ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance 

A global call for action for the total elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive implementation of and follow up of the Durban Declaration and Programme of Action

Combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and the comprehensive implementation of and follow up of the Durban Declaration and Programme of Action

 

ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ "ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ"

Τον Μάιο 2014 το ΥΠΠ υπέβαλε πρόταση υπό τον συντονισμό του ΗΒ και εξασφάλισε χορηγία €15845 από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), για συμμετοχή στο Pilot Project of the Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education. Η Κύπρος, από τον Ιούνιο 2014, συμμετείχε ως χώρα-εταίρος στο έργο «Teaching controversial issues – developing effective training for teachers and school leaders». Σκοπός του έργου ήταν η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η διδασκαλία επίμαχων/αμφιλεγόμενων θεμάτων μπορεί να υποστηρίξει την εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λειτουργοί του ΥΠΠ συμμετείχαν σε πανευρωπαϊκά συνέδρια στα οποία παρουσίασαν τα αποτελέσματα και την εμπειρία τους από τη συμμετοχή της Κύπρου στο έργο. Σημαντικότερο προϊόν του έργου ήταν ο οδηγός "Διδάσκοντας αμφιλεγόμενα θέματα", ο οποίος είναι διαθέσιμος στα ελληνικά, καθώς και στα αγγλικά, ως επίσημη έκδοση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι δραστηριότητες του οδηγού είχαν πραγματοποιηθεί κατά τις πέντε επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώθηκαν από το ΠΙ και το Γραφείο Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 (Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Φεβρουάριος), στα οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο της Αγωγής Υγείας.

Η Κύπρος εξασφάλισε τη συμμετοχή της και στην πιλοτική δράση για τη χρονιά 2015, με την πρόταση «Managing Controversy:  A Whole-School Training Tool», η οποία υποβλήθηκε και πάλι υπό τον συντονισμό του Ηνωμένου Βασιλείου και με εταίρους την Κύπρο, την Αυστρία, το Μαυροβούνιο και την Ιρλανδία. Το ΠΙ, σε συνεργασία με το ΥΠΠ, εξασφάλισε χορηγία € 12.785,00 για τον σκοπό αυτό. Σκοπός του έργου για το 2015 είναι η ανάπτυξη ενός επιμορφωτικού εργαλείου για τη διαχείριση αμφιλεγόμενων θεμάτων σε σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Το εργαλείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, έχει σκοπό να προσφέρει πρακτική υποστήριξη σε διευθυντές/τριες σχολείων για την ενεργό προαγωγή και διαχείριση αμφιλεγόμενων θεμάτων μέσα και πέρα από τον σχολικό χώρο. Αναμένεται ότι το εργαλείο θα είναι επίσης χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς, επιθεωρητές/τριες, εκπαιδευτές/τριες εκπαιδευτικών και λειτουργούς εκπαιδευτικών αρχών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ"

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μακριά από την πατρίδα και τον φόβο». Σκοπός του προγράμματος ήταν η υλοποίηση δράσεων από τα σχολεία για την ένταξη των παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στο σχολικό περιβάλλον, με παροχή στήριξης στη σχολική μονάδα από τους συνεργαζόμενους φορείς. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των επιλογών του σχολείου για το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας (εγκύκλιος ypp6154, ημερ. 28/8/2017).

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