Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROFLEC

 Professional Learning through Reflection promoted by Feedback and Coaching
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ)

Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά

Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία

 

Tηλ: 22 402388, Τηλεομ: 22 560118

 

Διαδίκτυο: http://www.pi.ac.cy/keea/proflec/

 

Ηλεκτρ. διεύθυνση: PROFLEC@cyearn.pi.ac.cy

New Page 1