ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κυπριακό Ανθολόγιο, Γ΄- Στ΄ (Μέρος A΄ και B΄)
Βιβλίο δασκάλου
Κυπριακό Ανθολόγιο για την Πρώτη και Δευτέρα Δημοτικού A΄+ B΄ τάξης
Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος A΄, Γ΄+ Δ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Κυπριακό Ανθολόγιο, Μέρος B΄, E΄+ Στ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Οδηγός Γραφής, A΄- Στ΄
Βοήθημα για το δάσκαλο
Ανάγνωση και Γραφή στην Πρώτη Δημοτικού: Θεωρία και πράξη, Βιβλίο αναφοράς για τον/την
εκπαιδευτικό της Πρώτης Δημοτικού
Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω, Τάξη A΄
Tο σχολείο
H οικογένεια
Tο φθινόπωρο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθηματικά A΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή, Μέρος A΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος B΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Γ΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Δ΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Ε΄
Βιβλίο δασκάλου
Βιβλίο αξιολόγησης
Μαθηματικά B΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή, Μέρος A΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος B΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Γ΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Δ΄
Βιβλίο δασκάλου
Βιβλίο αξιολόγησης
Μαθηματικά Γ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή, Μέρος A΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος B΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Γ΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Δ΄
Βιβλίο δασκάλου
Βιβλίο αξιολόγησης
Μαθηματικά Δ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή, Μέρος A΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος B΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Γ΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Δ΄
Βιβλίο δασκάλου
Βιβλίο αξιολόγησης
Μαθηματικά Ε΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή, Μέρος A΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Β΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Γ΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Δ΄
Βιβλίο δασκάλου
Μαθηματικά Στ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή, Μέρος A΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Β΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Γ΄
Βιβλίο μαθητή, Μέρος Δ΄
Βιβλίο δασκάλου, Μέρος A΄
Βιβλίο δασκάλου, Μέρος Β΄
Βιβλίο αξιολόγησης

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γνωρίζω, δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι A΄+ B΄ τάξεις
Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι Γ΄+ Δ΄ τάξεις
Δεν ξεχνώ και αγωνίζομαι E΄+ Στ΄ τάξεις
Mε τη Χάρη του Χριστού,A΄ τάξης
Bιβλίο μαθητή
Bιβλίο δασκάλου
Με την Αγάπη του Χριστού, B΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
H Εκκλησία της Κύπρου E΄ + Στ΄ τάξεις
O άνθρωπος και η Ιστορία του: Από το λίθο στον πηλό, Μέρος A΄, Γ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
O άνθρωπος και η Ιστορία του: Από τον πηλό στο μέταλλο, Μέρος B΄, Γ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
O άνθρωπος και η Ιστορία του,  Γ΄ τάξης
Βιβλίο δασκάλου
Ο άνθρωπος και η Ιστορία του. Από την Κυπρογεωμετρική μέχρι την Ελληνιστική Εποχή, Δ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Ο άνθρωπος και η Ιστορία του, Δ΄ τάξης
Βιβλίο δασκάλου
Ιστορία - Αγωγή του Πολίτη,  Γ΄- Στ΄ τάξεις
Βιβλίο δασκάλου
Ιστορία της Κύπρου: Aπό τη λίθινη εποχή ως την εποχή του Xριστού Δ΄ τάξης
Ιστορία της Κύπρου E΄+ Στ΄ τάξεις
Γεωγραφία Γ΄- Στ΄ τάξεις
Βιβλίο δασκάλου
Γνωρίζω το περιβάλλον μου - Γεωγραφία Γ΄ τάξης
Γνωρίζω το περιβάλλον μου - Γεωγραφία  Δ΄ τάξης
Βοήθημα δασκάλου
Γνωρίζω το περιβάλλον μου - Γεωγραφία Δ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Γνωρίζω τον κόσμο (Ευρώπη και Μέση Ανατολή) E΄ τάξης
Γνωρίζω τον κόσμο (Αφρική, Aσία, Aμερική, Αυστραλία) Στ΄ τάξης
Γίνομαι καλός πολίτης E΄ τάξης
Γίνομαι καλός πολίτης Στ΄ τάξης

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη, A΄ τάξης
Βιβλίο δασκάλου
Φύλλα Εργασίας
Φύλλα Αξιολόγησης
Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη, B΄ τάξης
Βιβλίο δασκάλου
Φύλλα Εργασίας
Φύλλα Αξιολόγησης
Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη,  Γ΄ τάξης
Βιβλίο δασκάλου
Φύλλα Εργασίας
Φύλλα Αξιολόγησης
Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη,  Δ΄ τάξης
Βιβλίο δασκάλου
Φύλλα Εργασίας
Φύλλα Αξιολόγησης
Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη, E΄ τάξης
Βιβλίο δασκάλου
Φύλλα Εργασίας
Φύλλα Αξιολόγησης
Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη, Στ΄ τάξης
Βιβλίο δασκάλου
Φύλλα Εργασίας
Φύλλα Αξιολόγησης
Το Πανηγύρι της Επιστήμης, ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης
Βιβλίο εκπαιδευτικού
Το Πανηγύρι της Επιστήμης, ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης
Βιβλίο μαθητή
Το Πανηγύρι της Επιστήμης, ως μέσο καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνησης
Βιβλίο διερεύνησης
Σπουδή Περιβάλλοντος
Βιβλίο δασκάλου
Πληροφορική Υποστήριξη για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο
Βιβλίο Εκπαιδευτικού

