Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

 Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching
 

Πακέτα Εργασίας

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ετών (12/2012- 11/2014) και θα υλοποιηθεί μέσα από 14 πακέτα εργασίας συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του προγράμματος.

 

Τα πακέτα εργασίας αφορούν την ανάπτυξη του διαγνωστικού εργαλείου, τη μετάφραση και προσαρμογή του, την πιλοτική εφαρμογή του, την ανάπτυξη οδηγού συμβουλευτικής καθοδήγησης, τη διάχυση των αποτελεσμάτων, αλλά και συναντήσεις συντονισμού των εταίρων.

 

Διαγραμματική παρουσίαση των πακέτων εργασίας παρουσιάζεται πιο κάτω.

 

Χρονοδιαγράμματα

Ημερομηνία

Δραστηριότητα

ΔΕΚ 12- ΑΠΡ 13

Π.Ε. 1: Εκθέσεις χωρών για θέματα ΣΕΑ εκπ. ηγετών.

1.        Συγγραφή έκθεσης για πρακτικές στην Κύπρο σχετικά με θέματα ΣΕΑ εκπαιδευτικών ηγετών

2.        Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση εκθέσεων μεταξύ χωρών στο πρόγραμμα.

ΔΕΚ 12- ΔΕΚ 12

Π.Ε. 2: Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

1.     Ηλεκτρονική πλατφόρμα προγράμματος.

2.     Δημιουργία ιστοσελίδας για το πρόγραμμα και φιλοξενία της στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΑ. 

ΜΑΡ 13-ΜΑΡ 13

Π.Ε.4: Συνάντηση ομάδας έργου στη Σεβίλλη

1.        Παρουσίαση αναθεωρημένης έκθεσης για πρακτικές στην Κύπρο σχετικά με την επιμόρφωση εκπ. ηγετών

2.        Ανατροφοδότηση προς συνεργάτες

3.        Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα βάση σχεδίου.

ΑΠΡ13-ΣΕΠ13

Π.Ε. 5 Ανάπτυξη, προσαρμογή και μετάφραση έντυπου υλικού-Οδηγός Σύμβουλων Καθοδηγητών

1.        Συλλογή και μελέτη υλικού

2.        Συγγραφή Σύμβουλων Καθοδηγητών

3.        Συγγραφή παρουσιάσεων και υλικού εκπαίδευσης/εργασίες και δραστηριότητες.

ΜΑΡ 13-ΑΥΓ 13

Π.Ε. 3 Ανάπτυξη, προσαρμογή και μετάφραση ηλεκτρονικού εργαλείου στα ελληνικά

1.          Πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων CFA στην Γερμανική εκδοχή του εργαλείου

2.          Διαφοροποίηση υφιστάμενων κλιμάκων βάση αναλύσεων στο (1)

3.          Ανάπτυξη νέων κλιμάκων μέτρησης

4.          Μετάφραση και προσαρμογή τελικού εργαλείου στα Ελληνικά

5.          Προγραμματισμός εργαλείου σε ψηφιακό περιβάλλον.

6.          Παρουσίαση εργαλείου και συζήτηση με παροχείς επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς ηγέτες.

7.          Ανάπτυξη διαφημιστικού υλικού.

ΣΕΠ13-ΟΚΤ13

Π.Ε.6: Συνάντηση ομάδας έργου στο ZUG-ΕΛΕΒΕΤΙΑ.

1.          Ανατροφοδότηση

2.          Αναφορά μέχρι στιγμής προόδου

3.          Οριστικοποίηση υλικου/οδηγού για Σύμβουλους Καθοδηγητές

4.          Λήψη αποφάσεων για επόμενα βήματα

ΓΕΝ 14-ΓΕΝ14

Π.Ε.9: Συνάντηση ομάδας έργου στο Μπρνο-Τσεχία.

5.          Ανατροφοδότηση

6.          Αναφορά μέχρι στιγμής προόδου

7.          Επιμόρφωση και εκπαίδευση μεντόρων

8.          Λήψη αποφάσεων για επόμενα βήματα

9.          Επιμόρφωση και κατάρτιση Σύμβουλων Καθοδηγητών (3μερο σεμινάριο)

ΔΕΚ 12-NOΕ 14

Π.Ε. 13: Αξιολόγηση

1.     Συμβολή στον καταρτισμό πλάνου αξιολόγησης όλου του έργου.

2.     Διενέργεια ενδιάμεσης αξιολόγησης και συγγραφή ανάλογης έκθεσης.

3.     Τελική αξιολόγηση

ΔΕΚ 12-NOΕ 14

Π.Ε. 14: Διαχείριση

1.     Στήριξη της Συντονιστικής χώρας σε όλα τα Π.Ε.

2.     Ανάληψη ηγετικού  ρόλου στη διεκπεραίωση και συντονισμός του Π.Ε. 8

New Page 1