Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ανάπτυξη Ψηφιακής Ικανότητας για την περίοδο 2024-2026.

Τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να παραληφθούν από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση https://www.pi.ac.cy/ και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση https://www.moec.gov.cy/

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, η ώρα 09:00πμ.

Για ερωτήματα που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων φορέων μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , μέχρι την Τρίτη 23/01/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς προτρέπονται να επισκέπτονται και να ελέγχουν συχνά την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις που ίσως προκύψουν κατά τη διαδικασία.

 

Έγγραφο Διαγωνισμού

Έντυπα Διαγωνισμού