• Α΄Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας (ΚΒ)
  • Δημοτικό Σχολείο Δασούπολης (ΚΑ)
  • Δημοτικό Σχολείο Απ. Λουκά 1
  • Δημοτικό Σχολείο Απ. Λουκά 2
  • Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου
  • Ζ΄Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΑ)
  • ΚΖ΄Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού 1
  • ΚΖ΄Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού 2
  • Η μεγάλη Ευρωπαική Οικογένεια
  • Λύκειο Ιδαλίου
  • Picture1