Sunday, 15 September 2019
GreekEnglish (United Kingdom)
Home

Αναβάθμιση Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι υλοποιήθηκε αναβάθμιση του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Η πρόσβαση στο νέο περιβάλλον εγγραφών από τους χρήστες δεν θα γίνεται με τον αριθμό ταυτότητας και τον κωδικό (password) που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως. Αντίθετα, για την πρόσβαση οι χρήστες θα χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (https://login.pi.ac.cy).

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Κατάλογος συμμετεχόντων/ουσών στην Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Θετικές προσεγγίσεις για πρόληψη της έμφυλης βίας και άλλων αρνητικών συμπεριφορών στα σχολεία» (Έργο SAFER)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.11.08 και ημερ. 2 Σεπτεμβρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών.

    Read more...

 

Επιχορήγηση δράσεων, εκτός σχολικού χρόνου, σχετικών με τη στήριξη μαθητών/τριών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι ο εντοπισμός και η στήριξη μαθητών/τριών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, περιλαμβάνεται στην Εθνική Στρατηγική της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου για τα έτη 2013-2020, με συντονιστή το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και ειδικό Φορέα την Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΕΑΥΠ). Στο πλαίσιο προώθησης της πολιτικής αυτής, η ΕΑΥΠ ευνοεί την ανάπτυξη δράσεων από τα σχολεία, που στοχεύουν στην εμπλοκή των παιδιών αυτών σε δράσεις εκτός σχολικού χρόνου, για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερού τους χρόνου.

    Read more...

 

Δίκτυα σχολείων για υποστήριξη της εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) προγραμματίζει επιμορφωτικές και άλλες δράσεις στήριξης των σχολείων, στα οποία εφαρμόζεται η αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠΑΝ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών». Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν δίκτυα ανά επαρχία/ες και η στήριξη των σχολείων θα προσφερθεί μέσω κυρίως συναντήσεων για ενημέρωση, αναστοχασμό και επιμόρφωση γύρω από σχετικά θέματα. Η δημιουργία αντίστοιχων δικτύων κατά τις περασμένες σχολικές χρονιές έλαβε ιδιαίτερα θετική ανατροφοδότηση από τα σχολεία που συμμετείχαν και συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής.

    Read more...

 

Αναδόμηση και βελτίωση των υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα

Εγκύκλιος

 

Συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, για τη σχολική χρονιά 2019-2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας - Τ.Ε.Τ.) προσφέρει και φέτος αριθμό Προγραμμάτων και Δράσεων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία. Τα Προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Y.Π.Π.Α.Ν.), για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση.

    Read more...

 

Μήνυμα για τη Διεθνή Μέρα Γραμματισμού

Φυλλάδιο

Αφίσα

 

Θεματικές υπό έμφαση της σχολικής χρονιάς 2019 - 2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), στο πλαίσιο της πολιτικής του για λειτουργία των σχολικών μονάδων με περισσότερη αυτονομία, ενημερώνει τις σχολικές μονάδες για τις θεματικές τις οποίες θα θέσει υπό έμφαση κατά το σχολικό έτος 2019-20 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), καλώντας τες να τις συμπεριλάβουν, βάσει και των δικών τους προτεραιοτήτων και ιδιαιτεροτήτων, στο Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, που θα αναπτύξουν, βασικό μέρος του οποίου θα είναι και το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης.

    Read more...

 

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Θετικές προσεγγίσεις για πρόληψη της έμφυλης βίας και άλλων αρνητικών συμπεριφορών στα σχολεία» (Έργο SAFER)

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, συνδιοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα/βιωματικό εργαστήρι σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό, διακρατικό έργο SAFER: Systematic Approaches for Equality of Gender / Συστηματικές Προσεγγίσεις για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), στα πλαίσια του προγράμματος Rights, Equality and Citizenship (REC).

    Read more...

 

Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και με βάση τους άξονες προτεραιότητας του Κειμένου Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την ένταξη των μαθητών/ριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα (εγκύκλιος με αρ. φακ. Π.Ι. 7.1.10.3.4 ημερ. 28 Φεβρουαρίου 2017), η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προωθούν την υιοθέτηση μέτρων, τα οποία θα μεγιστοποιούν τον διδακτικό χρόνο, καθώς και τη συνολική ωφέλεια από τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο.

    Read more...

 

Συμμετοχή φορέων και οργανισμών στη Συμβουλευτική Επιτροπή για το έργο «CYberSafety» και για την προώθηση και υλοποίηση των δράσεων της «Εθνικής στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο», στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Σε συνέχεια της έγκρισης της «Εθνικής στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο» από το Υπουργικό Συμβούλιο (ημερ. Απόφασης 19/12/2017 και αρ. Απόφασης 83.979) και των ενεργειών υλοποίησης και προώθησής της, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) θα προχωρήσει στη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board), η οποία θα ενεργεί υποστηρικτικά και συμβουλευτικά:

  • για το έργο «CYberSafety» (www.cybersafety.cy), το οποίο συντονίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΥΠΠΑΝ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (προγραμματική περίοδος 1/1/2019 μέχρι τις 31/12/2020) και
  • προς τη Διυπουργική Επιτροπή για την προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της «Εθνικής στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο» (www.esafecyprus.ac.cy).

    Read more...

 
We have 243 guests online
September 2019
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Π.Ι.Κ. Εγγραφές

1480

Πλατφόρμα Moodle

Παραγωγές

Δάφνη

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

masdiv

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με