Τα προγράμματα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΔΚΠΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) θα προσφερθούν και κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012. Το Δίκτυο ΚΠΕ πρόκειται να λειτουργήσει τη φετινή χρονιά με τέσσερα Κέντρα: α) Το ΚΠΕ Πεδουλά, το οποίο αποτελεί συνεργασία του ΥΠΠ με την Κοινότητα Πεδουλά, β) το ΚΠΕ Αθαλάσσας, που αποτελεί συνεργασία του ΥΠΠ με το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, γ) το ΚΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου, που αποτελεί συνεργασία του ΥΠΠ με την Κοινότητα Ακρωτηρίου και δ) το ΚΠΕ Σαλαμιούς το οποίο βρίσκεται στην Επαρχία Πάφου και αποτελεί συνεργασία του ΥΠΠ με την Κοινότητα Σαλαμιούς. Όλα τα Κέντρα στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς με εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Κέντρων αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Προδημοτική, Δημοτική, Μέση, Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση) και συνδέονται με τα ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΕ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΑΑ), τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της ΕΑΑ.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, το Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με το σχολείο και καθίσταται μέρος της επίσημης εκπαιδευτικής πράξης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Διευθύνσεις των σχολείων θα πρέπει να παροτρύνουν το προσωπικό τους να συμμετάσχουν στα προγράμματα του Δικτύου και να εξετάσουν μέσα από αυτά θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος, στη βάση της μη-τυπικής εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, στα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα του κάθε ΚΠΕ, καταγράφονται οι διασυνδέσεις με τις θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος για την ΠΕ/ΕΑΑ. 

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων για όλα τα Κέντρα έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές να προσεγγίσουν τα θέματα του Νέου Αναλυτικού για την ΠΕ/ΕΑΑ μέσα από πειραματικές και βιωματικές διαδικασίες, βασισμένες στην ολιστική προσέγγιση και στη διαθεματική διερεύνηση του περιβάλλοντος.

Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων που προσφέρονται από τα Κέντρα αφορούν το Δάσος, το Έδαφος, το Νερό, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον, το Περιβάλλον και την Τοπική Κοινωνία, τη Βιοποικιλότητα, τη Γεωλογία, τις Τοπικές Καλλιέργειες, την Πόλη και το Περιαστικό Δάσος, την Ενέργεια και τον Τουρισμό. Τα προγράμματα που προσφέρονται από κάθε Κέντρο, επισυνάπτονται στο τέλος της εγκυκλίου. Σημειώνεται ότι, αν και οι θεματικές ενότητες είναι κοινές για τα Κέντρα, τα προγράμματα που προσφέρονται είναι διαφορετικά, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε σχολείο να μπορεί να συμμετέχει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε όλα τα Κέντρα. Έτσι οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε διαφορετικά πεδία μελέτης και να εξετάσουν συγκριτικά και μέσα από διαφορετικές οπτικές τα ζητήματα που προσεγγίζονται στα περιβαλλοντικά προγράμματα του κάθε Κέντρου.

Ειδικότερα στο κάθε Κέντρο θα προσφέρονται οι πιο κάτω τύποι προγραμμάτων:

Α) Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά:

  • Μονοήμερα προγράμματα που ξεκινούν από τις 9:00 και ολοκληρώνονται στις 13:30.
  • Μονοήμερα που ξεκινούν στις 9:00 και ολοκληρώνονται τόσο κατά τους χειμερινούς όσο και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις 16:30.
  • Τριήμερα και διήμερα προγράμματα που προσφέρονται σε εργάσιμο χρόνο του σχολείου (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Β) Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας:

  • Μονοήμερα προγράμματα που ξεκινούν από τις 9:00 και ολοκληρώνονται στις 13:00.
  • Μονοήμερα προγράμματα που ξεκινούν στις 9:00 και ολοκληρώνονται τόσο κατά τους χειμερινούς όσο και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις 16:30.

