Ημερομηνία Τίτλος
03.07.2024 Αποτελέσματα του διαγωνισμού «Ειρηνική επίλυση διαφορών και αξία του διαλόγου», στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
13.05.2024 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για τη Γ΄ Φάση (2023-2024) της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο
15.04.2024 Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα «Βία και Παραβατικότητα στο σχολείο: Από τη θεωρία στην πράξη»
14.02.2024 Αποστολή ενημερωτικών τριπτύχων και αφισών 1. Τρίπτυχο (STOP στη Βία) για την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο (για διανομή σε μαθητές/μαθήτριες). 2. Αφίσα (STOP στη Βία) για την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο (για ανάρτηση σε περίοπτη θέση σε χώρους της Σχολικής Μονάδας)
27.11.2023 Διαγωνισμός «Ειρηνική επίλυση διαφορών και αξία του διαλόγου», στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
15.11.2023 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα
20.10.2023 Ανοικτή πρόσκληση υποβολής Προγραμμάτων που άπτονται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο
11.10.2023 Παράταση συλλογής δεδομένων για την Γ’ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024 (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
04.09.2023 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο
16.05.2023 Συνέχιση εγγραφών στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα
10.05.2023 Παράταση στην υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό προώθησης, γνωστοποίησης και εφαρμογής της πολιτικής για την πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού, στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
03.05.2023 Κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην Ημερίδα με θέμα «Ο σχολικός εκφοβισμός χωρίς υπεκφυγές»
24.04.2023 Παράταση δηλώσεων συμμετοχής για την Ημερίδα «Ο σχολικός εκφοβισμός χωρίς υπεκφυγές»
06.04.2023 Αλλαγή χώρου διεξαγωγής της Ημερίδας «Ο σχολικός εκφοβισμός χωρίς υπεκφυγές»
30.03.2023 Διεξαγωγή Ημερίδας με τίτλο «Ο σχολικός εκφοβισμός χωρίς υπεκφυγές»
28.02.2023 Συνέχιση εγγραφών στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα
13.02.2023 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη σχολική βία και παραβατικότητα
03.02.2023 Διαγωνισμός προώθησης, γνωστοποίησης και εφαρμογής της πολιτικής για την πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού, στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
31.01.2023 Πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων προς μαθητές/τριες σε μη σχολικό χρόνο
23.01.2023 Αποστολή ενημερωτικών τριπτύχων: 1. Τρίπτυχο Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ) (για εκπαιδευτικούς), 2. Τρίπτυχο (STOP στη Βία) για την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο (για μαθητές/μαθήτριες)
02.11.2022 Α. Παράταση για ορισμό Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού για τη Γ΄ Φάση της Έρευνας Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
Β. Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικούς
Γ. Επισκέψεις μελών της ερευνητικής ομάδας σε σχολικές μονάδες
04.10.2022 Γ΄ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
05.09.2022 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο
28.06.2022 Αποτελέσματα του διαγωνισμού για προώθηση της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής συμπερίληψης, στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
15.06.2022 Κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για τη διεξαγωγή μικρής κλίμακας Διαδικτυακού Προγράμματος Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα
26.05.2022 Διεξαγωγή μικρής κλίμακας Διαδικτυακού Προγράμματος Επιμόρφωσης Υπευθύνων Τμημάτων με θέμα τη Σχολική Βία και Παραβατικότητα
14.04.2022 Παράταση στην υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για προώθηση της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής συμπερίληψης, στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
14.04.2022 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για τη Β’ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο
04.04.2022 Διεξαγωγή Εσπερίδας με θέμα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και Παραβατικότητας στα Σχολεία»
30.03.2022 Διεξαγωγή Εσπερίδας με θέμα «Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και Παραβατικότητας στα Σχολεία»
21.02.2022 Δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολικών μονάδων σε πρόγραμμα σχολικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SEBI «Διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στην εκπαιδευτική διοίκηση»
15.02.2022 Α. Υπενθύμιση για συμμετοχή στη Β΄ Φάση της Έρευνας Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19) Β. Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικούς
15.02.2022 Διεξαγωγή διαδικτυακής Ημερίδας με θέμα «Παρατεταμένη Πανδημία – Ψυχική Ανθεκτικότητα – Σχολική Βία/Παραβατικότητα»
11.02.2022 Διαγωνισμός για προώθηση της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής συμπερίληψης, στο πλαίσιο της πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και της προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
28.01.2022 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 «SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying – SAFER»
24.01.2022 Πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων προς μαθητές και μαθήτριες σε μη σχολικό χρόνο: «Σχολικός Εκφοβισμός»
19.01.2022 Ανοικτή πρόσκληση υποβολής Προγραμμάτων που άπτονται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο)
17.01.2022 Διεξαγωγή Διαδικτυακού Σεμιναρίου με θέμα «Διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού»
22.12.2021 Β΄ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
03.09.2021 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) που στοχεύουν στην πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο
18.06.2021 Αποτελέσματα του διαγωνισμού προώθησης της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ στο πλαίσιο πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
10.05.2021 Α΄ φάση της έρευνας στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης που αφορά στην αγορά υπηρεσιών ερευνητή για «Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο» (ΓΔ 14-19)
19.04.2021 Invitation 1st Event by EAN in honor of Prof. Dan Olweus - Thursday 22 April 2021 @17.00 CET
