Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
GreekEnglish (United Kingdom)
Οικοσελίδα
ΠΙΚ Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1972. Αποστολή του είναι να μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, να τους ενημερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, να τεκμηριώνει ερευνητικά και θεωρητικά την ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Πραγματοποίηση σεμιναρίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ΜΑTH-GAMES

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

 

Ημερίδα με θέμα «Δημιουργική χρήση της φορητής τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των παιδιών»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, τις Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος Διδακτικής Μαθηματικών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Δημιουργική χρήση της φορητής τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των παιδιών». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας Γ΄, στη Λευκωσία, στις 16 Μαρτίου 2018, από τις 8:15 μέχρι τις 13:00. Προκαταρκτικό πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται.

    Περισσότερα...

 

Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Ενδυνάμωση και στήριξη των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ενδοτμηματική Επιτροπή Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας), διοργανώνει Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο «Ενδυνάμωση και στήριξη των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο». Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στη Λευκωσία, το Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία». Η Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8:30 – 13:00, θα περιλαμβάνει κύρια ομιλία και παράλληλα εργαστήρια, μέσα από τα οποία θα εξετάζονται σύγχρονες τάσεις και πρακτικές εφαρμογές, όσον αφορά στην ενδυνάμωση και στη στήριξη των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο.

    Περισσότερα...

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικής Δράσης με θέμα την ανάπτυξη της νεανικής φωνής και του χορωδιακού ήχου 8-10 Μαρτίου 2018

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνουν σειρά βιωματικών εργαστηρίων (workshops) με θέμα την ανάπτυξη της νεανικής φωνής και του χορωδιακού ήχου. Για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων έχουν προσκληθεί οι εγνωσμένου κύρους και διεθνούς φήμης μαέστροι και παιδαγωγοί με ειδίκευση στη Φωνητική Μουσική Εκπαίδευση, Basilio Astulez και Zimfira Poloz. Η γλώσσα των εργαστηρίων θα είναι η Αγγλική με παράλληλη μετάφραση όπου θεωρηθεί αναγκαίο.

    Περισσότερα...

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικής Δράσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της εφαρμογής των ΔΕΕ στο μάθημα της Μουσικής

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώνουν σειρά βιωματικών εργαστηρίων (workshops) με θέμα την ανάπτυξη της νεανικής φωνής και του χορωδιακού ήχου. Για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων έχουν προσκληθεί οι εγνωσμένου κύρους και διεθνούς φήμης μαέστροι και παιδαγωγοί με ειδίκευση στη Φωνητική Μουσική Εκπαίδευση, Basilio Astulez και Zimfira Poloz.

    Περισσότερα...

 

Κατάλογοι συμμετεχόντων/συμμετεχουσών σε Ημερίδα για τους φιλολόγους, οι οποίοι κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά διδάσκουν Νέα Ελληνική Γλώσσα σε Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείων και Τεχνικών Σχολών με θέμα: «Η παραγωγή γραπτού Επικοινωνιακού Λόγου στο Λύκειο με βάση τους Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας: προσυγγραφικό, συγγραφικό και μετασυγγραφικό στάδιο»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. φακ. Υ.Π.Π. 7.7.01.4, Π.Ι.: 7.7.01 XII και ημερ. 17 Ιανουαρίου 2018, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών ανά ομάδα επιμόρφωσης.

    Περισσότερα...

 

Πραγματοποίηση Επιμορφωτικών Ημερίδων για Διευθυντές/τριες Σχολείων για τους Δείκτες Επιτυχίας/Επάρκειας

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Συντονιστική Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων (Σ.Ε.Α.Π.), η οποία προεδρεύεται από τη Διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανακοινώνουν τη διεξαγωγή Επιμορφωτικών Ημερίδων για τους Δείκτες Επιτυχίας/Επάρκειας, οι οποίες απευθύνονται σε Διευθυντές/τριες Δημοτικών Σχολείων. Οι Ημερίδες αποτελούν συνέχεια των σχετικών περσινών ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2017. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική ανατροφοδότηση, οι Ημερίδες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες. Οι Ημερίδες στοχεύουν στην ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας τόσο στη διαδικασία της διδασκαλίας – μάθησης όσο και σε επίπεδο σχολικής ηγεσίας.

    Περισσότερα...

 

Εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση (Ε.Μ.) των εκπαιδευτικών μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης για την Επαγγελματική Μάθηση (Υποβολή ενδιάμεσου απολογισμού)

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (αρ. φακ. Π.Ι. 7.1.10.8.3/4, ημερ. 31ης Αυγούστου 2017) και ανακοίνωσης (αρ. φακ. Π.Ι. 7.1.10.8.3/4/5, ημερ. 12ης Δεκεμβρίου 2017), σας υπενθυμίζουμε ότι, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, κάθε σχολική μονάδα πρέπει να υποβάλει τον ενδιάμεσο απολογισμό των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών της.

    Περισσότερα...

 

Διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων Εκπαιδευτικών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης διοργανώνουν σε όλες τις επαρχίες ολοήμερες υποχρεωτικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018. Το θέμα, η ημερομηνία, ο χώρος διεξαγωγής των επιμορφώσεων καθώς και οι συμμετέχοντες έχουν καθοριστεί, όπως φαίνεται πιο κάτω:

    Περισσότερα...

 

Κατάλογος συμμετεχόντων/ουσών στο Συνέδριο με θέμα: «Σεξουαλική Κακοποίηση παιδιών προσχολικής ηλικίας: Αναγνώριση, Διαχείριση, Πρόληψη - Ο ρόλος του Νηπιαγωγείου»

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. φακ. Π.Ι. 11.2.06, 7.3.06.6 και 11.2.11.6/2 και ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2018, επισυνάπτεται ο κατάλογος των συμμετεχόντων/ουσών, ανά Επαρχία, σύμφωνα με το πιο κάτω Πρόγραμμα διεξαγωγής του Συνεδρίου:

    Περισσότερα...

 
Έχουν επισκεφτεί τον ιστοχώρο 371 άτομα την τελευταία ώρα
Φεβρουάριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών

Ηλεκτρονικές εγγραφές

Πλατφόρμα Moodle

Πύλη e-epimorfosi

Παραγωγές

Literacy and Contemporary Society

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HOPEs

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DiDeSu

Αντιρατσιστική πολιτική

Εκπαιδευτική Ένταξη Παιδιών με Μεταναστευτική Βιογραφία

Μέτρα για Βελτίωση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Ένταξης Παιδιών Τρίτων Χωρών στην Κύπρο

masdiv

Pestalozzi

Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση

Ενημέρωσέ με