Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Μάθηση – Ψηφιακή Ικανότητα
Εκπαιδευτικά Πακέτα για την Ασφαλή και Δημιουργική Χρήση του Διαδικτύου
Διαδικτυακές Πύλες
Κανάλι Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας