Thursday, 29 September 2016
GreekEnglish (United Kingdom)
Home
ΠΙΚ Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1972. Αποστολή του είναι να μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, να τους ενημερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, να τεκμηριώνει ερευνητικά και θεωρητικά την ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Επιμορφωτική συνάντηση των φιλολόγων που διδάσκουν στο Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία/αλλογλώσσους

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οργανώνει επιμορφωτική συνάντηση για τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν στο εν λόγω Πρόγραμμα. Επισυνάπτεται ο κατάλογος των σχολείων, στα οποία λειτουργεί το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία/αλλογλώσσους. Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν άμεσα οι εκπαιδευτικοί, ώστε να παραστούν στην εν λόγω συνάντηση.

    Read more...

 

Κατάλογοι συμμετεχόντων στην Ημερίδα με θέμα: «Η Διαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. Π.Ι. 18.1.01. και ημερ. 12 Σεπτεμβρίου 2016, ακολουθούν οι κατάλογοι των συμμετεχόντων στην Ημερίδα «Η Διαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας», η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00.

    Read more...

 

Ευρωπαϊκά Έργα «Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων - Assessment of Transversal Skills 2020 (ATS2020)» και «Mentoring Technology Enhanced Pedagogy (MENTEP)»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της συμμετοχής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στα δύο συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα ATS2020 και MENTEP, διοργανώνεται ημερίδα στην οποία ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού θα δώσει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής στα σχολεία που θα συμμετέχουν.

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται να παραστούν οι διευθυντές όλων των σχολείων που συμμετέχουν σε αυτά τα έργα. Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 11/11/2016 στη Δημοσιογραφική Εστία Κύπρου στη Λευκωσία, από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ. Επισυνάπτεται προκαταρκτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης. Παρακαλώ όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it μέχρι και την Τρίτη 1/11/2016. Την εκδήλωση είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στο πρόγραμμα.

    Read more...

 

Συνέδριο «Αγωγή Υγείας και Μεταρρύθμιση στην Υγεία - Health Education and Health Reform»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον ΜΚΟ CARDET και το Πανεπιστήμιο Yale, διοργανώνει συνέδριο με τίτλο «Health Education and Health Reform – Αγωγή Υγείας και Μεταρρύθμιση στην Υγεία». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη Λευκωσία την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 από τις 3.00 μ.μ. μέχρι τις 6.00 μ.μ. και το Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016, από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 1.30 μ.μ.

    Read more...

 

Έναρξη προγραμμάτων του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά, Κοινότητας Ακρωτηρίου, Αθαλάσσας, Σαλαμιούς, Κάβο-Γκρέκο)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε για την έναρξη των προγραμμάτων του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΔΚΠΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού /Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) (ΥΠΠ/ΠΙ). Το Δίκτυο ΚΠΕ πρόκειται να λειτουργήσει κατά τη φετινή χρονιά με πέντε Κέντρα: α) το ΚΠΕ Πεδουλά, το οποίο αποτελεί συνεργασία του ΥΠΠ με την Κοινότητα Πεδουλά, β) το ΚΠΕ Αθαλάσσας, που αποτελεί συνεργασία του ΥΠΠ με το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, γ) το ΚΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου, που αποτελεί συνεργασία του ΥΠΠ με την Κοινότητα Ακρωτηρίου, δ) το ΚΠΕ Σαλαμιούς που αποτελεί συνεργασία του ΥΠΠ με την Κοινότητα Σαλαμιούς και ε) το ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο το οποίο αποτελεί το νέο ΚΠΕ του Δικτύου ΚΠΕ του ΥΠΠ, το οποίο επίσης αποτελεί συνεργασία του Τμήματος Δασών, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Όλα τα Κέντρα στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς με σπουδές και εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

    Read more...

 

Η διδασκαλία στα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα (Ν.Ω.Π.). Aπό τη θεωρία στην πράξη

Ανακοίνωση
 

Έναρξη Προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση» του Junior Achievement Cyprus για το έτος 2016-17 και πρώτη επιμορφωτική συνάντηση

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Junior Achievement Cyprus», ενημερώνει για την έναρξη του Προγράμματος «Μαθητική Επιχείρηση» του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Junior Achievement Cyprus», και την πραγματοποίηση της πρώτης   επιμορφωτικής συνάντησης για το σχολικό έτος 2016-2017.

    Read more...

 

Προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στην προσπάθειά του να συμβάλει στην προώθηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση, θα διαθέσει υπό μορφή δανεισμού σε καθηγητές Φυσικής το σύστημα διασύνδεσης ScienceWorkshop 750(USB) της εταιρείας PASCO Scientific. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται ήδη στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές. Οι καθηγητές, οι οποίοι θα δανειστούν το σύστημα, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση του συστήματος και, σε συνδυασμό με τα συστήματα που υπάρχουν στα σχολεία τους, να σχεδιάσουν μαθήματα, στα οποία όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με το σύστημα.

    Read more...

 

Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2016-2017

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος των Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης, που θα προσφερθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-2017. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ιντιτούτου (www.pi-eggrafes.ac.cy) από τις 26 Σεπτεμβρίου 2016.

    Read more...

 
We have 129 guests online
September 2016
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Ηλεκτρονικές εγγραφές

Πλατφόρμα Moodle

Πύλη e-epimorfosi

Παραγωγές

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DiDeSu

Αντιρατσιστική πολιτική

Literacy and Contemporary Society

Pestalozzi

Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

eprocurementΗλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων
Ενημέρωσέ με