Wednesday, 20 November 2019
GreekEnglish (United Kingdom)
Home

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών και ενημέρωση για τον τρόπο πρόσβασης από τους χρήστες

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσβαση στο αναβαθμισμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου οι χρήστες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω.

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο Συνέδριο με θέμα «Η λογοτεχνία ως μέσο συνάντησης ανθρώπων και λαών: Στον απόηχο του 36ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της ΙΒΒΥ (Αθήνα 2018)» (23 Νοεμβρίου 2019)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 18.4.01 και ημερ. 29 Οκτωβρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου 2019, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στη Λευκωσία.

    Read more...

 

Παραλαβή βιβλίων ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι σε όλα τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης θα αποσταλούν βιβλία μαθητή/τριας για την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Το κάθε παιδί που περιλαμβάνεται στον κατάλογο παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία θα πάρει δύο (2) βιβλία, τα οποία αποτελούνται από φύλλα εργασίας, κάρτες ρημάτων, λεξιλογίου, κάρτες προφορικού και γραπτού λόγου, καθώς και παιγνιώδεις δραστηριότητες (σχεδιαγράμματα για ζάρια, κάρτες ντόμινο, παιχνίδι μνήμης).

    Read more...

 

Ημερίδα με θέμα: «Διδάσκοντας Ιστορία με αξιοποίηση πηγών»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής και η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Ομάδα Αναλυτικών Προγραμμάτων Ιστορίας) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Διδάσκοντας Ιστορία με αξιοποίηση πηγών», το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019, από τις 8:30-13:15, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στη Λευκωσία.

    Read more...

 

Κατάλογοι συμμετεχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για την αξιολόγηση του μαθητή - εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. φακ. Π.Ι. 7.7.09.16.8 και ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2019, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/ουσών.

    Read more...

 

Κατάλογος συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών στο Συνέδριο με τίτλο «Αξιολόγηση - Τεκμηρίωση μαθητή/μαθήτριας στο νηπιαγωγείο»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. 7.10.02 και ημερ. 4 Νοεμβρίου 2019 επισυνάπτεται ο κατάλογος των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν, καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην Πανεπιστημιούπολη στη Λευκωσία στο Κτήριο Συγκλήτου- Αναστάσιος Γ. Λεβέντης (Αίθουσα Β108) από τις 08:00 μέχρι τις 13:00. Σημειώνεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες/ όλες οι συμμετέχουσες θα πρέπει να έχουν μαζί τους το Αναλυτικό Πρόγραμμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρόνων- Προδημοτική), 2019 το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://archeia.moec.gov.cy/sd/270/dee_nip_proscholiki_ekpaidefsi.pdf

    Read more...

 

Ενιαία Βάση Δεδομένων και Πρόγραμμα Ελληνομάθειας 2019-2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, προγραμματίζει και φέτος τη διεξαγωγή του Προγράμματος Ελληνομάθειας (ΠΕ), για τη διάγνωση του επιπέδου ελληνομάθειας μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία, που συμμετέχουν σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παγκύπρια. Στο πλαίσιο αυτό, καλείστε να προβείτε στην επιβεβαίωση των στοιχείων του μαθητικού πληθυσμού των τάξεων Α΄- Στ΄, για την παρούσα σχολική χρονιά 2019-2020, στην Ενιαία Βάση Δεδομένων (ΕΒΔ) μέχρι και την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019. Με την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης των στοιχείων αυτών, θα μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες του σχολείου σας που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του ΠΕ παρέχονται στη συνέχεια.

    Read more...

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Παιχνίδι “eFollowMe”

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Αρ. Φακ. Π.Ι. 5.24.06, ημερομηνίας 2/9/2019, που αφορά τη «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Δράσεις για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση, για τη σχολική χρονιά 2019–2020»), σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Έργου «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CYberSafety», έχει αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό παιχνίδι “eFollowMe”, το οποίο αφορά στην ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου και ειδικότερα στο ψηφιακό αποτύπωμα (digital footprint).

    Read more...

 

Διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων σε θέματα μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εκπαίδευση μέσω της τεχνολογίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MigratED

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της συμμετοχής λειτουργών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε δράσεις του προγράμματος MigratED: Migrations and human rights enhanced through technology in education, σας ενημερώνουμε ότι διοργανώνονται δύο (2) εθνικές επιμορφώσεις.

Οι επιμορφώσεις, διοργανώνονται από το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του μη κυβερνητικού οργανισμού Future Worlds Center, με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών γύρω από ζητήματα μετανάστευσης, βιώσιμης ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της τεχνολογίας.

    Read more...

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO με θέμα «Αειφόρες Πόλεις-Αειφόρες Κοινότητες»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» σε συνεργασία με την Κυπριακή Επιτροπή UNESCO, διοργανώνουν, για τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Δίκτυο των Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου (ASPnet), σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα «Αειφόρες πόλεις-Αειφόρες Κοινότητες». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας, από τις 08:30-13:30.

    Read more...

 

Πρώτη συνάντηση Δικτύου Υποστήριξης Σχολείων για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο στη βάση της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια Εγκυκλίου (Αρ. Φακ. 12.10.03, ημερ. 22/10/2019), σας ενημερώνουμε ότι το Παρατηρητήριο για τη Βία στα Σχολεία (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) προγραμματίζει την πρώτη συνάντηση για τα σχολεία που έχουν αιτηθεί να ενταχθούν στο Δίκτυο Υποστήριξης Σχολείων για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο στη βάση της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής (βλ. Παράρτημα με κατάλογο συμμετεχόντων). Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2019, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο συναντήσεις ίσης διάρκειας.

    Read more...

 
We have 267 guests online
November 2019
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Π.Ι.Κ. Εγγραφές

1480

Πλατφόρμα Moodle

Παραγωγές

Δάφνη

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

masdiv

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με