Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήμιο Frederick, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου και το βιβλιοπωλείο Rivergate διοργανώνουν ημερίδα παιδικής λογοτεχνίας με θέμα: «Ιστορίες να ονειρεύεσαι... παιγνίδια για να μεγαλώνεις!», το Σάββατο, 31η Οκτωβρίου 2015, από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και θέμα της είναι η δημιουργική αξιοποίηση λογοτεχνικών βιβλίων στο σχολείο. Στην ημερίδα θα διεξαχθούν βιωματικά εργαστήρια από τους γνωστούς συγγραφείς/εικονογράφους παιδικής λογοτεχνίας:

  • Λήδα Βαρβαρούση
  • Λιάνα Δενεζάκη
  • Βαγγέλη Ηλιόπουλο
  • Κατερίνα Μουρίκη
  • Αντώνη Παπαθεοδούλου
  • Ελένη Σβορώνου

Κάθε συγγραφέας/εικονογράφος θα διεξαγάγει το εργαστήριό του/της δύο φορές, έτσι ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Κάθε εκπαιδευτικός θα παρακολουθήσει δύο διαφορετικά/ούς εργαστήρια/συγγραφείς, με δική του/της επιλογή, δηλώνοντας την προτίμησή του/της μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Σημειώνεται ότι θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής στην ημερίδα. Επισυνάπτονται αφίσα και πρόγραμμα της ημερίδας καθώς και περιγραφή των έξι εργαστηρίων και σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τον/την κάθε συγγραφέα/εικονογράφο. Επισυνάπτεται, επίσης, σχεδιάγραμμα και οδηγίες για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο του Frederick και τους χώρους στάθμευσης που διαθέτει.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, ώστε όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες-Συνέδρια», από τις 12 μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2015. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για την επιτυχή καταχώρηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι απαραίτητη η προηγούμενη εγγραφή των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια, ως χρηστών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενούνται στην οικοσελίδα του ιστοχώρου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy). Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 26 Οκτωβρίου 2014.

 

Εγκύκλιος

Αφίσα
Πρόγραμμα
Περιεχόμενο εργαστηρίων
Βιογραφικά σημειώματα
Σχεδιάγραμμα και οδηγίες πρόσβασης

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής