Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα

Αναβάθμιση Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Εγγραφών

Σας ενημερώνουμε ότι υλοποιήθηκε αναβάθμιση του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Η πρόσβαση στο νέο περιβάλλον εγγραφών από τους χρήστες δεν θα γίνεται με τον αριθμό ταυτότητας και τον κωδικό (password) που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως. Αντίθετα, για την πρόσβαση οι χρήστες θα χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (https://login.pi.ac.cy).

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019

Κατάλογος συμμετεχόντων/ουσών στην Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Καταπολεμώντας τον Ομοφοβικό και Τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: 4.2.90 και ημερ. 9 Μαΐου 2019, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, καθώς και το Πρόγραμμα της Ημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Μαΐου 2019, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30.

    Περισσότερα...

 

Υλοποίηση της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών (Ε.Μ.) κατά το 2019-2020 στα σχολεία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σας ενημερώνουμε ότι και για την επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020 προγραμματίζεται εφαρμογή/υλοποίηση της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Όλα τα σχολεία καλούνται να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους, ως μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.

    Περισσότερα...

 

Διεξαγωγή Ημερίδας για την Επαγγελματική Μάθηση με θέμα «Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Π.Ι. 7.1.10.8.6, ημερ. 06/05/19) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) οργανώνει την ετήσια Ημερίδα για την Επαγγελματική Μάθηση (Ε.Μ.), με θέμα «Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019 στη Λευκωσία στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία». Οι εργασίες της Ημερίδας θα διαρκέσουν από τις 8:00 μέχρι τις 13:30 και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

    Περισσότερα...

 

Διεξαγωγή Ημερίδας με θέμα «Τεχνολογία, Λογοτεχνία, Γραμματισμός»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει Ημερίδα με θέμα «Τεχνολογία, Λογοτεχνία, Γραμματισμός». Η Ημερίδα, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1η Ιουνίου 2019, στη Λευκωσία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι εργασίες της Ημερίδας θα διαρκέσουν από τις 8:30 μέχρι τις 16:00. Θα προσφερθεί, δωρεάν, γεύμα σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Προσχέδιο του προγράμματος επισυνάπτεται.

    Περισσότερα...

 

Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου ATS STEM

To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός/μιας (1) εργοδοτουμένου/ης ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου στις 27 Φεβρουαρίου 2022.

Η ανάγκη αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου ATS STEM (Assessment of Transversal Skills in STEM Education-συγχρηματοδότηση Erasmus+, Programme Key Action 3 - Support for policy reform - Initiatives for policy innovation, Call EACEA 28/2017).

    Περισσότερα...

 

Διερεύνηση Απόψεων Διευθυντών/ντριών και Επιθεωρητών/τριών για την Πρόληψη και Σχολική Πειθαρχία στα Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι τo Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε συνεργασία με τον ερευνητικό οργανισμό CARDET, συντονίζουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κτίζοντας Ενιαία, Θετικά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)», το οποίο χρηματοδοτείται υπό τη δράση ERASMUS+ Key Action 3 Policy Experimentation με βασικούς εταίρους από Φινλανδία, Ελλάδα και Ρουμανία. To Έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου σχολικού πλαισίου χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με έμφαση στην κοινωνικο-συναισθηματική στήριξη όλων των παιδιών.

    Περισσότερα...

 

Συνέδριο «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σάς ενημερώνουμε για το Συνέδριο με τίτλο «Καταπολεμώντας την Παραπληροφόρηση μέσω της Παιδείας για τα Μέσα». Το Συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.Κ.), το Ευρωπαϊκό έργο Co-Inform, και η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Κύπρο, θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουνίου 2019, στους χώρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και ένα βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς.

    Περισσότερα...

 

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Καταπολεμώντας τον Ομοφοβικό και Τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο των δράσεων του Δικτύου Πρόληψης και Καταπολέμησης του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού, το οποίο έχει συσταθεί ως πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού προγράμματος ΗΟΜΒΑΤ, διοργανώνεται Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Καταπολεμώντας τον Ομοφοβικό και Τρανσφοβικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον». Στο εν λόγω Δίκτυο συμμετέχουν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τα γραφεία Επιτρόπων Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, τα Πανεπιστήμια Λευκωσίας και Frederick, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, η Accept-ΛΟΑΤ Κύπρου και το ερευνητικό κέντρο CARDET. Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και υποστηρίζεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Μαΐου 2019, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, από τις 8:30 μέχρι τις 13:30.

    Περισσότερα...

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης συνδιοργανώνουν ημερίδα για εκπαιδευτικούς προδημοτικής, δημοτικής και ειδικής εκπαίδευσης, με θέμα: «Βλέποντας τον αυτισμό με άλλα μάτια: Οι πυρηνικές δυσκολίες του αυτισμού και τεχνικές κατανόησης και διαχείρισης συμπεριφοράς». Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 1η Ιουνίου 2019 από τις 9:00 μέχρι τις 13:30, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στη Λευκωσία. Εισηγήτριες θα είναι οι κυρίες Σωτηρούλα Ευαγγέλου, Ειδική Εκπαιδευτικός και Άντρια Καραγιώργη, Λογοπαθολόγος.

    Περισσότερα...

 

Διεξαγωγή Ημερίδας για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών με θέμα «Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων (αρ. φακ. Π.Ι. 7.1.10.8.4, ημερ. 24 Σεπτεμβρίου 2018 και αρ. φακ. Π.Ι. 7.1.10.8.3/4/5, ημερ. 22 Νοεμβρίου 2018) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) οργανώνει την ετήσια Ημερίδα για την Επαγγελματική Μάθηση (Ε.Μ.), με θέμα «Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης: από την επιμόρφωση στη δράση και στη μάθηση εντός του σχολείου». Η Ημερίδα, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019, στη Λευκωσία στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία». Οι εργασίες της Ημερίδας θα διαρκέσουν από τις 8:00 μέχρι τις 13:30. Προκαταρκτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται.

    Περισσότερα...

 
Έχουν επισκεφτεί τον ιστοχώρο 180 άτομα την τελευταία ώρα
Μάιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Π.Ι.Κ. Εγγραφές

1480

Πλατφόρμα Moodle

Παραγωγές

Δάφνη

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

masdiv

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με