Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

 

Βιογραφικά ομιλητών/ομιλητριών

Δρ Ανδρούλλα Ελευθερίου - Εκτελεστική Διευθύντρια Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, Γραμματέας/Συντονίστρια Εργασιών Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας

Δρ Σωτηρούλλα Χρίστου - Ιατρός Θαλασσαιμίας, Κλινική Θαλασσαιμίας Λευκωσίας, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας

Χριστιάνα Μακαρίου - Διευθύντρια Εργαστηρίου Πληθυσμιακού Ελέγχου Θαλασσαιμίας, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας

Μαρίνα Κλεάνθους - Διευθύντρια Τμήματος Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιμίας, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας

Δρ Θεσσαλία Παπασάββα, Μοριακός Γενετιστής, Τμήμα Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιμίας, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Μίλτος Μιλτιάδους - Πρόεδρος Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου, Μέλος Εθνικής Επιτροπής Θαλασσαιμίας

Δρ Παναγιώτα Μυλωνά - Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Βιολογίας

 

Περιλήψεις και παρουσιάσεις εισηγήσεων

1. Παρουσίαση Εθνικής Στρατηγικής Θαλασσαιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών - Έργο Επιτροπής Θαλασσαιμίας, Δρ Ανδρούλλα Ελευθερίου

Περίληψη

Παρουσίαση

2. Τι είναι η Θαλασσαιμία (κληρονομικότητα, συμπτώματα, θεραπεία, ανάγκες θαλασσαιμικών μαθητών/μαθητριών), Δρ Σωτηρούλλα Χρίστου

Περίληψη

Παρουσίαση

3. Πληθυσμιακός Έλεγχος και Πρόληψη, Χριστιάνα Μακαρίου

Περίληψη

Παρουσίαση

4. Μεθοδολογίες οι οποίες εφαρμόζονται και αφορούν στην πρόληψη της θαλασσαιμίας - προγεννητική και προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, Μαρίνα Κλεάνθους και Δρ Θεσσαλία Παπασάββα

Περίληψη

Παρουσίαση

Περίληψη

Παρουσίαση

5. Η Θαλασσαιμία και η Αιμοδοσία στην Εκπαίδευση, Μίλτος Μιλτιάδους

Περίληψη

Παρουσίαση

6. Η θαλασσαιμία μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα της Βιολογίας και εισηγήσεις για δράσεις εντός των σχολικών μονάδων για ευαισθητοποίηση της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας, Δρ Παναγιώτα Μυλωνά

Περίληψη

Παρουσίαση

 

Φωτογραφικό υλικό

Ημερίδα με θέμα: Θαλασσαιμία: Η σημασία πρόληψης και ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο Ημερίδα με θέμα: Θαλασσαιμία: Η σημασία πρόληψης και ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο Ημερίδα με θέμα: Θαλασσαιμία: Η σημασία πρόληψης και ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο Ημερίδα με θέμα: Θαλασσαιμία: Η σημασία πρόληψης και ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο Ημερίδα με θέμα: Θαλασσαιμία: Η σημασία πρόληψης και ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο Ημερίδα με θέμα: Θαλασσαιμία: Η σημασία πρόληψης και ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο Ημερίδα με θέμα: Θαλασσαιμία: Η σημασία πρόληψης και ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο Ημερίδα με θέμα: Θαλασσαιμία: Η σημασία πρόληψης και ενημέρωσης στο σχολικό πλαίσιο