Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Υλικό

Βραβεύσεις καλών πρακτικών 2022

Πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Τελετή Βράβευσης των Σχολείων που διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό για προώθηση της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής συμπερίληψης, στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Ο Διαγωνισμός αποτελεί θεσμό συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη και παρέχει ευκαιρίες αναγνώρισης και ανάδειξης των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε σχολεία για την προαγωγή θεμάτων ενεργού πολιτότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, πρόληψης, καταπολέμησης και διαχείρισης της βίας στη σχολική κοινότητα.

Για τη σχολική χρονιά 2021-2022, ο Διαγωνισμός είχε ως στόχο την προώθηση, γνωστοποίηση και πρακτική εφαρμογή των αρχών της Ισότητας όλων των Φύλων και της Κοινωνικής Συμπερίληψης, προωθώντας παιδαγωγικές πρακτικές που επικεντρώνονται στο ζήτημα της ευαισθητοποίησης και της αντιμετώπισης των διαφόρων εκφράσεων κοινωνικής ανισότητας και αποκλεισμού. Οι στόχοι του Διαγωνισμού συνάδουν με τους 11 Ευρωπαϊκούς Στόχους για τη Νεολαία, γι’ αυτό και εντάχθηκε στις δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022, Εθνικός Συντονιστής του οποίου ήταν το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη.

Μέσα από το θέμα του Διαγωνισμού και τις δράσεις που ανέπτυξαν τα σχολεία προωθείται ο στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο σχολείο 2018-2022, για προαγωγή και διατήρηση ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Κατά την έναρξη της τελετής, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δρ Έλενα Χατζηκακού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, ενώ, στη συνέχεια, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Στέφη Δράκου και ο Επίτροπος του Πολίτη κ. Παναγιώτης Σεντώνας. Την τελετή τίμησε με την παρουσία του και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Νεόφυτος Παπαδόπουλος.

Ακολούθησαν σύντομες παρουσιάσεις από τα σχολεία που έλαβαν Βραβείο [Γυμνάσιο Φανερωμένης (Λάρνακα) και Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς (Λευκωσία)] και τα σχολεία που διακρίθηκαν με Έπαινο [Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ’ (ΚΑ) (Λευκωσία), Γυμνάσιο Καλογερόπουλου (Λεμεσός), Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων (Λάρνακα) και Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου (Πάφος)].

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή των Βραβείων και των Επαίνων από τον Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τον Επίτροπο του Πολίτη και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Παρουσιάσεις σχολείων

Φωτογραφικό υλικό

Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023) Τελετή Βράβευσης (13/1/2023)

Βραβεύσεις
Θέμα Αρχείο
Γυμνάσιο Φανερωμένης (Λάρνακα) «Προωθώ την Ισότητα-Μειώνω την Παραβατικότητα στο Σχολείο μου» zip
Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς (Λευκωσία) «Οι άντρες δεν κλαίνε» zip
Έπαινοι
Θέμα Αρχείο
Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ΄ (ΚΑ) (Λευκωσία) «Όλα για όλους» zip
Γυμνάσιο Καλογερόπουλου (Λεμεσός) «Το μέλλον χωρίς διακρίσεις» zip
Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων (Λάρνακα) «Με λογισμό και όραμα την ισότητα των φύλων» zip
Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πολεμίου (Πάφος) «Μια έμφυλη διερεύνηση» zip