ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΓΕ04.013 Eπανασχεδιάζοντας τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
ΓΕ05.008 Διαμορφωτική αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του μαθητή στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά - Το ερευνητικό πρόγραμμα MASCIL
ΓΕ05.009 Δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των μαθητών στην κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών
ΓΕ08.021 Σουίτα εργαλείων παραγωγικότητας Google Apps for Education
ΓΕ08.022 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως μέσο διδασκαλίας αλγοριθμικής σκέψης
ΓΕ11.007 Δημιουργικές συνεργασίες με εικαστικούς καλλιτέχνες - Κολάζ
ΓΨ01.006 Μαθητής με αισθητηριακές αναπηρίες στην τάξη μου
ΓΨ02.011 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού και αποτελεσματική διδασκαλία
ΓΨ02.012 Διαφοροποίηση και Εκπαιδευτική Ηγεσία
ΓΨ03.006α Στοιχεία Εκπαιδευτικής Έρευνας και επεξεργασία δεδομένων - I
ΓΨ03.006β Στοιχεία Εκπαιδευτικής Έρευνας και επεξεργασία δεδομένων - ΙΙ
ΓΨ04.003 Δημιουργώντας μια ταινία
ΓΨ04.004 Αρχές δημιουργίας και προβολής παρουσιάσεων: από την αρχική ιδέα στην παρουσίαση
ΓΨ05.013 Νοητική υστέρηση
ΓΨ05.026 Δεξιότητες ζωής
ΓΨ05.030 Επίλυση συγκρούσεων - διαμεσολάβηση στο σχολείο
ΓΨ05.034 Ομαδικές συναντήσεις ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού
ΓΨ06.021 Η κρυφή γοητεία της Επιστήμης: μια συνάντηση με τη μυθολογία, την Ιστορία και τον πολιτισμό
ΓΨ06.023 Διαχείριση τάξης: δεξιότητες επικοινωνίας και μάθησης σε μια δημοκρατική τάξη
ΓΨ06.033 Τρόποι ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης
ΓΨ06.034 Προωθώντας την ικανότητα της επιχειρηματικότητας και το αίσθημα της πρωτοβουλίας: η νέα πρόκληση για την κυπριακή εκπαίδευση και τον σχολικό οργανισμό
ΓΨ07.004 Το φαινόμενο “Ευρωπαϊκή Ένωση”, η σύνδεση του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι επιδράσεις του στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών