Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα

Αναβάθμιση Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι υλοποιήθηκε αναβάθμιση του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Η πρόσβαση στο νέο περιβάλλον εγγραφών από τους χρήστες δεν θα γίνεται με τον αριθμό ταυτότητας και τον κωδικό (password) που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως. Αντίθετα, για την πρόσβαση οι χρήστες θα χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (https://login.pi.ac.cy).

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Κατάλογος συμμετεχόντων/ουσών στο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης με θέμα «Initiations: Practices of Teaching First Year Design in Architecture» (23-25 Οκτωβρίου 2019)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.6.01.8 και ημερ. 24 Σεπτεμβρίου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών καθώς και το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

    Περισσότερα...

 

Εκδήλωση «Μνήμες Κατεχόμενης γης – Εκτοπισμένοι Δήμοι και Κοινότητες»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Δήμος Λεμεσού, η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, η Επιτροπή Κατεχόμενων Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, συνδιοργανώνουν Εκδήλωση με τίτλο: «Μνήμες Κατεχόμενης γης – Εκτοπισμένοι Δήμοι και Κοινότητες», την Πέμπτη και την Παρασκευή 14 – 15 Νοεμβρίου 2019, στον χώρο του Δημοτικού Κήπου Λεμεσού.

    Περισσότερα...

 

Ανακοίνωση εκδήλωσης Δεληβοριά

Ανακοίνωση

 

Επαρχιακές Συναντήσεις των δικτύων σχολείων για υποστήριξη στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της εγκυκλίου με ημερομηνία 28 Αυγούστου 2019 (Αρ. Φακ.: 7.1.19.1/21 και Π.Ι. 7.1.10.3.4), σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει την πρώτη σειρά συναντήσεων των σχολείων που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο για υποστήριξη στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

    Περισσότερα...

 

Επιμορφωτική Ημερίδα για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Αγωγής του Καταναλωτή

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διοργανώνει Επιμορφωτική Ημερίδα με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Αγωγής του Καταναλωτή, τα οποία συνάδουν με τα Αναλυτικά Προγράμματα. Η διαμόρφωση σωστής καταναλωτικής συμπεριφοράς/κουλτούρας αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της γενικής παιδείας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η εν λόγω Ημερίδα αναμένεται να συμβάλει στην ενεργό στήριξη της προσπάθειας των εκπαιδευτικών και του έργου των σχολείων προς την κατεύθυνση αυτή.

    Περισσότερα...

 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτική εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης – “Free to Speak, Safe to Learn” – Democratic Schools for All

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ. Π.Ι.4.17.01 και ημερ. 07 Ιανουαρίου 2019, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σας υπενθυμίζει για τη συμμετοχή της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας στην πιο πάνω εκστρατεία, η οποία αφορά στην προώθηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων δημοκρατικής κουλτούρας και πολιτότητας των μανθανόντων στα σχολεία των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

    Περισσότερα...

 

Ανάρτηση Τελικού Μητρώου εκπαιδευτών στο πλαίσιο του διαγωνισμού ΠΙ 12/19 για στελέχωση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παναγιάς

Ανακοίνωση

 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.) (6 – 8 Δεκεμβρίου 2019)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της εγκυκλίου Π.Ι. 7.6.01.8 (ημερ. 10.6.19), σας υπενθυμίζουμε ότι το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Ένωση Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών, η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥ.Μ.Ε.) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) διοργανώνουν το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε μη εργάσιμο χρόνο από τις 6 - 8 Δεκεμβρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.

    Περισσότερα...

 

Πρώτη συνάντηση Δικτύου σχολείων για υποστήριξη της εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια ταυτάριθμης εγκυκλίου με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2019, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμματίζει την πρώτη συνάντηση για τα σχολεία που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο για υποστήριξη της εφαρμογής της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών» (βλ. Παράρτημα). Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2019, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00.

    Περισσότερα...

 

Υλοποίηση της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών (Ε.Μ.) κατά το 2019-2020 στα σχολεία – Χρήση της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Ημερομηνίας 12/7/2017) και σε συνέχεια Εγκυκλίου με θέμα «Θεματικές υπό έμφαση της σχολικής χρονιάς 2019-2020» (Αρ.Φακ. Υ.Π.Π.7.1.05.31, Ημερ. 2/9/2019) συνεχίζεται και φέτος η διευρυμένη εφαρμογή/υλοποίηση της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Για την επιμόρφωση/επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, ΟΛΑ τα σχολεία παγκύπρια, θα πρέπει να αναπτύξουν το δικό τους Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας (Αρ. Φακ. 7.1.05.30, ημερ. 28/8/2017), στη βάση της/των προτεραιότητας/ων του σχολείου και των εκπαιδευτικών του.

    Περισσότερα...

 
Έχουν επισκεφτεί τον ιστοχώρο 305 άτομα την τελευταία ώρα
Οκτώβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Π.Ι.Κ. Εγγραφές

1480

Πλατφόρμα Moodle

Παραγωγές

Δάφνη

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

masdiv

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με