Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών και ενημέρωση για τον τρόπο πρόσβασης από τους χρήστες

Σας ενημερώνουμε ότι για την πρόσβαση στο αναβαθμισμένο Διαδικτυακό Περιβάλλον Εγγραφών https://www.pi-eggrafes.ac.cy του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου οι χρήστες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες πιο κάτω.

Περισσότερες πληροφορίες
Εγκύκλιος ημερoμηνίας 5.12.2018 | Ανακοίνωση ημερομηνίας 1.2.2019


Εξ αποστάσεως μάθηση Εξ αποστάσεως επιμόρφωση MS Teams - Αξιοποίηση του Office 365 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι Συγγραφείς Γράφουν και τα Παιδιά Εικονογραφούν Ιστορίες Ελπίδας και Δύναμης
Επιστρέφουμε Σχολείο, Μένουμε Υγιείς! (Δημοτική Εκπαίδευση) Επιστρέφουμε Σχολείο, Μένουμε Υγιείς! (Μέση Εκπαίδευση) Ενημέρωση νηπίων για τον Κορωνοϊό Οδηγός για παιδιά


Εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση σχολικών βοηθών/συνοδών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι θα διεξαχθεί τηλεδιάσκεψη για τους/τις σχολικούς βοηθούς/συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες, με σκοπό την επιμόρφωσή τους για το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείται. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί από ειδικούς, μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας.

    Περισσότερα...

 

Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του MS Teams στην μαθησιακή διαδικασία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), προσφέρει νέο κύκλο εξ αποστάσεως σεμιναρίων επιμόρφωσης με θέμα την αξιοποίηση της εφαρμογής MS Teams στη μαθησιακή διαδικασία.

    Περισσότερα...

 

Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί»

Ανακοινώνεται η ανάρτηση του ηλεκτρονικού τόμου των Πρακτικών του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία. Υπενθυμίζεται ότι το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στον ηλεκτρονικό τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται άρθρα, στα ελληνικά και τα αγγλικά, από συμπόσια και προφορικές παρουσιάσεις, που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να εντοπιστούν στον ιστότοπο του Συνεδρίου: http://www.pi.ac.cy/literacy.

Ανακοίνωση

Πρακτικά

 

Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Επιστήμη

Ανακοίνωση

 

Ολοκλήρωση Επιμορφωτικών συναντήσεων για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης ημερ. 18.3.2020, για αναβολή όλων των δια ζώσης επιμορφωτικών συναντήσεων, λόγω της έκτακτης κατάστασης με την πανδημία του COVID-19, ενημερώνεστε ότι οι Επιμορφωτικές συναντήσεις για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, για όλες τις επαρχίες, θα ολοκληρωθούν εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων.

    Περισσότερα...

 

Αξιοποίηση της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος «Τηγανοκίνηση» μετά την αναστολή φοίτησης των μαθητών/τριών και την επάνοδό τους στα σχολεία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σε συνέχεια της εγκυκλίου (Αρ.10071) με ημερομηνία 2 Δεκεμβρίου 2019, σε σχέση με την υποβολή του εντύπου 2 «Αξιολόγηση/αξιοποίηση της οικονομικής απόδοσης του προγράμματος Τηγανοκίνησης για περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου» και των σχετικών δικαιολογητικών, μέχρι της 29 Μάϊου 2020, σας πληροφορούμε για τα πιο κάτω:

    Περισσότερα...

 

Συνοπτική ετήσια αναφορά ρατσιστικών περιστατικών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας υπενθυμίζουμε ότι, με βάση την αντιρατσιστική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών», αναμένεται όπως τα σχολεία αποστείλουν την ετήσια αναφορά ρατσιστικών περιστατικών για τη σχολική χρονιά 2019-2020.

    Περισσότερα...

 

Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του MS Teams στην μαθησιακή διαδικασία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), θα προσφέρει νέο κύκλο εξ αποστάσεως σεμιναρίων επιμόρφωσης με θέμα την αξιοποίηση της εφαρμογής MS Teams στη μαθησιακή διαδικασία.

H επιμόρφωση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει τις επιμορφώσεις που έχουν ήδη προσφερθεί ή/και σε εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει τις εισαγωγικές επιμορφώσεις και θέλουν να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένες λειτουργίες και δυνατότητες του MS Teams στη διαχείριση Ψηφιακής Τάξης, τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα.

    Περισσότερα...

 

Πρόγραμμα με θέμα «Οι Συγγραφείς γράφουν και τα Παιδιά εικονογραφούν μικρές ιστορίες ελπίδας και δύναμης με αφορμή τον Κορωνοϊό» - ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ταυτάριθμης εγκυκλίου (ημερ. 27/4/2020), σας υπενθυμίζουμε ότι ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου (ΚΣΠΝΒ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), υλοποιούν από κοινού πρόγραμμα με τίτλο: «Οι Συγγραφείς Γράφουν και τα Παιδιά Εικονογραφούν μικρές Ιστορίες Ελπίδας και Δύναμης με αφορμή τον Κορωνοϊό».

    Περισσότερα...

 

Μηχανογράφηση Στοιχείων στην Ενιαία Βάση Δεδομένων των Μαθητών και Μαθητριών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021)

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) προχωρεί στη μηχανογράφηση των στοιχείων όλων των μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά (2020-2021) στην Α΄ τάξη στο σχολείο σας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να υποβληθούν έγκαιρα οι ανάγκες σε ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης.

    Περισσότερα...

 
Έχουν επισκεφτεί τον ιστοχώρο 200 άτομα την τελευταία ώρα
Ιούνιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Π.Ι.Κ. Εγγραφές

1480

Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης Π.Ι. - Moodle

Παραγωγές

Δάφνη

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

masdiv

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με