ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΔΔ01.009

Δεξιότητες ζωής

ΔΔ02.005

H Θεατρική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο: θεωρία, πράξη και προεκτάσεις

ΔΔ03.009

Οι υγροβιότοποι ως παιδαγωγικό μέσο εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού για τη λίμνη της Ορόκλινης

ΔΕ01.007

Πρακτικές εφαρμογές της προσέγγισης CLIL στη Δημοτική Εκπαίδευση

ΔΕ01.008

Η εισαγωγή της ξένης γλώσσας στην Προδημοτική Εκπαίδευση μέσω της προσέγγισης CLIL

ΔΕ02.009

Διδακτικά εργαλεία για την κατανόηση κειμένων: Η μαθησιακή αξία και δυναμική τους

ΔΕ04.008

Η ανάπτυξη θεμάτων Θεολογίας και Διδακτικής από το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Θρησκευτικών και από το νέο εκπαιδευτικό υλικό

ΔΕ04.011

Διδάσκοντας Γεωγραφία στις τάξεις Α΄ - Γ΄ του Δημοτικού Σχολείου

ΔΕ05.007β

Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο, μέσα από τα Ν.Α.Π. - Μέρος Β΄

ΔΕ05.013

Εξερευνήσεις και διερευνήσεις στα εγχειρίδια Μαθηματικών των τάξεων Α΄-Δ΄ του Δημοτικού Σχολείου

ΔΕ06.016

Το μάθημα της μουσικής στην Α΄ βαθμίδα της δημόσιας εκπαίδευσης: θεωρία και πρακτική μέσα από το πρίσμα του νέου αναλυτικού προγράμματος

ΔΕ07.005

Διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα στην Αγωγή Υγείας/Αγωγή Ζωής

ΔΕ08.004

Δυνατότητες και προκλήσεις στο διαδίκτυο: πρακτικές για το μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο

ΔΕ10.003

Εργαστήρια για την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στις τάξεις Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού (1ο επίπεδο)

ΔΕ12.011

Ικανότητες-κλειδιά και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες

ΔΕ14.001

Το μάθημα της Λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο: από τη θεωρία στην πράξη

ΔΨ05.007

Μοντέλο επικοινωνίας για διαμεσολαβητές εκπαιδευτικούς και μαθητές - διαχείριση συγκρούσεων

ΔΨ05.010

Προβλήματα συμπεριφοράς

ΔΨ05.011

Ενδοοικογενειακή Βία και Σχολείο

ΔΨ06.013

Διαφοροποίηση διδασκαλίας στο πλαίσιο του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος

ΔΨ06.015

Διαχείριση τάξης: πρακτικές τεχνικές και βιωματικές προσεγγίσεις

ΔΨ06.016

Παιχνίδι και Αναπαιχνίδωση στο Νηπιαγωγείο

ΔΨ06.018

Αξιολόγηση μαθητών: δείκτες επιτυχίας, εφαρμογή αξιολόγησης και η χρήση του πορτφόλιο μαθητή

ΔΨ07.002

Αγωγή για πολιτότητα: Βασικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές