Επικοινωνία

Συντονίστριες Προγράμματος

Δρ Ελένη Παπαγεωργίου

Phone 22402311

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone 22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΓΕ04.014 Καινοτόμες διδακτικές προτάσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών
ΓΕ05.009 Δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των μαθητών
ΓΕ08.021 Σουίτα εργαλείων παραγωγικότητας Google Apps for Education
ΓΕ08.023 Σουίτα Office 365 for Education
ΓΕ11.010 Δημιουργικές  συνεργασίες με εικαστικούς καλλιτέχνες: εγκαταστάσεις στον χώρο
ΓΕ11.010Β Δημιουργικές  Συνεργασίες με Εικαστικούς καλλιτέχνες- Σχεδιασμός αντικειμένων και δημιουργία σύνθεσης
ΓΕ13.003 Φυσική Αγωγή και Ανθρώπινα Δικαιώματα
ΓΨ01.007 Κατάρτιση και εφαρμογή Ατομικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΑΠΕ)-αρχική, ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΓΨ01.008 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Συμπτώματα, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση – Αισθητηριακά σύνδρομα
ΓΨ01.008Α Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
ΓΨ01.008Β Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Συμπτώματα, κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση
ΓΨ02.011 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού και αποτελεσματική διδασκαλία
ΓΨ02.014 Η εισαγωγή καινοτομιών στον σχολικό οργανισμό ως διαδικασία  συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσής του: η δυναμική του ανθρώπινου παράγοντα
ΓΨ05.020 Γλωσσικές δυσκολίες στον προφορικό λόγο και η σχέση τους με τον γραπτό λόγο. Διαχείριση και αποτελεσματικές πρακτικές
ΓΨ05.026 Δεξιότητες ζωής
ΓΨ05.027 Εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας στη εκπαίδευση
ΓΨ05.028 Δημιουργικά ταξίδια δραματοθεραπείας στην εκπαίδευση
ΓΨ05.035 Ψυχική υγεία, ενίσχυση αυτοεκτίμησης μέσω της δραματοθεραπείας
ΓΨ06.020 Παρατήρηση και αξιολόγηση διδασκαλίας
ΓΨ06.023 Διαχείριση τάξης και δεξιότητες επικοινωνίας σε μια δημοκρατική τάξη
ΓΨ06.033 Τρόποι ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης
ΓΨ06.034 Προωθώντας την ικανότητα της επιχειρηματικότητας και το αίσθημα  της πρωτοβουλίας: η νέα πρόκληση για την κυπριακή εκπαίδευση και  τον σχολικό οργανισμό
ΓΨ06.035 Προώθηση δεξιοτήτων επιχειρηματολογίας με την αξιοποίηση της κοινωνικο-επιστημονικής διερώτησης
ΓΨ06.036 Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών στη διαπαιδαγώγηση για την ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων ζωής σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον χωρίς σύνορα