Επικοινωνία

Συντονιστές Προγράμματος

Δρ Ελένη Παπαγεωργίου

Phone 22402311

Δρ Παναγιώτης Πετρίδης

Phone 22402454

Ευτυχία Πιπονίδου

Phone 22402443

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΔΔ02.002 Το Θέατρο ως μέσο αγωγής και μάθησης
ΔΔ04.002 Απόπλους στον ουρανό: τρόποι ανάγνωσης κατάγραφων εκκλησιαστικών μνημείων
ΔΕ01.007 Η εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στη Δημοτική Εκπαίδευση
ΔΕ01.008 Η εισαγωγή της ξένης γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση μέσω της προσέγγισης CLIL
ΔΕ02.009 Διδακτικά εργαλεία κατανόησης γραπτού λόγου για αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία
ΔΕ04.011 Διδάσκοντας Γεωγραφία στο Δημοτικό Σχολείο
ΔΕ05.006 Το ελεύθερο και δομημένο παιχνίδι στα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο
ΔΕ05.007 Τα Μαθηματικά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
ΔΕ05.019 Ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων με αφορμή ένα παραμύθι
ΔΕ05.020 Αξιολόγηση μαθητή στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο
ΔΕ05.021 Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών και νέο διδακτικό υλικό: Προγραμματισμός, μεθοδολογία διδασκαλίας και αξιολόγηση
ΔΕ07.006 Δραστηριότητες στο πλαίσιο της διδασκαλίας γνωστικών αντικειμένων της Ε΄και Στ΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου, για την προαγωγή της έμφυλης ισότητας
ΔΕ10.004 Βασικές δεξιότητες κατασκευής στο μάθημα του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας - Νέα διδακτικά μέσα - Ρομποτική
ΔΕ11.004 «Η Παρουσία της Απουσίας»: εικαστική αναζήτηση της ταυτότητας και του χώρου με συνεργασία καλλιτέχνη
ΔΕ12.010 Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες
ΔΕ13.004 Η διδασκαλία της φυσικής Αγωγής μέσω της προσέγγισης CLIL στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση
ΔΨ05.006 Πρακτικές εφαρμογές διαχείρισης εξωτερικευμένων και εσωτερικευμένων δυσκολιών συμπεριφοράς στα πλαίσια του σχολείου
ΔΨ05.013 Εντάσσοντας τις έννοιες της απώλειας και του πένθους στην εκπαίδευση
ΔΨ06.019 Διαμορφωτική αξιολόγηση μαθητή και δεξιότητες ανατροφοδότησης
ΔΨ06.020 Διαμορφωτική αξιολόγηση και παρακολούθηση μαθησιακών αποτελεσμάτων
ΔΨ06.023Β Ο ρόλος της νηπιαγωγού ως ερευνήτριας - Εφαρμογή στην πράξη (Μέρος Β΄)