Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων/εισών Διευθυντών/τριών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης--ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων/εισών Διευθυντών/Διευθυντριών Δημοτικής, Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΛΕΥ1-ΔΕΥΤΕΡΑ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΛΕΥ2-ΤΡΙΤΗ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΛΕΜ1-ΤΡΙΤΗ

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης-ΛΕΥ3-ΠΕΜΠΤΗ

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι επιμορφώσεις συνεχίζονται διαδικτυακά, μέσω MSTEAMS. Σε περίπτωση που αλλάξουν οι οδηγίες και οι συναντήσεις θα γίνονται δια ζώσης, τότε θα ισχύουν οι αναγραφόμενες αίθουσες.