Γ) Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κοινότητας Ακρωτηρίου:

  • Μονοήμερα προγράμματα που ξεκινούν από τις 9:00 και ολοκληρώνονται στις 13:00.
  • Μονοήμερα προγράμματα που ξεκινούν στις 9:00 και ολοκληρώνονται τόσο κατά τους χειμερινούς όσο και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις 16:30.

Δ) Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιούς:

  • Μονοήμερα προγράμματα που ξεκινούν από τις 9:00 και ολοκληρώνονται στις 13:30.
  • Μονοήμερα προγράμματα που ξεκινούν στις 9:00 και ολοκληρώνονται τόσο κατά τους χειμερινούς όσο και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις 16:30.

Όσα σχολεία επιθυμούν να αναχωρήσουν πριν από τον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής των προγραμμάτων, μπορούν να τον κάνουν, αρκεί να ενημερώσουν έγκαιρα το προσωπικό των ΚΠΕ.

Τα ΚΠΕ συμπληρώνουν και ενισχύουν τα σχολεία σε ότι αφορά στα θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σ’ αυτά τα πλαίσια, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα http://www.pi.ac.cy/ (στο σύνδεσμο Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη-Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα και τις ενδεικτικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της επέκτασης των προγραμμάτων στο σχολείο και της σύνδεσής τους τόσο με τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, όσο και με τα άλλα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εφαρμόζονται σε αυτό.

Τα ΚΠΕ είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν ως βασικοί χώροι μάθησης και διασύνδεσης για το σχολείο. Δεν αποτελούν χώρους απλής ψυχαγωγικής ενασχόλησης των μαθητών/τριών, αλλά χώρους που λειτουργούν συνεργατικά με τις σχολικές μονάδες και μέσα από εμπειρικές, βιωματικές, δημιουργικές και αλληλεπιδραστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις επιδιώκουν να δώσουν στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές/τριες εναλλακτικές μαθησιακές επιλογές για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των θεμάτων της αειφόρου ανάπτυξης.

Αναφέρουμε ότι μέρος των εξόδων μετάβασης των ομάδων στα Κέντρα καλύπτεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το ποσό της επιχορήγησης ανά Επαρχία σε κάθε Κέντρο καθορίζεται ως εξής:

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά:

Επαρχία Λευκωσίας: €130
Επαρχία Λεμεσού: €130
Επαρχία Λάρνακας-Αμμοχώστου: €150
Επαρχία Πάφου: €150

Ειδικότερα, για το ΚΠΕ Πεδουλά, το οποίο είναι το μόνο από τα τρία Κέντρα το οποίο παρέχει τριήμερα και διήμερα προγράμματα, αναφέρεται ότι η διαμονή και διατροφή των ομάδων στο Κέντρο, καθώς επίσης και μέρος του ποσού των εξόδων μετάβασής τους στα πεδία μελέτης της περιοχής καλύπτονται πλήρως από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας:

Επαρχία Λευκωσίας: €60
Επαρχία Λεμεσού: €80
Επαρχίες Λάρνακος-Αμμοχώστου: €80
Επαρχία Πάφου: €150

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου:

Επαρχία Λευκωσίας: €80
Επαρχία Λεμεσού: €60
Επαρχίες Λάρνακος- Αμμοχώστου: €120
Επαρχία Πάφου: €80

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιούς:

Επαρχία Λευκωσίας: €150
Επαρχία Λεμεσού: €80
Επαρχία Λάρνακος-Αμμοχώστου: €150
Επαρχία Πάφου: €80

Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται μετά τη συμμετοχή των ομάδων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων. Για το σκοπό αυτό, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων, το αργότερο εντός δύο εβδομάδων από τη συμμετοχή του σχολείου τους στα προγράμματα των ΚΠΕ, όπως συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο επιχορήγησης που επισυνάπτεται, και μαζί με αυτό να αποστέλλουν την απόδειξη πληρωμής του λεωφορείου ή αντίγραφο, στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο επιχορήγησης, για καταβολή του ποσού. Σημειώνεται ότι το ποσό της επιχορήγησης αποστέλλεται στις Σχολικές Εφορείες στις οποίες τα σχολεία υπάγονται, για αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες να απευθύνονται στις οικείες Σχολικές Εφορείες για λήψη της επιχορήγησης.

Όλα τα προγράμματα οργανώνονται και καθορίζονται μετά από συνεννόηση των λειτουργών των ΚΠΕ με το σχολείο το οποίο προτίθεται να συμμετάσχει σε αυτά. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι το προσωπικό των ΚΠΕ βρίσκεται στη διάθεσή σας για παροχή κάθε βοήθειας σε ό,τι αφορά την οργάνωση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και είναι πρόθυμο να παράσχει κάθε συμβουλευτική στήριξη και πληροφόρηση σε θέματα που άπτονται της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Τονίζεται ότι, για να περιληφθεί το σχολείο σας στα προγράμματα του Κέντρου, θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να αποσταλεί στη διεύθυνση που αναγράφεται σε αυτό. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα σχολεία μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα και των τεσσάρων Κέντρων. Σημειώνεται ότι στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα σχολεία θα δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας το Κέντρο που θέλουν να επισκεφθούν. Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης, αλλά και κατανομής των ομάδων στα ΚΠΕ, παρακαλείστε όπως συμπληρώνετε και τις τρεις επιλογές με σειρά προτεραιότητας. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί η 1η σας επιλογή, τότε το σχολείο σας θα τοποθετηθεί στα άλλα δύο Κέντρα, ύστερα από συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Σε περίπτωση που το σχολείο επιθυμεί να συμμετέχει στα προγράμματα των ΚΠΕ με δύο ή τρεις ομάδες, παρακαλούνται τα σχολεία να αποστέλλουν ξεχωριστό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάθε ομάδα.

Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων οργάνωσης των προγραμμάτων και των εξωγενών παραγόντων που υπεισέρχονται κατά το σχεδιασμό τους, τα σχολεία θα ενημερώνονται, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με σχετική επιστολή, για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα των ΚΠΕ, βάσει της δήλωσης συμμετοχής τους.

Σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών που μπορούν να συμμετέχουν στα μονοήμερα προγράμματα των ΚΠΕ, σημειώνεται ότι αυτός δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 35 μαθητές/τριες. Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο επιθυμεί να συμμετέχει με περισσότερους μαθητές, αυτό μπορεί να διευθετηθεί σε συνεννόηση με το προσωπικό του κάθε ΚΠΕ. Για τα τριήμερα ή διήμερα προγράμματα του ΚΠΕ Πεδουλά ο αριθμός των μαθητών που μπορούν να φιλοξενηθούν στο Κέντρο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35 μαθητές/τριες.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των σχολείων στις περιπτώσεις που ο αριθμός συμμετοχής των μαθητών στα προγράμματα υπερβαίνει τους 25, όπως αποστέλλουν δύο συνοδούς εκπαιδευτικούς για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας και διεξαγωγής των προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί-συνοδοί έχουν πλήρη ευθύνη για την πειθαρχία και την ασφάλεια των μαθητών τους κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος. Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις των σχολείων και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί να διαβάσουν προσεκτικά το έντυπο «Σημαντικές επισημάνσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στα κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», που επισυνάπτεται.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων στηρίζονται στην παράλληλη εκπαίδευση μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών και στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση είναι σημαντικό οι συνοδοί εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν ενεργά κατά τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Σχετικές πληροφορίες για το Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα, έντυπα, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις και πληροφορίες κ.ά.), αλλά και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Παιδαγωγικής Ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αναπτύσσονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, http://www.pi.ac.cy/ στον ειδικό σύνδεσμο «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη -Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των Κέντρων αλλά και τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο τηλ. 22-402352.

 

Εγκύκλιος

Επισημάνσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών στα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Έντυπο επιχορήγησης

Έντυπο δήλωσης για συμμετοχή στα προγράμματα

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