Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Επικοινωνία

Δέσπω Κυπριανού

Phone 22402384

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone 22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΟΔΗΓΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

1. Οδηγός Υποδοχής για παιδιά με μεταναστευτική Βιογραφία: οι πρώτες μέρες στο σχολείο (τα βήματα που κάνει ένα σχολείο για την υποδοχή νεοεισερχόμενων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο σχολείο - ιδέες και υλικό)

2. Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας, συνοδευτικό υλικό: παρουσιάσεις λεξιλογίου, κάρτες προφορικού λόγου, κάρτες ρημάτων, κάρτες γραπτού λόγου). Ο Οδηγός περιλαμβάνει 17 ενότητες:

13. Ζώα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (σε εκδοχή βιβλίου):

3. Οδηγός Γονέων Διαμεσολαβητών (Α' μέρος: Ιδέες και προτάσεις για τη συνεργασία των γονέων παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία με το σχολείο. Β' μέρος: μετάφραση κανόνων φοίτησης στα σχολεία της Κύπρου, μετάφραση βασικών όρων της Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών στα αραβικά, ρωσικά, γεωργιανά και ουκρανικά)

4. Οδηγός για διαχείριση της κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας (άρθρα με ιδέες και προτάσεις για τη γλωσσική και κοινωνικοπολιτισμική ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο σχολείο)