Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

 

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Α) Κεντρικές Ομιλίες:

1. Η πορεία και η εξέλιξη του Προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης

Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη και Βιογραφικό σημείωμα

 

2. Η σχολική μονάδα ως κοινότητα μάθησης: δυνατότητες, προοπτικές και μεθοδολογία

Μαρία Ζένιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο UCLAN

Περίληψη και Βιογραφικό σημείωμα

 

Β) Προβολή Αναρτημένων Ανακοινώσεων / Poster

Υπό έμφαση θεματική 1: Γλώσσα / Λογοτεχνία / Ε2Γ

Υπό έμφαση θεματική 2: Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Αξιοποίηση Εργαλείων

Υπό έμφαση θεματική 3: Συμπεριφορά / Διαχείριση τάξης / Κλίμα

 

Γ) Παράλληλες Συνεδρίες:

1. Ο ρόλος του αναστοχασμού στις δράσεις της σχολικής μονάδας

Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συντονισμός: Μαρία Ηρακλέους, Φλώρα Παναγιώτου, Υποστηρίκτριες ΥΕΜ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

2. Μετασχηματισμός μιας σχολικής μονάδας σε κοινότητα μάθησης: καλές πρακτικές και ρεαλιστικές προσεγγίσεις

Μαρία Ζένιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο UCLAN

Συντονισμός: Χριστίνα Σταύρου, Υποστηρίκτρια ΥΕΜ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

3. Μεθοδολογίες παρακολούθησης διδασκαλίας

Λεωνίδας Κυριακίδης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συντονισμός: Έφη Παπαριστοδήμου, Μαρία Πιτζιολή, Υποστηρίκτριες ΥΕΜ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

4. Ο ρόλος της συμπονετικής ηγεσίας στη στήριξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Βούλα Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συντονισμός: Έλενα Χριστοφίδου, Υποστηρίκτρια ΥΕΜ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο