Δημιουργός Εκπαιδευτικού Υλικού:
κ. Λιάνα Παπαδοπούλου, M.A. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία, Λειτουργός Π.Ι.

Θεματική Περιοχή 1
Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Δράσεις 2013-2014 - Αναλυτικά Προγράμματα - Δίκτυα:

Θεματική Περιοχή 2
Γενική Διδακτική:

Θεματική Περιοχή 3
Υλοποίηση των Στόχων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου:

Θεματική Περιοχή 4
Ειδική διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών με άξονα την εκπαιδευτική φιλοσοφία της πολυπρισματικότητας της πληροφορίας:

Τάξη Α΄ Γυμνασίου:

Τάξη Β΄ Γυμνασίου:

Τάξη Γ΄ Γυμνασίου:

Τάξη Α΄ Λυκείου

Τάξη Β΄ Λυκείου

Τάξη Γ΄ Λυκείου

  • Θεματική Περιοχή 1: ΝΑΠ
    Παρουσίαση διδακτικής μεθοδολογίας στις 25 διδακτικές ενότητες του εγχειριδίου των Μπέγζου - Παπαθανασίου «Θέματα Χριστιανικής Ηθικής (Ο.Ε.Δ.Β.)

Θεματική Περιοχή 5
Τεχνολογία- Πληροφόρηση - Επικοινωνία (Τ.Π.Ε.)

Θεματική Περιοχή 6
Νομοθετική Ισχύς για το Θ.Μ.

Θεματική Περιοχή 7
Άρθρα