Έντυπα

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ως Εισηγητή στο Σεμινάριο «Διδακτικές πρακτικές στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση»

 

Επικοινωνία

Δρ Γιώργος Τσαλακός

Phone22402310

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Χριστίνα Σιδερά

Phone22402362

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Στόχος του Σεμιναρίου «Διδακτικές πρακτικές στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση» είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μάχιμων εκπαιδευτικών για θέματα διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και για αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοσθεί στην τάξη. Στο Σεμινάριο παρουσιάζονται από μάχιμους εκπαιδευτικούς διδακτικές πρακτικές σε συγκεκριμένα θέματα διδακτικής της Βιολογίας, της Φυσικής και της Χημείας, καθώς, επίσης, και σε διαθεματικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων.

Όσοι/'Οσες καθηγητές/καθηγήτριες Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας επιθυμούν να παρουσιάσουν στο Σεμινάριο, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δικές τους διδακτικές προσεγγίσεις παρακαλούνται να συμπληρώσουν το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ως Εισηγητή και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   για να διευθετηθεί η συμμετοχή τους στο Σεμινάριο. Οι εισηγητές/εισηγήτριες στο Σεμινάριο λαμβάνουν βεβαίωση παρουσίασης.

Τις συναντήσεις του Σεμιναρίου μπορούν να παρακολουθούν όσοι/όσες καθηγητές/καθηγητριες Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας το επιθυμούν. Οι καθηγητές/καθηγήτριες που προτίθενται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο παρακαλούνται να ενημερώνουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την πρόθεσή τους τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης του Σεμιναρίου, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Οι συναντήσεις του Σεμιναρίου πραγματοποιούνται δύο φορές τον μήνα είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Ημέρα πραγματοποίησης των συναντήσεων είναι, συνήθως, η Πέμπτη. Κάθε συνάντηση διαρκεί 2 ώρες, από τις 16.00 μέχρι τις 18.00. Η ημερομηνία και ο χώρος πραγματοποίησης του Σεμιναρίου καθορίζεται στο Πρόγραμμα της κάθε συνάντησης.

Το Σεμινάριο "Διδακτικές Προσεγγίσεις στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στη Μέση Εκπαίδευση" αποτελεί συνέχεια του Σεμιναρίου "Διδακτικές Προσεγγίσεις στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση που λειτούργησε από τη σχολική χρονιά 2011-2012 μέχρι τη σχολική χρονιά 2021-2022.