Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σχολική Χρονιά 2022-2023

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ) διοργάνωσε την ετήσια ημερίδα για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών με θέμα «Οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες και η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης». Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2023, από τις 08:30 μέχρι τις 13:15. Η Ημερίδα επικεντρώθηκε στην ανάδειξη του ρόλου των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης, οι οποίες επιδιώκουν τη βελτίωση της μάθησης εκπαιδευτικών και παιδιών. Εστίασε, επίσης, στον ρόλο των συντονιστών/συντονιστριών των επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης στο σχολείο.

Κεντρικός εισηγητής στην Ημερίδα ήταν ο κ. Χαρίδημος Κ. Τσούκας, Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος παρουσίασε το θέμα "Τι κάνει τον εκπαιδευτικό καλό επαγγελματία;". Ο κ. Τσούκας ανέπτυξε την έννοια του επαγγελματισμού και εστίασε στα στοιχεία που καθιστούν έναν/μία εκπαιδευτικό καλό/καλή επαγγελματία. 

Ακολούθως, σε επτά (7) παράλληλα εργαστήρια, οι Συντονιστές/Συντονίστριες των σχολείων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023, παρουσίασαν τις αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) των σχολείων τους με έμφαση στις δράσεις/ενέργειες που προώθησαν τη δημιουργία και λειτουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης στα σχολεία τους. Ακολούθησαν ομαδικές εργασίες και συζήτηση. 

Στη συνέχεια, η Δρ Έφη Παπαριστοδήμου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικών του ΠΙΚ και η κ. Χριστίνα Σταύρου, Λειτουργός του Τομέα Επιμόρφωσης του ΠΙΚπαρουσίασαν το εγχείρημα της δημιουργίας και βιωσιμότητας επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης στην Κύπρο μέσα από την εφαρμογή του Προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης. Η παρουσίαση, με τίτλο "Η δημιουργία και βιωσιμότητα επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης στο σχολείο", αφορούσε ερευνητικά δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν τον Ιούνιο του 2022, καθώς και πορίσματα από τα Εργαστήρια που είχαν διεξαχθεί ενωρίτερα στην Ημερίδα για τη σχολική χρονιά 2022-2023. 


Αναρτημένες ανακοινώσεις (Πόστερ) σχολείων

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, εκτέθηκαν οι αναρτημένες ανακοινώσεις (πόστερ) που ετοίμασαν τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΥΕΜ τη σχολική χρονιά 2022-2023. Στα πόστερ αποτυπώθηκαν:

 • Τρόποι με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο συνεργάστηκαν, ως ομάδα επαγγελματιών, για τη δημιουργία και λειτουργία επαγγελματικής κοινότητας μάθησης 
 • Νέα γνώση που παρήχθη για το θέμα που κάθε σχολείο έθεσε ως προτεραιότητα και πώς εφαρμόστηκε η νέα γνώση με/για τα παιδιά
 • Συμβουλές τις οποίες, ως σχολεία, θα μοιράζονταν με άλλες/άλλους συναδέλφους
 • Εισηγήσεις για συνέχιση της κοινότητας μάθησης στο σχολείο

Πιο κάτω είναι διαθέσιμα τα πόστερ των σχολείων.

 • Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς Στ΄
ΘΕΜΑ: Γλωσσική ανάπτυξη όλων των παιδιών
πόστερ


 • Νηπιαγωγείο Αθηένου
ΘΕΜΑ: Βελτίωση Προφορικού Λόγου με αξιοποίηση κειμένων που προωθούν τη συναισθηματική ενδυνάμωση
πόστερ


 • Νηπιαγωγείο Δαλίου Γ΄- Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
ΘΕΜΑ: Το κλίμα της τάξης και του σχολείου γενικότερα
πόστερ


 • Νηπιαγωγείο Δρομολαξιάς
ΘΕΜΑ: Συναισθηματική Ενδυνάμωση των παιδιών
πόστερ


 • Νηπιαγωγείο Δροσιάς
ΘΕΜΑ: Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου των παιδιών με αξιοποίηση κειμένων και ρουτίνων που εστιάζονται στον συναισθηματικό εγγραμματισμό
πόστερ


 • Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς
ΘΕΜΑ: Ενίσχυση Εκπαιδευτικών στον Σχεδιασμό Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας με Στόχο τη Βελτίωση της Παραγωγής του Γραπτού Λόγου στο Μάθημα των Ελληνικών
πόστερ


 • Δημοτικό Σχολείο Άγιοι Ανάργυροι Μονής-Μοναγρουλίου (Περιφερειακό)
ΘΕΜΑ: Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων μέσω της διαφοροποίησης 
πόστερ


 • Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (Κ.Β΄)
ΘΕΜΑ: Κατανόηση οδηγιών και επίλυση προβλήματος στα Μαθηματικά
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δομετίου Β΄ (Κ.Β΄)
ΘΕΜΑ: Βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Γ΄
ΘΕΜΑ: Κατανόηση Γραπτού Λόγου
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Αλάμπρας
ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακά υπεύθυνη συμπεριφορά 
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Αστρομερίτη
ΘΕΜΑ: Από την Κατανόηση Κειμένου στην Παραγωγή Γραπτού Λόγου
πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (Κ.Β΄)
ΘΕΜΑ: Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς και Επίλυση Συγκρούσεων μεταξύ των παιδιών
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης 
πόστερ

 • Δημοτικό Σχολείο Κωνσταντινουπόλεως
ΘΕΜΑ: Καλλιέργεια θετικής συμπεριφοράς για βελτίωση μαθησιακού κλίματος
πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Η΄ (Κ.Α΄) - Ομόνοιας
ΘΕΜΑ: Αναγνωστική ευχέρεια και εμπλουτισμός λεξιλογίου: Αποτελεσματικές Πρακτικές και Τεχνικές
πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΓ΄- Αγίου Σπυρίδωνα Β΄
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Στρατηγικών Κατανόησης Γραπτού Λόγου
πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΚΕ΄- Εκάλης
ΘΕΜΑ: Δεξιότητες και Διδακτικά Εργαλεία για Βελτίωση της Αναγνωστικής Ευχέρειας
πόστερ
 
 • Δημοτικό Σχολείο Μαθιάτη
ΘΕΜΑ: Ψηφιακή ικανότητα και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου
πόστερ
 
 • Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α΄
ΘΕΜΑ: Διαχείριση συμπεριφορών και Καλλιέργεια Στάσεων των Μαθητών - Βελτίωση Σχέσεων Μαθητών-Εκπαιδευτικών-Γονέων
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής
ΘΕΜΑ: Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων σε θέματα λογοτεχνικού γραμματισμού
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Μουτταγιάκας
ΘΕΜΑ: Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας Α΄ (Κ.Α΄)
ΘΕΜΑ: Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα μέσω της εφαρμογής ρουτινών στην εκπαιδευτική διαδικασία
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης
ΘΕΜΑ: Καλλιέργεια σεβασμού και ενσυναίσθησης
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας Α΄
ΘΕΜΑ: Βελτίωση της αναγνωστικής ευχέρειας και της κατανόησης γραπτών κειμένων
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου (Κ.Β΄)
ΘΕΜΑ: Κατανόηση Γραπτού Λόγου
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Πύλας
ΘΕΜΑ: Κατανόηση γραπτού λόγου
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Πύργου (Λεμεσού)
ΘΕΜΑ: Ενεργητική Συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης με την αξιοποίηση της τεχνολογίας
πόστερ

 
 • Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος
ΘΕΜΑ: Καλλιέργεια Φιλαναγνωσίας και Κατανόηση Γραπτού Λόγου
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Αγίου Στυλιανού
ΘΕΜΑ: Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο - Λύκειο Ειρήνης και Ελευθερίας
ΘΕΜΑ: Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Παραλιμνίου
ΘΕΜΑ: Βελτίωση του σχολικού κλίματος
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Ύψωνα
ΘΕΜΑ: Υπευθυνότητα και συνέπεια στην αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου με στόχο τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
πόστερ

 
 • Γυμνάσιο Φανερωμένης
ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: Αποτελεσματική διδασκαλία / επικοινωνία και Διαφοροποιημένη διδασκαλία
πόστερ

 
 • Λανίτειο Γυμνάσιο
ΘΕΜΑ: Καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της συμπεριφοράς των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας
πόστερ

 
 • Λανίτειο Λύκειο
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Υπευθυνότητας - Καλλιέργεια Θετικών Στάσεων και Αξιών
πόστερ

 
 • Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας
ΘΕΜΑ: Καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών μας μέσα από διαχρονικές αξίες
πόστερ

 
 • Λύκειο Αγίου Νικολάου
ΘΕΜΑ: Αυθεντική Μάθηση και Αξιολόγηση
πόστερ

 
 • Λύκειο Λινόπετρας
ΘΕΜΑ: Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση
πόστερ

 
 • Λύκειο Σολέας
ΘΕΜΑ: Αυθεντική Μάθηση και Αξιολόγηση
πόστερ

 
 • Περιφερειακό Λύκειο Παλαιομετόχου Μ. Κουτσόφτα - Α. Παναγίδη
ΘΕΜΑ: Η αλληλεπίδραση μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικώνγια βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και για δημιουργία Κοινότητας Μάθησης
πόστερ

 
 • Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου
ΘΕΜΑ: Βελτίωση Σχολικού Κλίματος Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών
πόστερ

 
 • Σχολή Κωφών - Γεώργιος Μάρκου
ΘΕΜΑ: Κοινωνικές Δεξιότητες - Θέματα Επικοινωνίας 
πόστερ