Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

 Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching
 

Δημοσιεύσεις-Αποτελέσματα

 

Δημοσιεύσεις PROFLEC

Huber, S.G. & Hiltmann, M. (2011). Competence Profile School Management (CPSM) – an inventory for the self-assessment of school leadership. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 23(1), 65-88.

Huber, S.G. (2012). 12 Thesen zu guter Schulleitung. SchulTrends: Sonderausgabe der SchulVerwaltung, Schule und Wirtschaft, 1/2012, Neuwied/Kronach/München: LinkLuchterhand/WoltersKluwer, S. 9-11.

Nicolaidou, M., Karagiorgi, Y. and Petridou, A. (2013). Leadership Development Programmes in Cyprus: Snapshots of the Landscape (CPD programmes and existing use of feedback systems and coaching. PROFLEC County Reports).

Νικολαϊδου, Μ., Καραγιώργη, Γ. & Πετρίδου, Α. (2015) Eξατομικευμένη Ανατροδότηση και Συμβουλευτική Καθοδήγηση για Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Ηγετών στην Κύπρο: Αποτελέσματα και Απορρέοντα από το Πρόγραμμα PROFLEC-CY Διεθνές Συνέδριο «Επαγγελματισμός Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτική Αλλαγή: Πολιτικές Προοπτικές και Εκπαιδευτικές Συνεπαγωγές» Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 12-13 Σεπτεμβρίου 2015

Huber, S., Olsen, R., Petridou, A., Hiltmann, M., Schwander , M., Brandmo, C. & Höög, J. (2015). Statistical and Social Validation of Leadership Scales. Paper presented at the Annual Meeting of the American Association, April, Chicago

Huber, S., Olsen, R., Petridou, A., & Schwander , M.. (2015). Statistical and Social Validation of Leadership Scales. Paper presented at the conference of the European Council for Educational Research, September, Budapest.

Goldring, E., Huber, S., Olsen, R., Petridou, A., Schwander, M., West, M., Skedsmo, G., Nicolaidou, M., Lazarová, B., Aas, M.,Fluckiger, B., Törnsèn, M., and Sánchez-Moreno, M. (2015). Feedback and Coaching to Promote the Professional Reflection and Learning of School Leaders. Paper presented at the conference of the European Council for Educational Research, September, Budapest.

Nicolaidou, M., Petridou, A. Karagiorgi, Y., & Huber, S. (2015) Competence Profile School Management (CPSM) – an Inventory for the Self-Assessment of School Leadership.  International Conference ‘Unified Approach to e-Learning: Making education more inclusive through ICT’. Cyprus Neuroscience and Technology Institute, Nicosia, November 12th, 2015.

Νικολαϊδου, Μ., Καραγιώργη, Γ. & Πετρίδου, Α. (2015) Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Ηγετών: Το Πρόγραμμα PROFLEC-CY, 17, Δελτίο ΠΙ, 15-20

Nicolaidou, M., Karagiorgi. Y. and Petridou, A. (2016). Feedback-based Coaching towards School Leaders’ Professional Development: Reflections from the PROFLEC Project in Cyprus, International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 5 (1), 20-36, http://dx.doi.org/10.1108/IJMCE-03-2015-0011

 

Οδηγοί PROFLEC

Νicolaidou, Μ. & Aas, M. et al. (2013). COACHING GUIDE. Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching. PROFLEC.

 

Άλλες δημοσιεύσεις

Huber, S.G. & Muijs, D. (2010). School Leadership Effectiveness The Growing Insight in the Importance of School Leadership for the Quality and Development of Schools and their Pupils. In S.G. Huber (Hrsg.), School Leadership - International Perspectives (S. 57-77). Dordrecht: Springer.

 

Άλλο ενημέρωτικό υλικό

 

Ημερίδα PROFLEC.pdf

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC CY.pdf

 

Πληροφοριακό Υλικό
 

New Page 1