19.04.2021 Επιχορηγημένα και Αδειοδοτημένα Προγράμματα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ)
30.03.2021 Παράταση στην υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για τη βράβευση Δράσεων προώθησης της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ στο πλαίσιο πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
11.03.2021 Παράταση υποβολής προγραμμάτων που άπτονται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο
09.02.2021 Διεξαγωγή διαδικτυακής Ημερίδας για τον Σχολικό Εκφοβισμό
13.01.2021 Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προγραμμάτων που άπτονται θεμάτων σχετικών με την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο
07.01.2021 Βράβευση Δράσεων προώθησης της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ στο πλαίσιο πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
11.11.2020 Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού
28.08.2020 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο 2020-2021
26.08.2020 Αποτελέσματα του διαγωνισμού για καλές πρακτικές/δράσεις πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
05.06.2020 Ανατροφοδότηση για τα Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) - Συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου
07.04.2020 Παράταση στην υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για τη βράβευση καλών πρακτικών/δράσεων πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
31.3.2020 Έναρξη εξ αποστάσεως προαιρετικού σεμιναρίου για την προαγωγή της Ψυχικής Ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών
12.03.2020 Παράταση στην υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό για τη βράβευση καλών πρακτικών/δράσεων πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
09.03.2020 Αξιολόγηση των νέων δομών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα
06.03.2020 Κατάλογος συμμετεχόντων/ουσών στην Ημερίδα με θέμα: «Σχολική Βία και Παραβατικότητα»
03.03.2020 Ημερίδα με θέμα «Σχολική Βία και Παραβατικότητα»
20.02.2020 Έναρξη εξ αποστάσεως Προαιρετικού Σεμιναρίου του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για την πρόληψη της σχολικής βίας και των συγκρούσεων στο σχολείο
20.02.2020 Βράβευση καλών πρακτικών/δράσεων πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
17.02.2020 Ημερίδα με θέμα «Σχολική Βία και Παραβατικότητα»
21.01.2020 Βράβευση καλών πρακτικών/δράσεων πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας
05.12.2019 Καταχώριση περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού στο Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ)
22.10.2019 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) για πρόληψη και διαχείριση της βίας και παραβατικότητας στο σχολείο
13.09.2019 Κατάλογος συμμετεχόντων/ουσών στην Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Θετικές προσεγγίσεις για πρόληψη της έμφυλης βίας και άλλων αρνητικών συμπεριφορών στα σχολεία» (Έργο SAFER)
10.09.2019 Αναδόμηση και βελτίωση των υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα
02.09.2019 Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Θετικές προσεγγίσεις για πρόληψη της έμφυλης βίας και άλλων αρνητικών συμπεριφορών στα σχολεία» (Έργο SAFER)
21.06.2019 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από ερευνητή/ερευνήτρια για διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο
05.03.2019 Πανελλήνια Mέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισμού 6 Μαρτίου Επισυναπτόμενο
Αφίσα (Ελληνική)
Αφίσα (Αγγλική)
20/02/2019 Βράβευση καλών πρακτικών/δράσεων πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4
Παράρτημα 5
12/10/2018 Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο Παρουσίαση
Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2018 - 2022
10/10/2018 Προγράμματα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) και χρηματοδότηση σχετικών δράσεων για πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
04/05/2018 Αποτελέσματα διαγωνισμού σχολικών μονάδων για προώθηση Καλών Πρακτικών Πρόληψης της Βίας και της Νεανικής Παραβατικότητας στο Σχολείο  
07/03/2018 Βράβευση καλών πρακτικών πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Αφίσα 1
Αφίσα 2
Αφίσα 3
17/01/2018 Δελτίο Τύπου για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο  
20/09/2017 Διαγωνισμός ζωγραφικής με τίτλο: «Μοιράζω χαμόγελα-Χρωματίζω ένα κόσμο για όλους» Επισυναπτόμενα
14/09/2017 «Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο» στήριξη μέσα από δράσεις και προγράμματα του παρατηρητηρίου για τη βία στο σχολείο (ΠΑΒΙΣ)  
06/09/2017 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Καταπολεμώντας τον εκφοβισμό: Προκλήσεις και Καλές Πρακτικές»  
05/05/2017 Διαγωνισμός Ευρωπαΐκού Μαθητικού Δοκιμίου για τη Β΄Λυκείου Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Τελετή Βράβευσης  
26/04/2017 Ημερίδα με θέμα «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» Πρόγραμμα
21/02/2017 Ημερίδα με Θέμα: Σχολική Βία και Εκφοβισμός: Προγράμματα και Φορείς. Το φινλανδικό παράδειγμα «KiVA»  
03/02/2017 Συνέδριο με τίτλο «Αναγνώριση και Διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών»  
02/02/2017 Διοργάνωση Ημερίδας για τη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό: Προγράμματα και Φορείς. Το φιλανδικό παράδειγμα “KiVA”  
10/01/2017 Παραχώρηση κωδικού σε κάθε σχολική μονάδα για καταχώριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού στο Σύστημα Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (ΣΕΠ)  
16/12/2016 Ενημερωτικό Τρίπτυχο για την Πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με τη διαχείριση αναφοράς περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών Ενημερωτικό Δελτίο «Προστατεύουμε τα Παιδιά μας από τη Σεξουαλική Κακοποίηση»
05/12/2016 Κείμενο πολιτικής Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Παράρτημα
24/10/2016 «Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο» Δράσεις και Προγράμματα από το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο Αίτηση
10/10/2016 Βράβευση καλών πρακτικών πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο Δήλωση συμμετοχής
30/08/2016 Δημιουργία Επιτροπής και Καταρτισμός Σχεδίου Δράσης για την Αγωγή Υγείας και Πρόληψη της Παραβατικότητας Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
23/02/2016 Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού Οδηγίες Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού