Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024

Εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Βιογραφικά

Χαιρετισμός Υπουργού

 

Παρουσιάσεις

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ευζωίας και Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών: Πορίσματα έρευνας μετά από 3 χρόνια εφαρμογής στην Κύπρο

Εὖ ζῆν και πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών

Burn out εκπαιδευτικών

Άνευ των αναγκαίων, αδύνατον και ζην και ευ ζην: θέσεις ΠΟΕΔ που στοχεύουν στο ευ ζην των εκπαιδευτικών