Παραγωγές

Παραγωγές

Διαδικτυακός χώρος πρόσβασης στις εκπαιδευτικές ταινίες και οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή. Παράλληλα στο χώρο αυτό μπορείτε να ανταλλάξετε εισηγήσεις και καλές πρακτικές αξιοποίησης του υλικού.
 

Κατάλογος οπτικοακουστικού υλικού

Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού

Ο κατάλογος παρουσιάζει παραγωγές ήχου ή βίντεο που το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει και να διαθέτει στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς της Κύπρου, καθώς και παραγωγές της Εκπαιδευτικής Tηλεόρασης της Ελλάδας και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, που μας έχουν παραχωρηθεί δωρεάν για αναπαραγωγή και διάθεσή τους στα σχολεία της Κύπρου.

Άλλες παραγωγές

Άλλες παραγωγές