

Πληροφορίες για Ουκρανούς Πρόσφυγες