Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, 08:30 - 15:30

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα


Βιογραφικά εισηγητών / CV

Δρ Ευάγγελος Γαζής/Dr Evangelos N. Gazis

Δρ Ζαχαρίας Ζαχαρία/Dr Zacharias Zacharia

Δρ Γρηγόριος Μακρίδης/Dr Grecory Makrides

Δρ Σαράντος Ψυχάρης/Dr Sarantos Psycharis

 

Περιλήψεις εισηγήσεων / Abstracts

Η επίδραση της Έρευνας των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση STEM, προσεγγίζοντας τις νέες τεχνολογίες, αλλά με την διατήρηση της Ανθρώπινης Φύσης / The impact of the Physics Science Research on the STEM Education, approaching new technologies but preserving Human Nature
Δρ Ευάγγελος Γαζής/Dr Evangelos N. Gazis

Η Εκπαίδευση STEM+ στην Κύπρο / STEM+ Education in Cyprus
Δρ Ζαχαρίας Ζαχαρία/Dr Zacharias Zacharia

Νέες Καινοτομίες και Εργαλεία για τη Μάθηση στο Σχολείο STEAME του Μέλλοντος / New Innovations and Tools for the Learning in the STEAME School of the Future
Δρ Γρηγόριος Μακρίδης/Dr Grecory Makrides

Υπολογιστικά περιβάλλοντα διεπιστημονικής προσέγγισης STEAM / Computational environments for interdisciplinary STEM Education
Δρ Σαράντος Ψυχάρης/Dr Sarantos Psycharis

 

Παρουσιάσεις εισηγήσεων / Presentations

Παρουσίαση για το SCIENTIX/Presentation about SCIENTIX
Barbara Quarta and Julia Lotina

Το SCIENTIX στην Κύπρο / SCIENTIX in Cyprus
Γιώργος Τσαλακός/Giorgos Tsalakos

Η Εκπαίδευση STEM+ στην Κύπρο / STEM+ Education in Cyprus
Δρ Ζαχαρίας Ζαχαρία/Dr Zacharias Zacharia

Η επίδραση της Έρευνας των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση STEM, προσεγγίζοντας τις νέες τεχνολογίες, αλλά με την διατήρηση της Ανθρώπινης Φύσης / The impact of the Physics Science Research on the STEM Education, approaching new technologies but preserving Human Nature
Δρ Ευάγγελος Γαζής/Dr Evangelos N. Gazis

Υπολογιστικά περιβάλλοντα διεπιστημονικής προσέγγισης STEAM / Computational environments for interdisciplinary STEM Education
Δρ Σαράντος Ψυχάρης/Dr Sarantos Psycharis

Νέες Καινοτομίες και Εργαλεία για τη Μάθηση στο Σχολείο STEAME του Μέλλοντος / New Innovations and Tools for the Learning in the STEAME School of the Future
Δρ Γρηγόριος Μακρίδης/Dr Grecory Makrides