Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών και ενημέρωση για τον τρόπο πρόσβασης από τους χρήστες

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσβαση στο αναβαθμισμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου οι χρήστες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω.

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά δικαιώματα στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις νέες τεχνολογίες - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνεται ότι ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, και το Sigma Live προσφέρουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις νέες τεχνολογίες. Τα σεμινάρια προσφέρονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

    Περισσότερα...

 

Βράβευση καλών πρακτικών/δράσεων πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας στο σχολείο και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας

Το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού, προτίθενται να βραβεύσουν επτά (7) σχολικές μονάδες και να απονείμουν επαίνους σε άλλες επτά (7), στις οποίες εφαρμόζονται καλές πρακτικές/δράσεις πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας, ο οποίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας ή/και του Σχεδίου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020. Ο διαγωνισμός αυτός εμπίπτει στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

    Περισσότερα...

 

Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού και οι προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ενδοτμηματική Επιτροπή Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας), διοργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτικού και οι προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας». Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στη Λεμεσό, το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2020, στο Ξενοδοχείο St. Raphael. Η Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8:30-13:00, θα περιλαμβάνει παράλληλα εργαστήρια, μέσα από τα οποία θα εξετάζονται σύγχρονες τάσεις και πρακτικές εφαρμογές, όσον αφορά τον πολυδιάστατο ρόλο του εκπαιδευτικού και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Με το πέρας των εργαστηρίων θα ακολουθήσουν σύντομες ανακοινώσεις των ομάδων στην ολομέλεια και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

    Περισσότερα...

 

Κατάλογος συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στις Επιμορφωτικές Δράσεις για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εφαρμογές στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.16.06 και ημερ. 10 Ιανουαρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών.

    Περισσότερα...

 

Επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ), 2019 - 2020

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα 2019 – 2022, διοργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις για τους/τις φιλολόγους που διδάσκουν στα Προγράμματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Μεταβατικές τάξεις, Ολιγόωρα Προγράμματα, Προγράμματα για Ασυνόδευτους Ανήλικους, Πρόγραμμα στο Λύκειο Παλουριώτισσας και στο Λύκειο Λιβαδιών), ως εξής:

    Περισσότερα...

 

Παροχή υπηρεσιών γονέων-διαμεσολαβητών σε μαθητές/τριες με μεταναστευτική βιογραφία - Υπηκόους Τρίτων Χωρών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια ταυτάριθμης Εγκυκλίου ημερ. 3/6/2019 προς τους Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενημερώνεστε ότι το Ερευνητικό Κέντρο CARDET, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick και τη Συμβουλευτική Εταιρεία INNOVADE, με την καθοδήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης υλοποιούν Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών σε Ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο του Έργου έχει επιλεγεί και επιμορφωθεί αριθμός γονέων-διαμεσολαβητών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, οι οποίοι/ες παρέχουν υπηρεσίες σε Δημοτικά Σχολεία που έχουν αιτηθεί. Κατάλογος των σχολείων επισυνάπτεται. Μετά από έγκριση του ΤΑΜΕ, τα άτομα αυτά μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε γειτονικά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, αναλόγως του τόπου διαμονής τους. Η εν λόγω δράση προωθείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης 2019 – 2022 της Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.

    Περισσότερα...

 

Ημερίδα «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο», στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (11 Φεβρουαρίου 2020), διοργανώνεται, όπως κάθε χρόνο, Ημερίδα, με θέμα: «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο» (“Together for a better internet”). Την Ημερίδα διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τη CYTA και την Epic, και την υποστήριξη των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου: Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου - CΥberSafety, καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Η Ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής) καθώς, επίσης, σε εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς χάραξης πολιτικής για το Διαδίκτυο.

    Περισσότερα...

 

Ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, στο πλαίσιο της προτεραιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας, και σε συνέχεια της καθιέρωσης, από τη σχολική χρονιά 2016-2017, της «Εβδομάδας Ελληνικής Γλώσσας» και, από τη σχολική χρονιά 2017-2018, του «Δεκαπενθήμερου Ελληνικής Γλώσσας», σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο, ο Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, στο πλαίσιο του Δεκαπενθημέρου Ελληνικής Γλώσσας (27 Ιανουαρίου 2020 – 10 Φεβρουαρίου 2020) διοργανώνουν Ημερίδα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας.

    Περισσότερα...

 

Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εφαρμογές στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, διοργανώνουν επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς σε θέματα Ειδικής Αγωγής στη γενική τάξη. Η επιμόρφωση θα εστιάσει σε στρατηγικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας και πρακτικές εφαρμογές στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση. Εισηγήτρια θα είναι η καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Σουζάνα Παντελιάδου. Οι επιμορφωτικές δράσεις θα είναι ολοήμερες (8:30-13:00) και θα διεξαχθούν στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

    Περισσότερα...

 

Σεμινάριο με θέμα “Competences for Europe- 2020” (in German)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορούνται οι εκπαιδευτικοί ότι το Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, το οποίο εδρεύει στη Γερμανία, παραχωρεί πέντε υποτροφίες (κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων και εξόδων διαμονής) σε συμμετέχοντες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου με θέμα “Competences for Europe-2020”.

    Περισσότερα...

 
Έχουν επισκεφτεί τον ιστοχώρο 207 άτομα την τελευταία ώρα
Ιανουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Π.Ι.Κ. Εγγραφές

1480

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Παραγωγές

Δάφνη

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

masdiv

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με