1. ΗΜΕΡΙΔΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013:

  «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτότητα: διαμορφώνοντας Ενεργούς Πολίτες στο σχολείο»

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

2. Συνέδριο «Ενεργός Πολιτότητα. Από τη σχολική δράση στη συμμετοχή στην κοινωνία. ΕΝ ΠΟΛΕΙ ΕΥ ΖΩ», 6 Ιουνίου, Ξενοδοχείο Hilton Park.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α΄ ΜΕΡΟΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