Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στα σχολεία λόγω της πανδημίας, έχει σχεδιάσει μια νέα σειρά σύντομων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τον τίτλο «Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ταξιδεύουν στα Σχολεία».

Οι περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ικανοποιούν την ανάγκη παροχής εναλλακτικών εκπαιδευτικών ευκαιριών στους/στις μαθητές/μαθήτριες, και πέρα από την εξέταση περιβαλλοντικών ζητημάτων που ενδιαφέρουν άμεσα τα παιδιά, θα βοηθήσουν στην κοινωνικό συναισθηματική «αποσυμπίεσή τους», μέσα από περιβαλλοντικές δημιουργικές δραστηριότητες στον σχολικό χώρο.

Οι περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν στη Προδημοτική, Δημοτική και Μέση Γενική Εκπαίδευση (Γυμνασιακός Κύκλος), προσφέρονται στον χώρο του σχολείου, από τους/τις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες του Κρατικού Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είναι διάρκειας δύο διδακτικών περιόδων και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων και θεμάτων της αειφόρου ανάπτυξης, που αφορούν στη σχολική αυλή, στα έντομα, στα πουλιά, στα φυτά, στα απορρίμματα, στην ενέργεια, στην εμπορία άγριων ζώων, στις καταναλωτικές συνήθειες, στο δίκαιο εμπόριο κ.λπ. Στο τέλος της εγκύκλιου σημειώνονται οι τίτλοι των προγραμμάτων που προσφέρονται ανά ΚΠΕ για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση (Πίνακας 1), όπως επίσης και για τον Γυμνασιακό Κύκλο (Πίνακας 2).

Το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων, όπως επίσης και τα υλικά που απαιτείται ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια να έχει μαζί του επισυνάπτονται στα παραρτήματα της εγκυκλίου [Παραρτήματα Α1-Α7: Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τη Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση και Παραρτήματα Β1-Β7: Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση (Γυμνασιακός Κύκλος)].

Η παρουσία των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ στο σχολείο, θα γίνει στη βάση της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων και σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του κάθε Σχολείου.

Όλες οι περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν σχεδιασθεί με τρόπο που να έχουν μεν «ομαδικό χαρακτήρα», αλλά στη βάση της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ακολουθώντας τους κανόνες της τήρησης των αποστάσεων.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα χρειασθεί για την εφαρμογή των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, θα μεταφέρεται από τους/τις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες σε βαλιτσάκι και οι επιδείξεις, τα πειράματα και οι κατασκευές θα γίνονται από τους/τις εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες των ΚΠΕ, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Οι περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι πολύ απλά σχεδιασμένες στη βάση της μάθησης μέσω του παιχνιδιού και της δημιουργίας. Οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε παιχνίδια και κατασκευές «ομαδικής αποστασιοποίησης», δηλ. ομαδικά, αλλά ο καθένας μόνος του/η καθεμιά μόνη της.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, https://www.pi-eggrafes.ac.cy, από τις 7 Απριλίου, στην κατηγορία περιβαλλοντικά προγράμματα του κάθε ΚΠΕ, στον τίτλο «περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες» για το κάθε ΚΠΕ.

Η κατηγορία «περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες» έχει προστεθεί σε κάθε ΚΠΕ του Κρατικού Δικτύου, αλλά έγινε κατηγοριοποίηση των ΚΠΕ, ώστε να μπορούν να καλυφθούν όλα τα σχολεία όλων των Επαρχιών. Τα σχολεία της κάθε Επαρχίας μπορούν να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις περιβαλλοντικές δραστηριότητες των ΚΠΕ που έχουν ορισθεί για κάθε Επαρχία, ως ακολούθως:

  • ΚΠΕ Αθαλάσσας και ΚΠΕ Πεδουλά (Επαρχία Λευκωσίας)
  • ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο, και ΚΠΕ Πεδουλά (Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου)
  • ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου και ΚΠΕ Κοιλανίου (Επαρχία Λεμεσού)
  • ΚΠΕ Σαλαμιούς και ΚΠΕ Παναγιάς (Επαρχία Πάφου)

Μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών που αντιστοιχεί σε κάθε εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ είναι οι 25 μαθητές/μαθήτριες.

Σε περίπτωση που το σχολείο ενδιαφέρεται, η ίδια ή διαφορετική περιβαλλοντική εκπαιδευτική δραστηριότητα, να διεξαχθεί την ίδια μέρα σε πέραν της μίας τάξης, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση, για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Στο σχολείο μπορούν να έρθουν μόνο δύο εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες των ΚΠΕ κάθε φορά.

Σημειώνεται ότι οι περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν αναπληρώνουν σε καμία περίπτωση τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΠΕ. Οι δραστηριότητες προσφέρονται εναλλακτικά, ως αντιστάθμισμα στον περιορισμό των μετακινήσεων των σχολείων στα ΚΠΕ του Κρατικού Δικτύου, λόγω της πανδημίας.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, που αφορούν στη λειτουργία του Κρατικού Δικτύου ΚΠΕ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δικτύου ΚΠΕ του ΥΠΠΑΝ. http://www.moec.gov.cy/dkpe/ ή να επικοινωνήσετε με τις παιδαγωγικές ομάδες του κάθε ΚΠΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ΚΠΕ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο σύνδεσμο επικοινωνία http://www.moec.gov.cy/dkpe/

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο τηλ. 22-402352.

 

Εγκύκλιος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση - ΚΠΕ Πεδουλά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση - KΠΕ Αθαλάσσας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση - ΚΠΕ Ακρωτηρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση - ΚΠΕ Σαλαμιούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α5: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση - ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α6: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση - ΚΠΕ Κοιλανίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α7: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση - ΚΠΕ Παναγιάς

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Μέση Εκπαίδευση (Γυμνασιακός κύκλος) - ΚΠΕ Πεδουλά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Μέση Εκπαίδευση (Γυμνασιακός κύκλος) - KΠΕ Αθαλάσσας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Μέση Εκπαίδευση (Γυμνασιακός κύκλος) - ΚΠΕ Ακρωτηρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β4: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Μέση Εκπαίδευση (Γυμνασιακός κύκλος) - ΚΠΕ Σαλαμιούς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β5: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Μέση Εκπαίδευση (Γυμνασιακός κύκλος) - ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β6: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για την Μέση Εκπαίδευση (Γυμνασιακός κύκλος) - ΚΠΕ Κοιλανίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β7: Περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία για τη Μέση Εκπαίδευση (Γυμνασιακός κύκλος) - ΚΠΕ Παναγιάς

 

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από τα σχολεία)