61η συνάντηση

Έντυπα

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ως Εισηγητή στο Σεμινάριο «Διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση»

 

Επικοινωνία

Δρ Γιώργος Τσαλακός

Phone22402337
(Δευτέρα και Πέμπτη)

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 
2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015
2015 - 2016 2016 - 2017


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011 - 2012
1η συνάντηση (30/11/2011) 1η συνάντηση
2η συνάντηση (21/12/2011) 2η συνάντηση 
3η συνάντηση (25/1/2012) 3η συνάντηση
4η συνάντηση (15/2/2012) 4η συνάντηση 
5η συνάντηση (28/3/2012) 5η συνάντηση
6η συνάντηση (25/4/2012) 6η συνάντηση
7η συνάντηση (30/5/2012) 7η συνάντηση
8η συνάντηση (21/6/2012) 8η συνάντηση 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012  - 2013
9η συνάντηση (26/9/2012) 9η συνάντηση
10η συνάντηση (31/10/2012) 10η συνάντηση
11η συνάντηση (28/11/2012) 11η συνάντηση
12η συνάντηση (19/12/2012) 12η συνάντηση 
13η συνάντηση (31/1/2013) 13η συνάντηση
14η συνάντηση (27/2/2013) 14η συνάντηση
15η συνάντηση (27/3/2013) 15η συνάντηση
16η συνάντηση (24/04/2013) 16η συνάντηση
17η συνάντηση (29/05/2013) 17η συνάντηση
18η συνάντηση (19/06/2013) 18η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013 -2014
19η συνάντηση (25/09/2013) 19η συνάντηση
20η συνάντηση (2/10/2013) 20η συνάντηση
21η Συνάντηση(30/10/2013)
21η συνάντηση
22η Συνάντηση(27/11/2013) 22η συνάντηση
23η Συνάντηση(11/12/2013) 23η συνάντηση
24η Συνάντηση (18/12/2013) 24η Συνάντηση
25η Συνάντηση (29/1/2014) 25η Συνάντηση
26η Συνάντηση (26/2/2014) 26η Συνάντηση
27η Συνάντηση  (19/3/2014) 27η Συνάντηση 
 28η Συνάντηση (26/3/2014) 28η Συνάντηση 
29η Συνάντηση (18/6/2014) 29η Συνάντηση
30η συνάντηση (23/6/2014) 30η συνάντηση
31η συνάντηση (25/6/2014)  31η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 - 2015
32η συνάντηση (25/9/2014) 32η συνάντηση
 33η συνάντηση (30/10/2014) 33η συνάντηση
34η συνάντηση (26/11/2014) 34η συνάντηση
35η συνάντηση (18/12/2014) 35η συνάντηση
36η συνάντηση (28/1/2015) 36η συνάντηση
37η συνάντηση (25/2/2015) 37η συνάντηση
38η συνάντηση (28/2/2015) 38η συνάντηση
39η συνάντηση (18/3/2015) 39η συνάντηση
40η συνάντηση (20/4/2015) 40η συνάντηση
41η συνάντηση (27/5/2015) 41η συνάντηση
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015 - 2016
42η συνάντηση (30/9/2015) 42η συνάντηση
43η συνάντηση (21/10/2015) 43η συνάντηση
44η συνάντηση (29/10/2015) 44η συνάντηση
45η συνάντηση (25/11/2015) 45η συνάντηση
46η συνάντηση (22/12/2015) 46η συνάντηση
47η συνάντηση (17/2/2016)  47η συνάντηση
48η συνάντηση (30/3/2016) 48η συνάντηση
49η συνάντηση (6/4/2016) 49η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016 - 2017
50η συνάντηση (29/9/2016)

50η συνάντηση

Κρούσεις

51η συνάντηση (13/10/2016)  51η συνάντηση
52η συνάντηση (27/10/2016)   52η συνάντηση
53η συνάντηση (10/11/2016)  53η συνάντηση
54η συνάντηση (24/11/2016) 54η συνάντηση
55η συνάντηση (8/12/2016) 55η συνάντηση
56η συνάντηση (22/2/2017) 56η  συνάντηση
57η συνάντηση (2/3/2017)  57η συνάντηση
58η συνάντηση (30/3/2017) 58η συνάντηση
59η συνάντηση (6/4/2017) 59η συνάντηση
60η συνάντηση (27/4/2017) 60η συνάντηση
61η συνάντηση (4/5/2017) 61η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017 - 2018
62η συνάντηση (14/9/2017) 62η συνάντηση
63η συνάντηση (21/9/2017) 63η συνάντηση
64η συνάντηση (11/10/2017) 64η συνάντηση
65η συνάντηση (12/10/2017) 65η συνάντηση
66η συνάντηση (02/11/2017) 66η συνάντηση
67η συνάντηση (30/11/2017) 67η συνάντηση
68η συνάντηση (07/12/2017) 68η συνάντηση
69η συνάντηση (11/01/2018) 69η συνάντηση
70η συνάντηση (01/02/2018) 70η συνάντηση
71η συνάντηση (06/03/2018) 71η συνάντηση
72η συνάντηση (29/03/2018) 72η συνάντηση
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018 - 2019
73η συνάντηση (11/10/2018) 73η συνάντηση
74η συνάντηση (15/11/2018) 74η συνάντηση
75η συνάντηση (18/12/2018) 75η συνάντηση
76η συνάντηση (17/01/2019) 76η συνάντηση
77η συνάντηση (06/02/2019) 77η συνάντηση
78η συνάντηση (20/03/2019) 78η συνάντηση