Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών για το Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης (Δημοτικής/Προσχολικής, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Διατμηματικά (για εκπαιδευτικούς από όλες τις βαθμίδες), που θα προσφερθούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού για τη δημιουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών μπορούν να παραληφθούν από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.pi.ac.cy και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση http://www.moec.gov.cy

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy, στον σύνδεσμο «Προσκλήσεις Εισηγητών».

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ενδιαφέροντος, ορίζεται η Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, ώρα 15:00.

Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ή στο τηλέφωνο 22402311.

 

Έγγραφα Διαγωνισμού

Παράρτημα 1 - Θέματα Σεμιναρίων
Παράρτημα 2 - Περιγραφή Πρότασης Σεμιναρίου
Παράρτημα 3 - Κριτήρια Αξιολόγησης Αιτήσεων
Παράρτημα 4 - Οδηγίες καταχώρησης βιογραφικών στοιχείων
Παράρτημα 5 - Οδηγίες καταχώρησης αίτησης

Ηλεκτρονική υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος