Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα
ΠΙΚ Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1972. Αποστολή του είναι να μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, να τους ενημερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, να τεκμηριώνει ερευνητικά και θεωρητικά την ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης 2016-2017

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος των Προαιρετικών Σεμιναρίων Επιμόρφωσης, που θα προσφερθούν την τρέχουσα σχολική χρονιά 2016-2017. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφών του Παιδαγωγικού Ιντιτούτου (www.pi-eggrafes.ac.cy) από τις 26 Σεπτεμβρίου 2016.

    Περισσότερα...

 

Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων Διευθυντών/ Διευθυντριών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2016 - 2017

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) διοργανώνει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Νεοπροαχθέντες Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το 2016 -2017, το οποίο καλείστε να παρακολουθήσετε. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (σχέδια υπηρεσίας), η παρακολούθηση των συναντήσεων είναι υποχρεωτική. Στο Παράρτημα που ακολουθεί επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων.

    Περισσότερα...

 

Πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα: «Η Διαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Εστία Ελλάδος Κύπρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Η Διαχρονία της Ελληνικής Γλώσσας», η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, από τις 8:30 μέχρι τις 13:00.

    Περισσότερα...

 

Επανέναρξη σεμιναρίου διδακτικής της Φυσικής

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σας πληροφορεί ότι συνεχίζεται και κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 το Σεμινάριο «Διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση».

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του Σεμιναρίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μάχιμων εκπαιδευτικών για θέματα διδακτικής της Φυσικής και για αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοσθεί στην τάξη.

    Περισσότερα...

 

Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2016 - 2017

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσετε στους Βοηθούς Διευθυντές του Σχολείου σας που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Βοηθούς Διευθυντές Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, κατά την σχολική χρονιά 2016 – 2017, τον τελικό κατάλογο με τα ονόματα των συμμετεχόντων, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (σχέδια υπηρεσίας), η παρακολούθηση των συναντήσεων είναι υποχρεωτική.

    Περισσότερα...

 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού για τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποψηφίων Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, κατά την περίοδο 2016 - 2017 (Αρ. Διαγωνισμού Π.Ι. 09/2016)

Σε συνέχεια του Διαγωνισμού με αριθμό Π.Ι. 09/2016 για αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτών για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Υποψηφίων Καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας κατά την περίοδο 2016 – 2017, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι έχει καταρτιστεί ο Κατάλογος/Μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αποτελέσματα

 

Αποτελέσματα Διαγωνισμού για τη δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατά την περίοδο 2016 - 2017 (Αρ. Διαγωνισμού Π.Ι. 14/2016)

Σε συνέχεια του Διαγωνισμού με αριθμό Π.Ι. 14/2016 για αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτών για διδασκαλία στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών κατά την περίοδο 2016 – 2017, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι έχει καταρτιστεί ο Κατάλογος/Μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι έχουν καταταγεί με σειρά, ανάλογα με την αθροιστική βαθμολογία ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η ανάθεση θα γίνει στον πρώτο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο ανά θεματική ενότητα.

Αποτελέσματα

 

Εφαρμογή της πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών (ΕΜ) κατά το 2016 - 2017 στα σχολεία

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σας ενημερώνουμε ότι υλοποιείται φέτος, σε συνέχεια της πιλοτικής εφαρμογής και της αξιολόγησής της, η πολιτική της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.), στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με βάση σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2015), η Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών στοχεύει στην εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου δράσης για την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, εντός της σχολικής μονάδας και στη βάση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε σχολείου. Η παρούσα αποτελεί μια πρώτη, ενημερωτική εγκύκλιο για το θέμα και εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσει αναλυτική γραπτή ενημέρωση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η οποία θα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, με σκοπό τη διευκόλυνση της υλοποίησης της Ε.Μ.

    Περισσότερα...

 

Εξειδικευμένο Σεμινάριο Οικονομολόγων στη Λογιστική

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει εξειδικευμένο σεμινάριο σε θέματα Λογιστικής για καθηγητές/καθηγήτριες της ειδικότητας των Οικονομολόγων, οι οποίοι/οποίες διδάσκουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο στο Λύκειο.

    Περισσότερα...

 
Έχουν επισκεφτεί τον ιστοχώρο 218 άτομα την τελευταία ώρα
Σεπτέμβριος 2016
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Ηλεκτρονικές εγγραφές

Πλατφόρμα Moodle

Πύλη e-epimorfosi

Παραγωγές

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DiDeSu

Αντιρατσιστική πολιτική

Literacy and Contemporary Society

Pestalozzi

Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

eprocurementΗλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων
Ενημέρωσέ με