Συνέδριο Διευθυντών 17 Μαΐου 2023

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Αφίσα

Περιλήψεις

Βιογραφικά

Χαιρετισμός προέδρου ΠΟΕΔ

Σύνοψη Συνεδρίου

 

Παρουσιάσεις

Θετική Ηγεσία για ένα Χαρούµενο και ∆ηµιουργικό Σχολείο
∆ρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΠΛΕ, ΥΠΑΝ

Ψηλαφώντας τη σχολική καθηµερινότητα του εκπαιδευτικού
Παντελής Λουκά, Πρόεδρος Παγκύπριας Κλαδικής Επιτροπής ∆ιευθυντών/∆ιευθυντριών ΠΟΕ∆

Η σηµασία της επένδυσης στο εὖ ζῆν των εκπαιδευτικών: Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας
∆ρ Βίκυ Χαραλάµπους, CARDET

Κοινωνικό και συναισθηµατικό εὖ ζῆν των εκπαιδευτικών και διευθυντών, µέσα από τον φακό της βιώσιµης προσέγγισης
∆ρ Μιχαλίνος Ζεµπύλας, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου

Θετική ηγεσία και επαγγελµατική µάθηση εκπαιδευτικών
∆ρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
∆ρ Μαρία Ηρακλέους, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου