24.5.2012
Συνέδριο «Εκπαίδευση και Ισότητα των Φύλων»
25-26 Μαΐου 2012, Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία
 
2.5.2012
Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο
Παρακαλω όπως συμπληρώσετε το Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο και το παραδώσετε στη Γραμματεία μέχρι τις 11/5/2012.
 
 
 
 
 
12.3.2012
Η συμμετοχή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε Ευρωπαϊκές Δράσεις και Προγράμματα
Δρ Αθ. Μιχαηλίδου – Ευριπίδου, Διευθύντρια Π.Ι.
(Παρουσίαση, 8 Μαρτίου 2012)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.2011
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Έργο και εμφάσεις της σχολικής χρονιάς 2011 – 2012
Δρ Αθ. Μιχαηλίδου – Ευριπίδου, Διευθύντρια Π.Ι.
(Παρουσίαση στην πρώτη συνεδρίαση προσωπικού, 2 Σεπτεμβρίου 2011)