Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις, άρθρα, σημειώσεις και υλικό που δόθηκε  από τους επιμορφωτές στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα.  

Γενικές Αρχές Α.Π. - Πρόταση της Ε.Δ.Α.Π. για τα Νέα Α.Π. 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Αγγλικά στο Δημοτικό
Αγωγή Υγείας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
Αρχαία Ελληνικά στο Γυμνάσιο
Βιολογία στο Γυμνάσιο
Γεωγραφία στο Δημοτικό
Γεωγραφία στο Γυμνάσιο
Θρησκευτικά
Ιστορία στο Γυμνάσιο
Mαθηματικά
Μουσική στο Δημοτικό
Νέα Ελληνική Γλώσσα στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Τέχνη στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό
Φυσική στο Γυμνάσιο

Αγγλικά στο Δημοτικό

Συνάντηση 1η:

 1. Το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αγγλικά Δημοτικής Εκπαίδευσης
 2. Teaching English to very young learners: Using games
 3. Why is Teaching Foreign Languages to Very Young learners Different?

Συνάντηση 2η:

 1. Storytelling with young children in EFL
 2. Article on Stories as a tool for teaching and learning in CLIL
 3. Sample lesson plans on using a story
 4. Using songs with young language learners 

Βιολογία στο Γυμνάσιο

Συνάντηση 1η:

 1. Θεωρητικό Πλαίσιο
 2. Προγραμματισμός Φυσιογνωστικών Α΄ Γυμνασίου 2010-2011
 3. Πίνακας 1: Επεξήγηση του Μαθησιακού Μοντέλου των 5 Ε
 4. Αναλυτικό Πρόγραμμα Γυμνασίου – Α΄ Λυκείου

Συνάντηση 2η

 1. Παρουσίαση 2ης Συνάντησης Βιολογία
 2. Ο Διδάσκαλος

Συνάντηση 3η

 1. Παρουσίαση 3ης Συνάντησης Βιολογία
 2. Κριτήρια αξιολόγησης διδακτικού υλικού
 3. Αλυσίδες και πλέγματα

Γεωγραφία στο Δημοτικό

  Συνάντηση 1η:

 1. Μέρος Α΄- Φιλοσοφία των Νέων Α.Π. Γεωγραφίας
 2. Μέρος Β΄- Παιδαγωγική Προσέγγιση
 3. Μέρος Γ΄- Περιεχόμενο και Αξιολόγηση

Συνάντηση 2η

 1. Αρχές Δόμησης Ενότητας και Μαθήματος - Ενότητα Ε΄(Βιομηχανική Τοποθεσία στην περιφέρεια της βορειοευρωπαϊκής πεδιάδας)

Θρησκευτικά στο Δημοτικό

 
 1. Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρησκευτικών

Φυσική στο Γυμνάσιο

 1. «Ικανότητες – κλειδιά»: Τι είναι και πώς καλλιεργούνται με τη διδασκαλία της Φυσικής
 2. Διδακτικό υλικό, Νοέμβριος  2010
 3. Μοντέλο Διδασκαλίας Φυσικών Επιστήμων, για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, στην Κατεύθυνση της Ανάπτυξης Γνώσεων και Ικανοτήτων
 4. Στοιχεία που διαφοροποιούν το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Φ.Ε.
 5. Κεντρομόλος δύναμη  

Γεωγραφία στο Γυμνάσιο

 1. Νέα Προγράμματα Σπουδών Γεωγραφίας – Θεωρητικό πλαίσιο
 2. Χρήσιμες ιστοσελίδες και πηγές για το μάθημα της Γεωγραφίας
 3. Η Γεωγραφία Σήμερα – Εμφάσεις Προγράμματος Σπουδών
 4. Πρακτικές Εφαρμογές  - Εργαστήρι
 5. Πρακτικές Εφαρμογές – Έντυπο Οδηγιών
 6. Πρακτικές Εφαρμογές – Έντυπο Προγραμματισμού
 7. Κλείδα αξιολόγησης διδακτικού υλικού
 8. Παρουσίαση μάχιμων 3η συνάντηση 

Ιστορία στο Γυμνάσιο

Συνάντηση 1η:

 1. Ιστοριογραφία, σχολική ιστορία, σχολικά εγχειρίδια
 2. Προτεινόμενες Ενότητες για Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού/Διδακτικών Προτάσεων για το Γυμνάσιο

Συνάντηση 2η:

 1. Η διδακτική αξιοποίηση των πηγών  και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
 2. Παράδειγμα Σχεδίου Μαθήματος
 3. Οργάνωση – Πορεία Μαθήματος

Συνάντηση 3η:

 1. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ιστορίας
 2. Η πολυπρισματική θεώρηση στη διδασκαλία της Ιστορίας

Μουσική στο Δημοτικό

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής στο Δημοτικό 

Αρχαία Ελληνικά στο Γυμνάσιο

Συνάντηση 1η:

 1. Γενικές αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος ως προς τη διδασκαλία της Αρχαίας Γραμματείας από μετάφραση

Συνάντηση 2η:

 1. Οι αρχές του νέου Προγράμματος Σπουδών στην Αρχαία Γραμματεία από μετάφραση - Ένα παράδειγμα

 

  Τέχνη στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο

  1. Αναλυτικά Προγράμματα για τα Δημόσια Σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας - Εικαστικές Τέχνες 

