Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σχολική Χρονιά 2018-2019

Η Ημερίδα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης για τη σχολική χρονιά 2018-2019 πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2019, στη Λευκωσία. Τίτλος της Ημερίδας ήταν "Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου".

Στην ολομέλεια την κεντρική εισήγηση έκανε η δρ Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εισήγηση στην ολομέλεια είχε τίτλο "Επαγγελματικός εαυτός: Ο λόγος και η δράση των εκπαιδευτικών".

Στο πρώτο μέρος των παράλληλων συνεδριών έγινε σύντομη εισήγηση από ακαδημαϊκούς, από συνεργάτες ή από λειτουργούς του Π.Ι. που εξειδικεύονται στο θέμα και που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ. ως επιμορφωτές ή επιμορφώτριες. Οι παρουσιάσεις αυτές ακολουθούν:

 • Δρ Λοΐζος Συμεού, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Δρ Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη, Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • κ. Δώρα Παπαγεωργίου, Κλινική Ψυχολόγος, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
 • κ. Χριστιάνα Δίπλη, Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολόγος
 • κ. Έλενα Χατζηγέρου, Συντονίστρια Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Δρ Σοφία Αγαθαγγέλου και κ. Χριστίνα Σταύρου, Λειτουργοί Π.Ι.

Τόσο στην ολομέλεια όσο και στις παράλληλες συνεδρίες, τα σχολεία που συμμετείχαν στο εντατικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (Υ.Ε.Μ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, μοιράστηκαν α) τους τρόπους με τους οποίους οργανώθηκαν και έδρασαν οι εκπαιδευτικοί τους για τη δική τους μάθηση και για την πρόοδο των μαθητών/τριών τους και β) τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν, τόσο για τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες. Ομοίως, παρουσιάσεις με τις ίδιες εμφάσεις έκαναν στις παράλληλες συνεδρίες και σχολεία που συμπλήρωσαν ήδη το Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ..

Επιπρόσθετα, τα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ. κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 μοιράστηκαν τις γνώσεις και τα αποτελέσματα που παρατήρησαν με αναρτημένες ανακοινώσεις (πόστερ). Πιο κάτω είναι διαθέσιμες τόσο οι παρουσιάσεις των σχολείων όσο και οι αναρτημένες ανακοινώσεις (πόστερ).

 • Νηπιαγωγείο Δαλίου Α΄ - Ανδρέα Παναγίδη
ΘΕΜΑ: Θετική Εκπαίδευση
παρουσίαση πόστερ

 • Νηπιαγωγείο Παραλιμνίου Α΄
ΘΕΜΑ: Ενσυναίσθηση
παρουσίαση πόστερ
 • Νηπιαγωγείο Προδρόμου - Φλωρίδειο 
ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη Προφορικού Λόγου
παρουσίαση πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Αγλαντζιάς Δ΄ (Κ.Α΄)
ΘΕΜΑ: Ενεργός εμπλοκή των μαθητών στη μάθηση
παρουσίαση πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου (συμπλήρωσε ήδη το Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ.)
ΘΕΜΑ: Διαφοροποίηση Διδασκαλίας
παρουσίαση

 • Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ομολογητών (Κ.Β΄) (συμπλήρωσε ήδη το Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ.)
ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητή
παρουσίαση

 • Δημοτικό Σχολείο Δαλίου Β΄
ΘΕΜΑ: Βελτίωση του γραπτού λόγου με έμφαση στην αφήγηση και περιγραφή / Βελτίωση σχέσεων μαθητών και συμπεριφοράς
παρουσίαση πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (Κ.Β΄) (συμπλήρωσε ήδη το Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ.) 
ΘΕΜΑ: Παραγωγή και Αξιολόγηση Γραπτού Λόγου
παρουσίαση
 • Δημοτικό Σχολείο Κυπερούντας
ΘΕΜΑ: Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη χρήση ΤΠΕ
παρουσίαση πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Λυθροδόντα - Μελέτειον
ΘΕΜΑ: Ενίσχυση ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης μέσω της διδασκαλίας στρατηγικών ενεργού κατανόησης και αξιοποίηση κειμενικών συμβάσεων για την παραγωγή αποτελεσματικών κειμένων
παρουσίαση πόστερ
 • Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Γ΄- Στυλιανού Λένα (συμπλήρωσε ήδη το Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ.)
ΘΕΜΑ: Παραγωγή Γραπτού Λόγου
παρουσίαση
 
