Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024


Εγκύκλιος

Πρόσκληση

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

Περιλήψεις και παρουσιάσεις κεντρικών ομιλιών και παράλληλων εργαστηρίων

Α) Κεντρικές Ομιλίες:

1. «Παιχνίδι: Ανταγωνισμός και προετοιμασία για τα γνωστά και άγνωστα επαγγέλματα του μέλλοντος»

Δρ Ελένη Λοίζου, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περίληψη και Βιογραφικό σημείωμα

Παρουσίαση

 

2. «Νέες πραγματικότητες, χώρος και χρόνος για παιχνίδι και μάθηση: Ο ρόλος της τεχνολογίας»

Δρ Ιωάννα Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, University of Bristol

Περίληψη και Βιογραφικό σημείωμα

Παρουσίαση

Μετάφραση παρουσίασης στα ελληνικά

 

3. «Δεξιότητες του παρόντος και του μέλλοντος: Ακούοντας τη φωνή των παιδιών»

Δρ Μαρία Ηρακλέους, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Περίληψη και Βιογραφικό σημείωμα

Παρουσίαση

 

Β) Παράλληλα Εργαστήρια:

Εργαστήριο 1: «Γλωσσική αγωγή για επικοινωνία, κριτική, δημιουργία»

Δρ Σταυρούλα Κοντοβούρκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δρ Θεώνη Νεοκλέους, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιγραφή και Βιογραφικά σημειώματα

Παρουσίαση

 

Εργαστήριο 2: «Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο νηπιαγωγείο μέσω της μοντελοποίησης: η ανάγκη για δημιουργικότητα και η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης»

Δρ Λουκάς Λουκά, Καθηγητής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιγραφή και Βιογραφικό σημείωμα

Παρουσίαση

 

Εργαστήριο 3: «Μια μάγισσα, μα τι μάγισσα;: Το εκπαιδευτικό δράμα, ένα πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων παιχνιδιού στις νηπιαγωγούς»

Δρ Άνθια Μιχαηλίδου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιγραφή και Βιογραφικό σημείωμα

Παρουσίαση

 

Εργαστήριο 4: «Ένα βιβλίο - Χίλιες Ιδέες: Πώς ζωντανεύουμε ένα παιδικό βιβλίο και πώς δημιουργούμε με αυτό»

Δρ Άννα Κουππάνου, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Περιγραφή και Βιογραφικό σημείωμα

Παρουσίαση

 

Εργαστήριο 5: «Εργαστήριο κίνησης με ζωντανή μουσική: Δημιουργική κίνηση μέσα στην τάξη, εργαλεία και παραδείγματα

Μαρία Καμπέρη, χοροπαιδαγωγός-χορογράφος

Δημήτρης Γιασεμίδης, μουσικός, συνθέτης

Περιγραφή και Βιογραφικά σημειώματα

Παρουσίαση

 

Εργαστήριο 6: «Χτίζοντας την ψηφιακή ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα από παιγνιώδεις εκπαιδευτικές δραστηριότητες»

Παναγιώτα Ιωάννου, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

Περιγραφή και Βιογραφικό σημείωμα

Παρουσίαση