Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2023

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία


Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Αφίσα

Δελτίο Τύπου

 

Κεντρικές εισηγήσεις

1. «Κριτική Σκέψη στα γλωσσικά μαθήματα»

Δρ Πόλα Χατζηνεοφύτου, Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Παρουσίαση

 

2. «Συνεργασία στα γλωσσικά μαθήματα»

Δρ Σταυρούλα Κοντοβούρκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου

Παρουσίαση

 

3. «Δημιουργικότητα στα γλωσσικά μαθήματα»

Δρ Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Παρουσίαση

 

Υλικό εργαστηρίων

Κριτική Σκέψη

Συνεργασία

Δημιουργικότητα