  Αγωγή Υγείας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο 

  1. Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας – Θεωρητικό πλαίσιο
  2. Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας - 2η Συνάντηση
  3. Διατροφική Αγωγή στο ΝΑΠ της Αγωγής Υγείας  

  Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό 

  Συνάντηση 1η:

  1. Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών – Θεωρητικό πλαίσιο
  2. Στερεά που επιπλέουν ή βυθίζονται στο νερό, φύλλο εργασίας 1
  3. Στερεά που επιπλέουν ή βυθίζονται στο νερό, φύλλο εργασίας 2
  4. Στερεά που επιπλέουν ή βυθίζονται στο νερό, φύλλο εργασίας 3
  5. Παράδειγμα σχεδίου μαθήματος
  6. Βιωματική εργασία: Επιμόρφωση Μαχίμων Εκπαιδευτικών Στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Των Φυσικών Επιστημών
  7. Πόσιμο νερό από τη θάλασσα
  8. Αλάτι και χιόνι 

  Νέα Ελληνική Γλώσσα στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο

        Παρουσιάσεις - Χρήσιμα Αρχεία 

  1. Νέο πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας – Θεωρητικό πλαίσιο
  2. Παρουσίαση των βασικότερων Πτύχων του Νέου Προγράμματος Σπουδών Νέας Ελληνικής Γλώσσας
  3. Δομή-Βασικοί άξονες του Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας
  4. Από την Επικοινωνιακή Προσέγγιση στον Κριτικό Γραμματισμό, (Διδακτικές Αρχές)
  5. Σύγκριση Ισχυόντων Α.Π. της Ελληνικής Γλώσσας με το νέο Α.Π.
  6. Γλώσσα-Επικοινωνία-Λόγος-Είδη Λόγου- Κριτικός Γραμματισμός

        Διαδικτυακοί Τόποι για τη Διδασκαλία της Γλώσσα

  1. Γλωσσικός Υπολογιστής - Τόμος 1
  2. Γλωσσικός Υπολογιστής - Τόμος 2 

       Υλικό 

  1. Γλωσσάρι Όρων
  2. Διδασκαλία του Οριστικού Άρθρου
  3. Διδασκαλία Προθέσεων
  4. Θεματική Ενότητα "Χρώματα"
  5. Θεματική Πρόταση "Ανεργία"

        Άρθρα

  1. Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον κοινωνιοκεντρισμό
  2. Κοινωνία και γλώσσα: μια πολύ στενή σχέση
  3. Δέκα Μύθοι για την Επικοινωνιακή Προσέγγιση
  4. Shifting Focus: A Journey From A Strict Product Approach To Process Writing
  5. Who’s afraid of genre?
  6. Η Αξιοποίηση της Γλωσσικής Ποικιλότητας στο Γλωσσικό Μάθημα
  7. Η Αξιοποίηση της Γλωσσικής Ποικιλότητας στην Κατάκτηση του Κριτικού Εγγραμματισμού:  Στοιχεία από την Κύπρο
  8. Γλωσσική ποικιλία και κριτικός εγγραμματισμός: Συσχετισμοί και παιδαγωγικές προεκτάσεις.
  9. Απόσπασμα από το βιβλίο:Αγαθοκλής Χαραλαμπόπουλος & Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή.-Κώδικα: Θεσσαλονίκη, 1997, σ. 79-102
  10. Σωφρ. Χατζησαββίδης. Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας και το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών της ελληνικής γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, στο Μ. Βάμβουκας & Α. Χατζηδάκη (επιμ.) Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. Πρακτικά συνεδρίου του Παν. Κρήτης, σ. 153-164 (Α΄ τόμος)
  11. Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 24ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ.-Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 666-672
  12. Απόσπασμα από το βιβλίο: Αγαθοκλής Χαραλαμπόπουλος & Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας: θεωρία και πρακτική εφαρμογή.-Κώδικα: Θεσσαλονίκη, 1997, σ. 62-79 

   

   Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

   Συνάντηση 1η:

   1. Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη  
   2. Ζητήματα σχετικά με τα απορρίμματα-Αναλυτικά  
   3. Ζητήματα σχετικά με την αστική ανάπτυξη-Αναλυτικά
   4. Δάσος-Αναλυτικά
   5. Ενέργεια-Αναλυτικά
   6. Ερημοποίηση-Αναλυτικά
   7. Φτώχεια-Αναλυτικά
   8.  Μέσα μεταφοράς-Αναλυτικά
   9.  Νερό-Αναλυτικά
   10.  Παραγωγή και κατανάλωση-Αναλυτικά
   11.  Πολιτισμός-Αναλυτικά
   12.  Τουρισμός-Αναλυτικά
   13.  Βιοποικιλότητα-Αναλυτικά 

    Συνάντηση 2η

   1. Έντυπο Σχεδιασμού της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου
   2. Παράδειγμα Συμπληρωμένου Εντύπου Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου [1]
   3. Παράδειγμα Συμπληρωμένου Εντύπου Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου [2] 
   4. Υποβολή Έκθεσης Προόδου για την Αειφόρο Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Πολιτική του σχολείου
   5. Ετήσιο Έντυπο Αξιολόγησης της τάξης για την υλοποίηση της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου

    

    Μαθηματικά

    1. Παρουσίαση συνάντησης 1
    2. Παρουσίαση συνάντησης 2
    3. Παρουσίαση συνάντησης 3 (Μέρος Α΄) 
    4. Παρουσίαση συνάντησης 3 (Μέρος Β΄)