Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

 Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching
 

Ερευνητική ομάδα ΚΕΕΑ
Γενική Εποπτεία
-Δρ Γιασεμίνα Καραγιώργη

Ερευνητική ομάδα
-Δρ Μαρία Νικολαΐδου (επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος)
-Δρ Αλεξάνδρα Πετρίδου
-Δρ Θεόδωρος Θεοδώρου

 

New Page 1