Έντυπα

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ως Εισηγητή στο Σεμινάριο «Διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση»

 

Επικοινωνία

Δρ Γιώργος Τσαλακός

Phone22402310

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Στόχος του Σεμιναρίου «Διδακτικές πρακτικές στο μάθημα της Φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση» είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μάχιμων εκπαιδευτικών για θέματα διδακτικής της Φυσικής και για αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις που έχουν εφαρμοσθεί στην τάξη. Στο Σεμινάριο παρουσιάζονται από μάχιμους εκπαιδευτικούς διδακτικές πρακτικές σε συγκεκριμένα θέματα διδακτικής της Φυσικής.

Όσοι καθηγητές Φυσικής επιθυμούν να παρουσιάσουν στο Σεμινάριο, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δικές τους διδακτικές προσεγγίσεις παρακαλούνται να συμπληρώσουν το Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής ως Εισηγητή και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   για να διευθετηθεί η συμμετοχή τους στο Σεμινάριο. Οι εισηγητές στο Σεμινάριο λαμβάνουν βεβαίωση παρουσίασης.

Τις συναντήσεις του Σεμιναρίου μπορούν να παρακολουθούν όσοι καθηγητές Φυσικής το επιθυμούν. Οι καθηγητές Φυσικής που θα επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο παρακαλούνται να ενημερώνουν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την πρόθεσή τους τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης του Σεμιναρίου, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Από τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις του Σεμιναρίου κάθε μήνα. Η μια συνάντηση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα σε μια από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και η άλλη συνάντηση πραγματοποιείται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα σε μια από τις επαρχίες  Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Ημέρα πραγματοποίησης των συναντήσεων είναι, συνήθως, η Πέμπτη. Κάθε συνάντηση διαρκεί 2 ώρες, από τις 16.00 μέχρι τις 18.00. Ο ημερομηνία και ο χώρος πραγματοποίησης του Σεμιναρίου καθορίζεται στο Πρόγραμμα της κάθε συνάντησης.