 • Δημοτικό Σχολείο Σιας
ΘΕΜΑ: Παραγωγή Γραπτού Λόγου
παρουσίαση πόστερ  
 • Δημοτικό Σχολείο Τσερίου Α΄
ΘΕΜΑ: Προώθηση θετικής συμπεριφοράς μέσω αποδοχής της διαφορετικότητας
παρουσίαση πόστερ  
 • Γυμνάσιο Αγλαντζιάς
ΘΕΜΑ: Βελτίωση συμπεριφοράς και μείωση παραβατικότητας των μαθητών
παρουσίαση πόστερ  
 • Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου
ΘΕΜΑ: Διαχείριση Τάξης
παρουσίαση πόστερ  
 • Γυμνάσιο Ζακακίου
ΘΕΜΑ: Υπευθυνότητα των μαθητών
παρουσίαση πόστερ  
 • Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου
ΘΕΜΑ: Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών με απώτερο στόχο τη μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς και τη βελτίωση του κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου
παρουσίαση πόστερ  
 • Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας
ΘΕΜΑ: Υπευθυνότητα μαθητών
παρουσίαση πόστερ  
 • Γυμνάσιο Νεάπολης
ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση κινήτρων μάθησης μέσα από μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις διδασκαλίας
παρουσίαση πόστερ  
 • Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοφάγου
ΘΕΜΑ: Διαχείριση τάξης και επικοινωνία σχολείου-γονέων
παρουσίαση πόστερ  
 • Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμβου
ΘΕΜΑ: Αποτελεσματική διδασκαλία και βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων / Κοινωνική Αγωγή μαθητών και βελτίωση συμπεριφοράς
παρουσίαση πόστερ  
 • Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκωσίας
ΘΕΜΑ: Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
παρουσίαση πόστερ  
 • Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων
ΘΕΜΑ: Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησης
παρουσίαση πόστερ  
 • Παγκύπριον Γυμνάσιον
ΘΕΜΑ: Διαχείριση τάξης
παρουσίαση πόστερ  
 • Λύκειο Αγίου Γεωργίου
ΘΕΜΑ: Διαμορφωτική αξιολόγηση, επιμόρφωση, εφαρμογές
παρουσίαση πόστερ  
 • Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ - Δασούπολη
ΘΕΜΑ: Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων - Βελτίωση σχολικού κλίματος
παρουσίαση πόστερ  
 • Λύκειο Βεργίνας
ΘΕΜΑ: Η ανάπτυξη της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας με στόχο τη βελτίωση της υπευθυνότητας των μαθητών
παρουσίαση πόστερ
 • Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού Στροβόλου
ΘΕΜΑ: Βελτίωση σχολικού κλίματο
παρουσίαση πόστερ  
 • Λύκειο Κύκκου Πάφου
ΘΕΜΑ: Ποικίλες, πρωτοποριακές και ελκυστικές μέθοδοι διδασκαλίας
παρουσίαση πόστερ  
 • Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα
ΘΕΜΑ: Επικοινωνία Σχολείου – Οικογένειας – Κοινοτήτων με στόχο τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και των μαθησιακών αποτελεσμάτων
παρουσίαση πόστερ  
 • Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου
ΘΕΜΑ: Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών για προώθηση υπευθυνότητας μαθητών
παρουσίαση πόστερ  
 • Περιφερειακό Λύκειο Παλαιομετόχου Μ. Κουτσόφτα - Α. Παναγίδη (συμπλήρωσε ήδη το Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ.)
ΘΕΜΑ: Βελτίωση του σχολικού κλίματος και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
παρουσίαση πόστερ  
 • Α΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Λευκωσίας
ΘΕΜΑ: Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων
παρουσίαση πόστερ  
 • Τεχνική Σχολή Λάρνακας
ΘΕΜΑ: Μαθητές και Εκπαιδευτικοί: Αλληλεπίδραση με πολλαπλά οφέλη
παρουσίαση πόστερ