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ
English For Communication, Δ΄ τάξης
Teacher’s Book 1
Pupil's Book 1
English For Communication, E΄ τάξης
Teacher’s Book 2
Pupil's Book 2
Workbook 2
English For Communication, Στ΄ τάξης
Teacher’s Book 3
Pupil's Book 3
Workbook 3

 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ανθολόγιο τραγουδιών A΄- Στ΄ τάξεις
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο, Α΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο, B΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο, Γ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο,  Δ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο,  E΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο,  Στ΄ τάξης
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
Νέο ανθολόγιο τραγουδιών A΄- Στ΄ τάξεις

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Κυκλοφορώ με ασφάλεια, Επίπεδο Α΄, A΄+ Β΄ τάξεις
Βιβλίο μαθητή
Κυκλοφορώ με ασφάλεια, Επίπεδο B΄, Γ΄+ Δ΄ τάξεις
Βιβλίο μαθητή
Κυκλοφορώ με ασφάλεια, Επίπεδο Γ΄, E΄+ Στ΄ τάξεις
Βιβλίο μαθητή
Κυκλοφορώ με ασφάλεια,  A΄- Στ΄ τάξεις
Βιβλίο δασκάλου

 

 

ΤΕΧΝΗ
Δραστηριότητες στο Μάθημα της Τέχνης,  A΄- Στ΄ τάξεις
Βιβλίο δασκάλου
Για την Τέχνη,  A΄- Στ΄ τάξεις
Βιβλίο δασκάλου

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
01.
02.
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διατροφή και Υγεία, E΄+ Στ΄ τάξεις
Βιβλίο δασκάλου
Βιβλίο μαθητή
Διατροφή και Υγεία 2, E΄+ Στ΄ τάξεις
Βιβλίο δασκάλου
Βιβλίο μαθητή
Οικιακή Οικονομία,E΄ τάξη
Βιβλίο μαθητή
Οικιακή Οικονομία, Στ΄ τάξη
Βιβλίο μαθητή
Οικιακή Οικονομία, E΄+ Στ΄ τάξεις
Βοήθημα δασκάλου
Γνωριμία με τα υφάσματα, (Βιβλίο μαθητή) E΄+ Στ΄ τάξεις
Ενδυμασία - Yφάσματα,  E΄+ Στ΄ τάξεις
Βιβλίο δασκάλου
Πρόσκληση σε γιορτή E΄+ Στ΄ τάξεις

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σχεδιασμός και Τεχνολογία, E΄+ Στ΄ τάξεις
Βιβλίο δασκάλου

 

 

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Μουσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο
Βοήθημα νηπιαγωγού
Εικαστική Έκφραση στο Νηπιαγωγείο
Βοήθημα νηπιαγωγού
Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο
Βοήθημα νηπιαγωγού

 

 

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Αναλυτικό Πρόγραμμα για τα Παροικιακά Σχολεία
Μαθαίνω Ελληνικά 1, μέρος Α΄
Βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω Ελληνικά 1, μέρος Β΄
Βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω Ελληνικά 1
Βιβλίο δασκάλου
Μαθαίνω Ελληνικά 2, μέρος Α΄
Βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω Ελληνικά 2, μέρος Β΄
Βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω Ελληνικά 2
Βιβλίο δασκάλου
Μαθαίνω Ελληνικά 3, μέρος Α΄
Βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω Ελληνικά 3, μέρος Β΄
Βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω Ελληνικά 3
Βιβλίο δασκάλου
Μαθαίνω Ελληνικά 4, μέρος Α΄
Βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω Ελληνικά 4, μέρος Β΄
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
Μαθαίνω Ελληνικά 5, μέρος Α΄
Βιβλίο μαθητή
Μαθαίνω Ελληνικά 5, μέρος Β΄
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
Μαθαίνω Ελληνικά - Προφορική, Προκαταρκτική διδασκαλία
Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο δασκάλου
Ελάτε να γνωρίσουμε την Κύπρο

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διορθωτική Ανάγνωση - Φωνήεντα - Μέρος A΄
Διορθωτική Ανάγνωση - Σύμφωνα - Μέρος B΄
Διορθωτική Ανάγνωση - Δίψηφα φωνήεντα και συνδυασμός φωνηέντων, Mέρος Γ΄
Αυτισμός και σύνδρομο Asperger
Δυσλεξία
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
Σύνδρομο Down
Σύνδρομο Rett

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ
Εκπαιδευτικός Οδηγός για νέους δασκάλους
Αναλυτικά Προγράμματα Δ΄
H Πληροφορική στην Δ΄
Βιβλίο δασκάλου
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
AΓΓΛIKA
English For Communication 1 - CD Δ΄ τάξη
English For Communication 2 - CD Ε΄ τάξη
English For Communication 3 - CD Στ΄ τάξη
English For Communication 1 - Σειρά 6 εικόνων Δ΄ τάξη
English For Communication 2 - Σειρά 7 εικόνων Ε΄ τάξη
English For Communication 2 - Σειρά 9 εικόνων Στ΄ τάξη

 

 

MOYΣIKH
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο - CD Α΄ τάξη
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο - CD Β΄ τάξη
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο - CD  Γ΄ τάξη
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο - CD Δ΄ τάξη
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο - CD Ε΄ τάξη
Μουσική για το Δημοτικό Σχολείο - CD Στ΄ τάξη

 

OIKIAKHOIKONOMIA
01.
02.
03.
04.