Πρόγραμμα

Σάββατο, 8 Απριλίου 2023

Εγκύκλιος

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

 

Περιλήψεις και παρουσιάσεις κύριας ομιλίας και παράλληλων εργαστηρίων

Α) Κύρια ομιλία:

«Συμμετοχή, συνεργασία και αυτονομία στο σχολείο για όλα τα παιδιά: Εννοιολογικές διασαφήσεις, μέθοδοι, εφαρμογές και προβληματισμός»
Αικατερίνη Αντωνοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Περίληψη

Παρουσίαση

Βιογραφικό εισηγήτριας

 

Β) Παράλληλα Εργαστήρια:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: «Συμπερίληψη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία μέσω διαφοροποίησης διδασκαλίας»
Φλώρια Βαλανίδου και Ευγενία Παρτασή, Λειτουργοί Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Περιγραφή

Παρουσίαση

Βιογραφικό εισηγητριών

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: «Φύλο και σεξουαλικότητα: Προστασία και συμπερίληψη όλων των παιδιών στο σχολείο»
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Λειτουργός ΠΑΒΙΣ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και Έλενα Παπαμιχαήλ, Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α’, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Περιγραφή

Παρουσίαση

Βιογραφικό εισηγητή και εισηγήτριας

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: «Προώθηση των αρχών της ενιαίας εκπαίδευσης μέσα από τη δημιουργία απλών ταινιών κινουμένων σχεδίων (animation)»
Κυριάκος Δημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Περιγραφή

Παρουσίαση

Βιογραφικό εισηγητή

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: «Σχολική ηγεσία και συμπερίληψη: Αξιοποιώντας τα στυλ ηγεσίας στην προώθηση της συμπερίληψης στους σχολικούς οργανισμούς»
Αντώνης Καφάς, Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περιγραφή

Παρουσίαση

Βιογραφικό εισηγητή

 

Φωτογραφικό υλικό

Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική» Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική» Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική» Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική» Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική» Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική» Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική» Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική» Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική» Συνέδριο με θέμα: «Συμπερίληψη και Παιδαγωγική Πρακτική»