ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ME02.024

Η διδασκαλία της Κυπριακής Λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση (μέσα στο πλαίσιο συνομιλίας της με την ευρύτερη νεοελληνική γραμματεία)

ΜΕ02.026

Διδακτικές εφαρμογές στη Λογοτεχνία Μέσης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (αναθεωρημένο)

ΜΕ02.032

Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

ΜΕ02.033

Αρχές και πρακτικές διαφοροποίησης στα φιλολογικά μαθήματα

ΜΕ02.034

Χρήση διαδραστικών εργαλείων και συστημάτων αυτοαξιολόγησης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

ΜΕ02.035

Το μάθημα της Ιστορίας και οι Παγκύπριες Εξετάσεις: διδακτική, θεματοθέτηση, αξιολόγηση

ΜΕ04.005

Σύγχρονες προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών, με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα

ΜΕ04.006

Τεχνικές πρόκλησης ενδιαφέροντος στο μάθημα των Θρησκευτικών

ΜΕ06.014

Τα «καλύτερα» της Μουσικής Εκπαίδευσης: πρακτικές εφαρμογές από τα διδακτικά εγχειρίδια του μαθήματος

ΜΕ06.015

Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των πολιτισμών: μια διαθεματική προσέγγιση με αφετηρία την κυπριακή μουσική και τέρμα την τζαζ

ΜΕ06.016

Οι μουσικές Λούπες στη διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής

ΜΕ07.009

Η διδασκαλία ενοτήτων του Αναλυτικού Προγράμματος Οικιακής Οικονομίας - Αγωγής Υγείας

ΜΕ08.013

Το σύστημα στοιχειοθεσίας κειμένου TeX/LaTeX και το σχεδιαστικό πακέτο PSTricks

ΜΕ08.016

Θέματα ασφάλειας και διαχείρισης του σχολικού δικτύου

ΜΕ08.017

Διαδικτυακά εργαλεία για χρήση στην τάξη (Google Sites, Blogs, Wikis, Edmodo)

ΜΕ10.005

Εφαρμογές του Αναλυτικού Προγράμματος του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στα Λύκεια

ΜΕ10.007

Η διδασκαλία του μαθήματος “Σχεδιασμός και Τεχνολογία” στη Μέση Εκπαίδευση, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου.

ΜΕ12.032

Διδακτικές εφαρμογές στη Βιολογία Γ΄ Λυκείου - κυρίως μάθημα και μάθημα εμπλουτισμού

ΜΕ12.035

Ο πολλαπλός ρόλος των πειραματικών δραστηριοτήτων στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή μαθημάτων Φυσικής, σε περιβάλλον διερώτησης (inquiry)

ΜΕ12.036

Τελική αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής

ΜΕ12.038

Δημιουργία σχημάτων φυσικής με το CorelDraw

ΜΕ12.039

Η τελική αξιολόγηση του μαθητή στο μάθημα της Χημείας

ΜΕ12.040

Επιχειρηματολογία στο μάθημα της Φυσικής

ΜΕ12.041

Πρακτικές διαμορφωτικής αξιολόγησης στο μάθημα της Φυσικής

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕ01.016

Τεχνολογία και Εργαστήρια Μηχανουργείου και Εφαρμοστηρίου

ΤΕ01.017

Τεχνολογία και Εργαστήρια Συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών

ΤΕ01.018

Διδασκαλία Τεχνικού και Μηχανολογικού Κατασκευαστικού Σχεδίου

ΤΕ02.020

Μελέτη, Έλεγχος και Πιστοποίηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 17η Έκδοση των Κανονισμών

ΤΕ02.021

Λειτουργία και Συντήρηση Ψυκτικών Συστημάτων που χρησιμοποιούν υδρογονάνθρακες ως ψυκτικό μέσο

ΤΕ02.022

Αυτοματισμοί και Ηλεκτρονικός Έλεγχος

ΤΕ02.023

Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών

ΤΕ03.017

Εργαστήριο Οικοδομικής

ΤΕ03.028

Τρισδιάστατο AutoCAD Δομικών

ΤΕ03.029

Γεωδαiτικός Σταθμός (TOTAL STATION) & Ηλεκτρονικός Χωροβάτης

ΤΕ03.030

Σχεδιαστικό πρόγραμμα SKETCH UP

ΤΕ06.010

Τρισδιάστατος Σχεδιασμός με 3D SolidWorks 2013

ΤΕ06.011

Ξυλογλυπτική

ΤΕ07.007

Σχεδιαστικό Πρόγραμμα Google Sketchup για την εσωτερική διακόσμηση κτηρίων

ΤΕ07.008

Σχεδιαστικό πρόγραμμα Rhinocerous & Grasshopper για τον σχεδιασμό κοσμημάτων (Μέρος Α΄)

ΤΕ07.009

Βιβλιοδεσία

ΤΕ13.009

Οργάνωση και Διαχείριση Τάξης

ΤΕ13.010

Γνωσιολογία και Γευσιγνωσία του Οίνου