Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Συντονισμός Προγράμματος:

Δρ Ευγενία Παρτασή

Phone 22402328

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone 22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Παναγιώτης Σάββα

Phone 22402327

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης

Μάθημα ανοικτής πρόσβασης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

1. Ομάδα αρχάριων παιδιών - 1ος χρόνος ενίσχυσης (Επίπεδο Α1) (αναθωρημένη έκδοση 2022):

Ελληνικά για παιδιά, εύκολα και απλά! (Βιβλία παιδιών) Βιβλίο 1Βιβλίο 2

Οδηγός εκπαιδευτικού για παιδιά Β΄-Στ΄τάξεων

Προσαρμογή θεματικών κύκλων για παιδιά Α' τάξης

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα θεματικών κύκλων 

Κάρτες λεξιλογίου: Βιβλίο 1Βιβλίο 2

Ηχητικά αρχεία - Α1

 

2. Ομάδα παιδιών Β΄-Στ' τάξεων - 2ος χρόνος ενίσχυσης (Επίπεδο Α2) 

***Νέο υλικό 2023***

Ελληνικά στο σχολείο! (Βιβλία παιδιών) Βιβλίο 1 Βιβλίο 2

Οδηγός εκπαιδευτικού

Ηχητικά αρχεία: Βιβλίο 1 Βιβλίο 2

Βίντεο: Βιβλίο 1 Βιβλίο 2

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ενοτήτων

 

ΟΔΗΓΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

1. Οδηγός Υποδοχής για παιδιά με μεταναστευτική Βιογραφία: οι πρώτες μέρες στο σχολείο (2020) για Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση):τα βήματα που κάνει ένα σχολείο για την υποδοχή νεοεισερχόμενων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία-δοκίμια, ιδέες και υλικό)

2. Οδηγός υποδοχής και ένταξης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου (2020)

3. Οδηγός Γονέων Διαμεσολαβητών (Α' μέρος: Ιδέες και προτάσεις για τη συνεργασία των γονέων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία με το σχολείο. Β' μέρος: μετάφραση κανόνων φοίτησης στα σχολεία της Κύπρου, μετάφραση βασικών όρων της Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών στα αραβικά, ρωσικά, γεωργιανά και ουκρανικά)

4. Οδηγός για διαχείριση της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας (άρθρα με ιδέες και προτάσεις για τη γλωσσική και κοινωνικοπολιτισμική ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο σχολείο)

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ Α1

(α) Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (2017) (σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, συνοδευτικό υλικό: παρουσιάσεις λεξιλογίου, κάρτες προφορικού λόγου, κάρτες ρημάτων, κάρτες γραπτού λόγου). Ο Οδηγός περιλαμβάνει 17 ενότητες:

13. Ζώα

(β) Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (σε εκδοχή βιβλίου) (2019):